Zmiany w Hellmann Worldwide Logistics Sp. z o.o.

9 stycznia 2010, 0:00

Z dniem 4 stycznia 2010 spółka Hellmann Worldwide Logistics Sp. z o.o. przeprowadziła zmianę formy prawnej i przekształciła się w Hellmann Worldwide Logistics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Hellmann Worldwide Logistics sp. z o.o.)

Spółka przekształcona, czyli Hellmann Worldwide Logistics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, kontynuuje działalność w zakresie prowadzonym przez Hellmann Worldwide Logistics sp. z o.o. oraz zgodnie z art. 553 ksh, przejmuje jej wszelkie prawa i obowiązki.

4 stycznia 2010 roku, Hellmann Worldwide Logistics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zarejestrowana została pod numerem KRS 0000344496 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałe dane spółki, tj. NIP, REGON, siedziba, nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 554 ksh, w okresie 12 miesięcy od daty przekształcenia, na dokumentach wystawianych przez Hellmann Worldwide Logistics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa umieszczany będzie dopisek „dawniej Hellmann Worldwide Logistics sp. z o.o.”.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!