Nowe sposoby planowania transportu

19 marca 2010, 0:00

Przewoźnicy drogowi wiedzą jak ważna jest współpraca między oprogramowaniami do planowania tras przejazdów zestawów transportowych i np. do fakturowania w firmie przewozowej. Istotne jest również sprawne wnoszenie do planowanych tras poprawek, wynikających z długotrwałych prac remontowych na określonych odcinkach dróg. Dodatkowo, obecnie, gdy hasło „zielona logistyka” zaczyna być rzeczywistością, konieczne jest np. obliczanie emisji szkodliwych substancji przez ciężarówki. Te i wiele innych nowoczesnych narzędzi spedytora i przewoźnika są zawarte w najnowszej wersji oprogramowania map&guide Professional 2010.

Z początkiem roku 2010 oprogramowanie do zarządzania transportem – map&guide Professional – zostało wzbogacone o szereg nowych rozwiązań, ułatwiających pracę przewoźnikom i dyspozytorom.

Z faktury na trasę

Nowy interfejs, dodany do oprogramowania, spowodował, że może być ono kompatybilne z innymi systemami informatycznymi, funkcjonującymi w firmie przewozowej. Ma to duże znaczenie dla dyspozytorów używających systemu do fakturowania korzystającego z oprogramowania map&guide do wyliczania czasu i długości przejazdów oraz kosztów. Teraz dyspozytor może bezpośrednio przechodzić z funkcji planowania tras do fakturowania i importować wszystkie potrzebne informacje. Ta możliwość ułatwia szybkie planowanie postojów na trasie i wytyczanie alternatywnych dróg przejazdu.

Za pomocą tegorocznej wersji map&guide Professional można wnosić poprawki do planowanych tras, wynikające z długotrwałych prac remontowych na określonych odcinkach. Jest to możliwe dzięki współpracy oprogramowania z systemami informacji o ruchu drogowym. Programiści z firmy Planung Transport Verkehr (właściciela marki map&guide) z niemieckiego Karlsruhe od wielu lat współpracują z dyspozytorami w firmach transportowych, którzy odpowiadają na ich pytania. Z tych odpowiedzi wynika między innymi, że na zmiany kosztów przewozów nie mają wpływu krótkie wstrzymania ruchu na drogach, ale długotrwałe – owszem. W takich przypadkach należy szukać drogi alternatywnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Najnowsze oprogramowanie m&g Professional 2010 umożliwia szybkie obliczenie tych kosztów lub omijanie robót drogowych.

Zielona logistyka …

… staje się nie tylko hasłem, ale jest wprowadzana w życie dzięki oprogramowaniu map&guide Professional 2010. Umożliwia ono bowiem dokładne obliczanie emisji spalin dla określonego zestawu transportowego na podstawie przejechanej przezeń trasy. Dane do obliczania wartości emisji pochodzą z publikacji HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport – Podręcznik Czynników Emisji w Transporcie Drogowym). Dane z najnowszej wersji tego podręcznika są bardziej kompleksowe, dzięki czemu wyliczenia emisji są bardziej precyzyjne. Na przykład teraz można obliczyć emisję dla różnego rodzaju paliwa, przyznajmy – dla biodiesla lub gazu ziemnego.

Szczegóły dotyczące najnowszej wersji map&guide Professional 2010 znajdują się na stronie internetowej: www.ptvag.com

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!