Coraz lepiej w branży transportowej

24 maja 2010, 0:00

Od początku 2010r. sytuacja w branży transportowej systematycznie się poprawia. W pierwszych trzech miesiącach tego roku liczba ładunków do Polski zamieszczonych w giełdzie Teleroute wzrosła o 137% w porównaniu do kryzysowego I kwartału 2009.
Z kolei, liczba ładunków do przewiezienia z Polski do innych krajów europejskich wzrosła w I kwartale br. o prawie 60% względem analogicznego okresu rok wcześniej.

To główne wnioski wynikające z analizy ładunków zamieszczonych w międzynarodowej giełdzie transportowej Teleroute.

Transport miernikiem koniunktury gospodarczej

Obserwując zmiany w wolumenie ładunków zamieszczanych w giełdzie Teleroute na przestrzeni ponad 2 ostatnich lat, widać wyraźnie, jak bardzo branża transportowa jest wrażliwa na wahania koniunktury gospodarczej. W październiku 2008r. całkowita liczba ładunków do Polski spadła o 1/5 względem poprzedniego miesiąca, w listopadzie było ich niemal o połowę mniej niż w październiku, a w grudniu o kolejne 47% mniej względem listopada. Od tego czasu, mimo niewielkich wzrostów i spadków, liczba ładunków utrzymywała się na podobnym poziomie przez cały 2009 rok.

Całkowita liczba ładunków do Polski zamieszczonych w giełdzie Teleroute w I kwartale 2010r. była o 40% wyższa niż w poprzednim. Największy wzrost w tym okresie odnotowano w przewozach z krajów Beneluksu (Belgii, Holandii i Luxemburga) – o ponad 130%. Natomiast wzrost rok do roku, czyli względem kryzysowego I kw. 2009 roku, był ponad dwukrotny.


Z Zachodu do Polski

Analizując zapotrzebowanie na przewóz towarów do Polski można zauważyć bardzo ciekawe zjawisko. Dynamika zmian liczby zamieszczanych ładunków do naszego kraju z krajów Beneluksu, Europy Środkowej, Francji i Wielkiej Brytanii jest podobna.
Od początku roku 2010 widoczne jest znaczące ożywienie pod względem liczby ładunków zgłoszonych do przewiezienia do Polski. W zależności od regionu liczba zamieszczonych ładunków w kwietniu była wyższa nawet o 580% w porównaniu do grudnia 2009 i nawet pięciokrotnie wyższa niż w kwietniu 2009r. Liczba ładunków z tych krajów, przewożonych do Polski w kwietniu 2010 była najwyższa od ponad roku i zbliżona do przedkryzysowych miesięcy 2008r.

Z kolei w przypadku Skandynawii, Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej oraz Półwyspu Iberyjskiego dynamika zmian była zupełnie inna. W wielu regionach można było zauważyć znaczne ożywienie w miesiącach letnich zeszłego roku, natomiast popyt na przewozy w pierwszym kwartale 2010 utrzymywał się na podobnym poziomie, co kwartał wcześniej.

Tabela 1.
Ranking krajów pod względem ładunków do Polski w I kw. 2010 roku.

1.

Europa Centralna (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

2.

Francja

3.

Benelux (Belgia, Holandia, Luxemburg)

4.

Europa Południowo-Wschodnia (Włochy, Grecja)

5.

Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia)

6.

Europa Wschodnia

7.

Wielka Brytania

8.

Skandynawia

Źródło: Dane własne giełdy transportowej Teleroute


Dokąd z Polski – najczęstsze kierunki

Zdecydowanie najwięcej ładunków jest wysyłanych z Polski do Niemiec, Austrii i Szwajcarii – w I kwartale 2010 liczba takich przewozów wzrosła o 12% względem poprzednich 3 miesięcy. Co ciekawe, liczba ładunków w tym czasie była o 92% większa niż w czasie kryzysowego I kwartału 2009. Liczba ładunków do Francji rosła w badanym okresie nieco wolniej – względem I kw. zeszłego roku ponad dwukrotnie.

Tabela 2. Ranking krajów pod względem ładunków z Polski w I kw. 2010 roku.

1.

Europa Centralna (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

2.

Francja

3.

Europa Wschodnia

4.

Europa Południowo-Wschodnia (Włochy, Grecja)

5.

Benelux (Belgia, Holandia, Luxemburg)

6.

Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia)

7.

Wielka Brytania

8.

Skandynawia

Źródło: Dane własne giełdy transportowej Teleroute
 
W pierwszym kwartale 2010r. największy wzrost w liczbie ładunków względem I kw. 2009r. miał miejsce w kierunku krajów Półwyspu Iberyjskiego – o 330%, na drugiej pozycji znalazła się Europa Południowo-Wschodnia ze wzrostem na poziomie 185%, a na trzeciej Francja (wzrost o 125%).

„Jak wynika z naszych danych, branża transportowa jest bardzo mocno uzależniona od panującej w danym momencie koniunktury gospodarczej. Pierwsze oznaki poprawy sytuacji w branży po kryzysie zaobserwowaliśmy już jesienią zeszłego roku – w zależności od kierunku wzrosty zamieszczanych ładunków były nawet trzykrotne. Początek 2010 roku pokazuje, że tendencja wzrostowa się utrzymuje, zależnie od kierunku liczba ładunków w I kwartale była nawet 5-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Pozytywne tendencje potwierdzają też najnowsze dane GUS, z których wynika, że wzrost sprzedaży usług w transporcie w I kw. 2010 był dwukrotnie większy niż w ostatnim kwartale 2009r." – mówi Mariusz Odkała, dyrektor zarządzający Teleroute na region Europy Centralnej i Wschodniej.

Metodologia: Analizie poddano wszystkie ładunki zamieszczone w giełdzie transportowej Teleroute w zależności od trasy przewozu od początku 2008 roku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!