Co mówią przepisy BHP o "widlakach"?

22 czerwca 2010, 0:00

Zgodnie ze zmianami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wszelkie transporty poziome powyżej 450 kg, powinny odbywać się przy pomocy elektrycznego wózka do transportu ręcznego. Normy prawne dotyczą również ręcznego podnoszenia ciężarów oraz regulują wartości dopuszczalnych mas ładunków.

– „Jedna osoba może przewozić wózkiem paletowym maksymalnie ciężar do 450 kg” – mówi Przemysław Wlazeł, doradca handlowy ds. klientów strategicznych z firmy STILL – „Ładunek cięższy zatem, nie może być ciągnięty „paleciakiem” nawet, jak dotąd, przez dwóch lub więcej pracowników” – dodaje.

Dopuszczalna masa ładunku łącznie z masą wózka, przemieszczanego po terenie płaskim o twardej nawierzchni, nie może przekraczać 350 kg na wózku 2-kołowym oraz 450 kg na wózku 3- lub 4-kołowym. Przy przemieszczaniu towaru na wózku przy pochyleniu większym niż 5%, masa ta jest inna i nie może przekroczyć 250 kg dla wózka 2-kołowego oraz 350 kg dla wózka 3- lub 4- kołowego.

Ciężar przedmiotów jest określony także dla przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika. Nie może on przekroczyć 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Na wartości te mają także wpływ właściwości przenoszonych rzeczy.

– „W myśl rozporządzenia, podczas organizacji prac, należy unikać ręcznego przemieszczania przedmiotów niewygodnych” – mówi Marek Gidaszewski, specjalista ds. BHP – „Nie mogą one być zbyt ciężkie, duże, nieporęczne, trudne do utrzymania, niestabilne, czy też nie mogą stwarzać zagrożenia przy poruszaniu. Lista jest długa, nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku w trakcie podejmowania decyzji o transportowaniu” – dodaje.

Kolejnym wymogiem jest także zapewnienie wystarczającej przestrzeni, która umożliwia zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy. Obowiązkiem jest także konieczność używania sprzętu pomocniczego, który nie ogranicza pola widzenia dla przedmiotów „nieporęcznych”.

Przykładowe punkty rozporządzenia, rozdział nr 6, § 21:
– Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.

– Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku.
– Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce.

Treść rozporządzenia można znaleźć na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: www.ciop.pl/5520.html.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!