Używaj CB radia bez obaw

26 lipca 2010, 0:00

Nie ma wątpliwości, że korzystanie z telefonu bez zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego jest karane mandatem. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące CB radia, wywołane zapisem art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), który brzmi następująco:
Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

Rodziło to nieporozumienia wynikające ze sprzecznej interpretacji tego zapisu. Biuro Prawne KGP przedstawiło pogląd, z którego wynika iż przepis ten odnosi się tylko i wyłącznie do telefonów komórkowych, czyli nie dotyczy „gruszek” CB radia.

Policja podkreśla jednak, że o ile sama rozmowa przez CB radio nie jest zabroniona, to w niektórych okolicznościach kierujący, korzystając z CB radia, swoim zachowaniem może przyczynić się do utrudnienia lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym, za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Jest to związane z art. 3 ust. 1 kodeksu drogowego:
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Opinia biura prawnego KGP nie oznacza, że kierowcy ukarani mandatem za korzystanie z CB radia są uprawnieni do bezwzględnego prawa ubiegania się o uchylenie mandatu karnego (tym samym zwrotu uiszczonej grzywny). Każdy tego typu przypadek powinien być rozpoznany w trybie indywidualnym z uwzględnieniem faktycznych okoliczności i przesłanek uzasadniających nałożenie mandatu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!