V Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego

13 grudnia 2010, 0:00

W środę 8.12.2010 odbyła się V Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego. Jubileuszowe spotkanie w tym roku zostało objęte patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Fakt ten oraz liczba uczestników – ponad 200 osób – świadczy o randze organizowanego przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części wydarzenia.

Spotkanie w Hotelu Jan III Sobieski tradycyjnie już rozpoczął prezes SDCM, Alfred Franke, witając zgromadzonych gości, przede wszystkim wysokich rangą przedstawicieli ministerstw, instytucji, organizacji, firm motoryzacyjnych.

Waldemar Bacławski, prezes firmy Inter-Parts, po krótkim przypomnieniu historii SDCM, poprosił prezesa Stowarzyszenia oraz reprezentantów firm należących do SDCM o przedstawienie działań podejmowanych przez tę organizację w 2010 roku.

Alfred Franke podkreślił, że mijający rok upłynął przede wszystkim pod hasłem prac legislacyjnych. SDCM bardzo aktywnie zajmowało się kwestią zarówno rozporządzenia GVO, jak i poprawek do rozporządzenia Euro 5/6. Ostatecznie oba te tematy zakończyły się sukcesem.

Od czerwca 2010 obowiązuje Rozporządzenie o Wyłączeniach Blokowych w Motoryzacji 461/2010 oraz Wytyczne sektorowe dotyczące stosowania w sektorze motoryzacyjnym europejskiego prawa o konkurencji. Dzięki nowym zapisom, które w znacznym stopniu są kontynuacją starego GVO, niezależny rynek motoryzacyjny utrzymał możliwość konkurencyjnego działania. Najważniejsze zapisy dotyczą dostępu do informacji technicznej oraz kwestii gwarancji udzielanej przez producentów samochodów, która nie może być warunkowana wykorzystywaniem do napraw części oryginalnych OES oraz serwisowaniem i przeglądami w ASO.


Sprawą zupełnie świeżą – z 17 listopada 2010 – są poprawki do rozporządzenia Euro 5/6. Dzięki ich przyjęciu niezależny rynek zyskał dostęp do danych identyfikujących części zamienne (VIN) oraz do informacji o jednostkach roboczych, jak również dostęp do elektronicznej historii serwisowej pojazdu. Określono również procedurę walidacji uniwersalnych urządzeń diagnostycznych, co w konsekwencji umożliwia reprogramowanie pokładowych systemów jednostek sterujących.

Jednym z zadań SDCM będzie rozpowszechnianie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych i zachęcanie firm działających na niezależnym rynku motoryzacyjnym do korzystania z możliwości, jakie dają przepisy.

Alfred Franke zapewnił, że Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w procesach tworzenia nowego prawa, m.in. opiniując projekty ustaw. SDCM czeka również praca merytoryczna w Europejskim Komitecie Normalizacji, gdzie będzie decydowana praktyczna strona dostępu do informacji technicznej.

 
Janusz Andrzejewski, prezes firmy Auto-Land oraz Sławomir Góralewski, Dyrektor Biura TRW Parts & Service Central-Eastern Europe zaprezentowali zebranym działania podejmowane przez SDCM- liczne spotkania z decydentami, publikację raportu branżowego, happeningi pod Ministerstwami Gospodarki i Infrastruktury, w czasie których urzędnicy otrzymywali ulotki oraz podkładki pod mysz z podstawowymi danymi na temat branży. Aby pokazać znaczenie niezależnego rynku motoryzacyjnego dla gospodarki SDCM zorganizowało wystawy na ten temat prezentowane w wybranych urzędach wojewódzkich oraz podczas różnych konferencji. W tym samym celu zorganizowana została także wizyta przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, w tym Pani Minister Grażyny Henclewskiej, w zakładzie produkcyjnym Brembo w Dąbrowie Górniczej.

W związku ze zmianami związanymi z rozwojem pojazdów wysoce zaawansowanych technicznie, w czasie konferencji podjęto ten temat w kontekście wpływu nowych tendencji w motoryzacji na działalność warsztatów, dystrybutorów i producentów części. Podstawowy wniosek z dyskusji, rzecz, na którą kilka razy zwrócił uwagę Bogumił Papierniok, Dyrektor Zarządzający Moto-Profil, to stwierdzenie, że niezależne firmy z pewnością poradzą sobie i dostosują się do wszelkich zmian, pod warunkiem, że będą respektowane przepisy, gwarantujące przede wszystkim dostęp do danych technicznych.

Dotyczy to także producentów urządzeń diagnostycznych i wyposażenia warsztatowego, których w czasie dyskusji reprezentował Prezes Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Rafał Sosnowski. Podobnie, nowym wyzwaniom sprostają warsztaty niezależne, z zastrzeżeniem możliwości oraz chęci korzystania e szkoleń dla nich organizowanych. Na kwestię edukacji i odpowiedniego wyszkolenia mechaników zwracał uwagę Prezes Polskiej Izby Motoryzacji, Roman Kantorski.

Sylvia Gotzen, Sekretarz Generalna FIGIEFA, przedstawiła obszar aktywności tej organizacji, w ramach której działa także SDCM. Jak zaznaczyła przed niezależnym rynkiem motoryzacyjnym stoi wiele wyzwań. Podstawowe hasła to dostępność napraw, eCall / bCall / sCall (oraz związane z nimi systemy telematyczne) a także wspomniane już wcześniej – wejście na szeroki rynek aut elektrycznych.

Stałym punktem Konferencji Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego jest podsumowanie rynku części. Podobnie jak w roku ubiegłym wyniki dystrybutorów zostały zaprezentowane w grupach. Wszystkie 18 największych firm z segmentu osobowego odnotowało wzrost przychodów – łącznie wyniosły one ponad 6,3 mld, co dało 10,4% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Marcin Nowak, dyrektor ds. badań rynku MotoFocus.pl zwrócił uwagę na fakt, że pierwsza trójka największych dystrybutorów wyraźnie odbiega od pozostałych firm, co roku powiększając dystans do pozostałych firm.


Jarosław Lewandowski, prezes Logistics Service przedstawił sytuację na rynku samochodów ciężarowych i transportu. Wydawać by się mogło, że jest dobrze. Rośnie dynamika sprzedaży samochodów ciężarowych – średnia miesięczna wynosi +23% w porównaniu do roku 2009. Jednak do pełnej stabilizacji na rynku transportowym pozostaje jeszcze daleka droga. Mimo, że dystrybutorzy części w segmencie ciężarowym odnotowali 14,5% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego, niekoniecznie oznacza to koniec kłopotów. Wynik taki może być bowiem wynikiem uruchomienia pojazdów, które w ubiegłym roku po prostu nie jeździły. Z ostrożnością należy więc podchodzić do prognoz na przyszły rok.

Dyskusję na temat internetowej sprzedaży części Alfred Franke rozpoczął tezą, że jeśli czegoś nie ma w Internecie, to nie istnieje. Jak w takim razie ocenić sprzedaż części przez Internet? Piotr Broniarczyk, przedstawiciel Okazje.info, internetowej porównywarki cen, szacuje, że na zakupy internetowe Polacy wydali w 2009 roku 13,4 mld zł. 7,1% sklepów internetowych oferuje asortyment motoryzacyjny – 394 sklepów to wyłącznie branża moto. Wartość części sprzedawanych przez Internet to około 633 mln zł. Jak zauważył Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Inter Cars, nie wszystko można sprzedać przez Internet. Wynika to z faktu problemów z właściwym doborem części do konkretnego samochodu. Najpopularniejszy asortyment motoryzacyjny, który można zakupić poprzez Internet to opony, akumulatory, świece oraz tzw. części zewnętrzne.

Internet coraz śmielej wkracza w branżę motoryzacyjną, czego przykładem jest projekt Motointegrator – powiedział K. Soszyński. Niestety do Internetu w znacznej mierze przeniosła się również szara strefa obecna do tej pory na giełdach. O działaniach policji w walce z przestępczością związaną z nieuczciwym handlem częściami samochodowymi mówił Ireneusz Ambroziak z Komendy Stołecznej Policji.

Ostatni panel dyskusyjny skupił się na zagrożeniach i szansach dla rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Wiceprezes PAIiIZ przyznał, że branża motoryzacyjna należy do strategicznych branż w Polsce. Obecnie PAIiIZ prowadzi 23 projekty z zakresu produkcji części motoryzacyjnych, które mogą przynieść inwestycje rzędu 1,5 mld euro oraz stworzyć 6-10 tys. miejsc pracy. Prezes Bosch, Krystyna Boczkowska wskazała na bariery dla rozwoju inwestycji. Przede wszystkim jest to rozproszenie decyzyjności i pomocy dla inwestorów (konieczność rozmów na szczeblu lokalnym, jak i rządowym), słaba infrastruktura (przede wszystkim drogi ekspresowe i autostrady), bardzo długo trwające procesy, np. uzyskanie pozwoleń budowlanych. Jarosław Sojewski, dyrektor Fomar Borg Automotive, do listy barier i zagrożeń dodał również wzrastające koszty energii oraz pracownicze. Mimo tego jednak firmy motoryzacyjne działają i rozwijają się – w 2009 roku Bosch zainwestował 50 mln Euro, znaczną część tej kwoty w zakład układów hamulcowych pod Wrocławiem. Fomar na najbliższe lata planuje inwestycje rzędu 18 mln zł. Rolą państwa jest wspomaganie inwestorów w tych zamierzeniach.

Partner konferencji, firma PZU, przedstawiła swoją inicjatywę w zakresie badania jakości alternatywnych części zamiennych. Reprezentant FIEGE mówił o skutecznym wykorzystaniu narzędzi zarządzania logistyką w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
Tegoroczne spotkanie należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Podobnie cały 2010 rok można ocenić jako dobry dla branży motoryzacyjnej, przede wszystkim w kontekście rozwiązań prawnych, wspomnianego rozporządzenia o Wyłączeniach Blokowych w Motoryzacji 461/2010 oraz poprawek do rozporządzenia Euro 5/6.

Już teraz Stowarzyszenie zaprasza do udziału w przyszłorocznej konferencji.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!