Komunikat Zarządu Głównego OZPTD w związku z nieprofesjonalnym zachowaniem wykładowców

4 kwietnia 2011, 11:33

W dniu 31 marca 2011 w programie telewizyjnym Prosto z Polski ujawniono szokujące wypowiedzi 3 wykładowców zatrudnionych w Ośrodkach Szkolenia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Zarząd Związku wydał komunikat, w którym wyraził swoje ubolewanie z powodu nieprofesjonalnego zachowania pracujących na jego rzecz osób i jednocześnie oświadczył, że ich postępowanie było niezgodne ze standardami obowiązującymi podczas szkoleń.

Zarząd Główny OZPTD poinformował o podjęciu następujących decyzji:

• natychmiastowe rozwiązanie umów zawartych z wykładowcami przedstawionymi w programie,
• zawieszono w wykonywaniu czynności dyrektora ds. szkoleń do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy, 
• od kwietnia br. zostanie zaostrzony wewnętrzny nadzór nad związkowymi ośrodkami szkolenia,
• wprowadzony zostanie stały monitoring prowadzonych zajęć.
• rozważane są także inne działania organizacyjne i kadrowe mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym patologicznym zjawiskom.

Ponieważ ujawnione  zachowanie wykładowców może nosić znamiona przestępstwa, Związek powiadomi prokuraturę o możliwości jego popełnienia.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!