Rynek transportowy w liczbach – analiza giełdy Teleroute

18 kwietnia 2011, 14:19

Liczba ładunków zamieszczonych w giełdzie Teleroute w I kwartale 2011 r. wzrosła o prawie 8% względem I kwartału 2010 roku. Jednakże pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się słabszy od czwartego kwartału roku ubiegłego, liczba ofert zamieszczonych wtedy w giełdzie była niemal o 25% wyższa niż w I kwartale tego roku. Jednocześnie liczba ładunków do Polski w I kwartale 2011 była o 64% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale niższa niż w IV kwartale 2010 r. Natomiast transport towarów z Polski w I kwartale spadł o 9% względem I kwartału poprzedniego roku i o 14% względem poprzednich trzech miesięcy. To główne wnioski wynikające z analizy ładunków zamieszczonych w międzynarodowej giełdzie transportowej Teleroute.

Biorąc pod uwagę cykliczność występującą w branży transportowej, początek roku 2011 był gorszy od końca 2010 r. Jednak liczba ofert w I kwartale 2011 r., choć niższa niż w IV kwartale 2010 r., była wyższa niż w analogicznym okresie 2010 r. To potwierdza stabilizację w liczbie ofert publikowanych w giełdzie.

Analiza liczby ofert zamieszczonych w giełdzie w ciągu ostatnich trzech miesięcy pokazuje, iż największe wzrosty względem analogicznego okresu minionego roku miały miejsce w przypadku liczby ofert z krajów Półwyspu Iberyjskiego (wzrost o 52%) oraz krajów Europy Wschodniej (wzrost o 40%). Jedyny spadek dotyczył liczby ładunków i wolnych pojazdów pochodzących z naszego kraju i wyniósł 9%. Natomiast w odniesieniu do IV kwartału ubiegłego roku, największy spadek odnotowano w liczbie ofert pochodzących z krajów Skandynawii.

Z Europy do Polski

 

Zapotrzebowanie na przewóz towarów do Polski w ciągu ostatnich trzech miesięcy było o 64% większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale o 34% mniejsze niż w ostatnich trzech miesiącach 2010 r. Największy wzrost względem I kwartału 2010 odnotowano w transporcie z Europy Wschodniej (o 172%) i krajów Półwyspu Iberyjskiego (o 130%), zaś względem IV kwartału ubiegłego roku w transporcie z Wielkiej Brytanii. Dużo ładunków było również do przewiezienia z Europy Centralnej (wzrost o 82%). Największy spadek liczby ładunków odnotowano w imporcie ze Skandynawii, która w poprzenim kwartale zanotowała największy wzrost.

Dokąd z Polski

Największymi odbiorcami towarów z Polski, w I kwartale pozostały kraje Europy Centralnej (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz Francja. Ładunki do tych krajów nadal stanowią ponad połowę wszystkich eksportowanych z naszego kraju. W ciągu ostatnich 3 miesięcy liczba towarów przewożonych do krajów Półwyspu Iberyjskiego wzrosła o prawie 130% względem IV kwartału 2010 r. Największy spadek liczby ładunków w odniesieniu do poprzednich trzech miesięcy miał miejsce w przypadku transportu wewnątrzkrajowego oraz Wielkiej Brytanii.

W odniesieniu do I kwartału 2010 r. wzrosły liczby ładunków do Skandynawii, krajów Europy Centralnej, krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz krajów Beneluksu. Zmniejszył się natomiast wolumen towarów eksportowanych do Francji, Wielkiej Brytanii, Europy Wschodniej i Południowej.

Metodologia: Analizie poddano wszystkie ładunki zamieszczone w giełdzie transportowej Teleroute w zależności od trasy przewozu w 2010 oraz I kwartale 2011 roku. 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!