Zakaz ruchu w majowy weekend

29 kwietnia 2011, 9:57

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu w najbliższych dniach wiele pojazdów nie wyjedzie na drogi. Już od soboty od godziny 18 ruch ciężarowy będzie znacznie ograniczony.

Zakaz ruchu wynikający z przepisów prawa znacznie ograniczy transport w najbliższych dniach. Przedstawiamy wykaz godzin w poszczególnych dniach wyłączony z ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12t:

sobota 30.04.2011 – od 18:00 do 22:00
niedziela 01.05.2011 – od 8:00 do 22:00
poniedziałek 02.05.2011 – od 18:00 do 22:00
wtorek 03.05.2011 – od 8:00 do 22:00

Zakaz ruchu w najbliższych dniach nie będzie jednak dotyczył wszystkich. Do pojazdów objętych zakazem nie zalicza się:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek
ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony
radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:
a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:
a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy,
części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni
ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub
znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług
przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu
tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do
rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni
ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy
przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem
posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami
obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących
na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!