Continental uruchamia stronę dot. emisji CO2

19 maja 2020, 11:21

Continental uruchamia stronę internetową zawierającą przydatne informacje na temat najnowszych regulacji unijnych dotyczących emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe oraz wykorzystania narzędzia do symulacji komputerowej VECTO (skrót z ang. Vehicle Energy Consumption Calculation Tool).

Zgodnie z Porozumieniem Paryskim, w celu ograniczenia globalnego ocieplenia Komisja Europejska wprowadziła w 2019 r. pierwsze przepisy dotyczące norm emisji dwutlenku węgla dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (ang. HDV – Heavy-duty vehicles). Oznacza to, że średnia emisja CO2 przez nowe ciężarówki ma być zmniejszona o 15 proc. do 2025 r. i o 30 proc. do 2030 r., w porównaniu z okresem referencyjnym trwającym od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Obecnie rozporządzenie UE 2019/1242 dotyczy samochodów ciężarowych z konfiguracją kół 4×2 i 6×2 o masie całkowitej powyżej 16 ton, natomiast Komisja Europejska rozważa rozszerzenie tego dokumentu w przyszłości.

Aby zapewnić osiągnięcie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, Komisja uruchomiła narzędzie symulacyjne VECTO. Na nowej stronie internetowej poświęconej temu narzędziu, Continental będzie dostarczał operatorom flot ciężarowych informacji na temat nowych unijnych przepisów prawnych i ich skutków dla firm transportowych, uwzględniając fakt, że opony w dużym stopniu rzutują na zużycie paliwa oraz są istotnym czynnikiem wpływającym na ilość CO2, emitowanego przez pojazdy HDV.

Na tej stronie internetowej znajdują się następujące materiały:

  • film wideo wyjaśniający w jak sposób działa narzędzie symulacyjne VECTO i co dokładnie jest brane pod uwagę w wyliczeniach norm dla pojazdów HDV (dostępny także na YouTube), oraz film wideo o tym, dlaczego branża transportowa i społeczeństwo muszą podjąć działania już teraz;
  • informacje o skutkach ekonomicznych dla operatorów flot, z uwzględnieniem aspektów związanych z efektywnością paliwową i większą przejrzystością w procesie zakupu pojazdu ciężarowego;
  • infografika przedstawiająca fakty i liczby związane z nowym rozporządzeniem i wyjaśniająca, na czym polegają wyliczenia w narzędziu VECTO, których pojazdów to dotyczy, jaki potencjał do zmniejszenia zużycia paliwa i kosztów eksploatacji floty mają opony oraz jakie inne parametry pozwalają na redukcję CO2.

Z naszych rozmów z klientami wynika, że w całej Europie istnieje duże zainteresowanie ze strony operatorów flot ciężarowych. Wiemy, że VECTO jest ważne nie tylko przy zakupie nowej ciężarówki, ale również przy wymianie opon. Dlatego chcemy dostarczyć operatorom flot ważnych informacji o tym, jak VECTO wpływa na ich działalność i jak mogą najlepiej wykorzystać to narzędzie. Widzimy siebie jako konsultantów serwisowych, szczególnie w zakresie doboru właściwych opon, zarządzania oponami i tego, jak odpowiednie ogumienie pomaga obniżyć koszty operacyjne floty i ograniczyć emisję dwutlenku węgla – mówi Constantin Batsch, szef działu Truck Tires Replacement w Continental w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA).

Standaryzacja sposobu pomiaru emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności za pośrednictwem VECTO powinna przynieść istotne korzyści dla flot pojazdów. Może pomóc również w obniżeniu kosztów operacyjnych i spowodować, że zarządzający flotami będą mogli łatwiej porównywać różne konfiguracje pojazdów – wyjaśnia Stanisław Rosół, Dyrektor Handlowy Działu Opon Użytkowych w Continental Opony Polska.

Parlament Europejski stwierdza, że 25 proc. CO2 z transportu jest emitowanych przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności (HDV). Jeśli producenci samochodów ciężarowych nie zastosują się do nowych przepisów unijnych, będą ponosić kary pieniężne za każdy nowy pojazd. Kolejne regulacje prawne, które mogą mieć bezpośredni wpływ na floty, są obecnie przedmiotem dyskusji. Opony rzutują nawet na 40 proc. kosztów operacyjnych floty, na które składa się zużycie paliwa (30 proc.), koszty napraw i konserwacji (5 proc.) oraz cena samego ogumienia (5 proc.).

Strona internetowa firmy Continental dotycząca VECTO znajduje się pod adresem: www.wszystkoovecto.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!