Kasy wirtualne dla transportu – kto może z nich skorzystać?

4 czerwca 2020, 12:13

Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie dotyczące możliwości stosowania kas fiskalnych w wersji wirtualnej. W gronie branż, gdzie dopuszczono wykorzystanie takich kas znalazł się transport. Kto będzie mógł z nich skorzystać?

Kasy wirtualne nie wymagają posiadania dedykowanego urządzenia. Można zainstalować je na smartfonie czy tablecie i zdalnie aktualizować. Użytkownik płaci tylko ryczałt za korzystanie z aplikacji.

Kasy wirtualne przesyłają na bieżąco informacje dotyczące wszystkich zarejestrowanych transakcji. To pomysł Rządu na walkę z szarą strefą w branżach, gdzie niewłaściwa ewidencja sprzedaży towarów i usług uchodzi za powszechną. Częścią planu jest także umożliwienie łatwiejszego niż dotychczas rozliczania płatności w profesjach, gdzie posiadanie tradycyjnej kasy może być kłopotliwe.

W branży transportowej z kas wirtualnych będą mogli skorzystać tylko wybrani przedsiębiorcy. W większości będą to firmy zajmujące się komercyjnym przewozem osób. Umieszczenie transportu w pierwszej grupie branż (wraz z gastronomią i hotelarstwem), które mogą skorzystać z kas wirtualnych ma też związek z głośnym problemem opodatkowania osób świadczących usługi przewozu osób poprzez dedykowane aplikacje (np. Uber).

Dokładną listę profesji, określonych w rozporządzeniu z 29 maja 2020 r. prezentujemy poniżej. Kasy wirtualne będą mogły być wykorzystywane w odniesieniu do następujących czynności (usługi związane z transportem pogrubiono):

 1. usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);
 2. usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);
 3. usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);
 4. usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);
 5. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);
 6. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);
 7. usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);
 8. usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);
 9. usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);
 10.  usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);
 11.  usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);
 12.  usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);
 13.  usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);
 14.  usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);
 15.  usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);
 16.  usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);
 17.  usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);
 18.  usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);
 19.  usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);
 20.  usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);
 21.  pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);
 22.  usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);
 23.  usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);
 24.  pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);
 25.  usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);
 26.  sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!