Czy czujesz się bezpiecznie w trasie? Wyniki ankiety.

18 czerwca 2020, 13:45

Ponad połowa kierowców zawodowych, biorących udział w naszym badaniu była ofiarą lub świadkiem napadu w trakcie wykonywania transportu za granicą. Nieco mniej niebezpieczne wydają się przejazdy po polskich drogach. Mimo to, dane dotyczące bezpieczeństwa pracy kierowców są niepokojące.

W naszej ankiecie wzięło udział ponad 120 kierowców, wykonujących przejazdy po Polsce, jak i za granicą. Zapytaliśmy ich o poziom bezpieczeństwa w pracy, oddzielając przejazdy krajowe od zagranicznych.

W pytaniu „oceń poziom bezpieczeństwa pracy kierowcy”, gdzie oceną minimalną była 1 a maksymalną 10, zarysowała się wyraźna różnica pomiędzy trasami krajowymi a zagranicznymi. Średnia ocena bezpieczeństwa kierowców w Polsce to w naszym badaniu 6,8, natomiast za granicą zaledwie 4,3.

Dużo większa grupa badanych przyznała także, że w ciągu ostatniego roku spotkała się osobiście z napadem na transport lub kierowcę za granicą niż w Polsce. Wskaźnik dla Polski wynoszący aż 28%, biorąc pod uwagę niewielką przestrzeń czasową, i tak wydaje się niepokojący, niemniej za granicą w ciągu ostatniego roku z napadem zetknęła się ponad połowa badanych kierowców.

Ponad 40% badanych przyznało, że wykonując transporty po Polsce, czasami czuje się niebezpiecznie. Co piąty z badanych zawsze czuje się na trasach i parkingach naszego kraju bezpiecznie.

Większość kierowców uważa, że w ostatnich latach na polskich drogach można zaobserwować progres w kwestii bezpieczeństwa. Ponad połowa badanych twierdzi, że na drogach i parkingach zrobiło się bezpieczniej.

Pełnię bezpieczeństwa podczas pracy za granicą odczuwa zaledwie kilku kierowców, biorących udział w badaniu. Tymczasem, co czwarty uczestnik ankiety odczuwa tam zagrożenie częściej niż tylko od czasu do czasu.

W kolejnym pytaniu naszej ankiety wymieniliśmy kilkanaście krajów i poprosiliśmy kierowców jeżdżących w trasy zagraniczne o wskazanie tych, w których czują się najmniej bezpiecznie wykonując transport (można było wskazać maks. 3 kraje). Zdecydowanym liderem tego rankingu została Francja, którą wskazało aż 72,4% badanych. W opinii polskich kierowców za kraje niebezpieczne uchodzą także Belgia, Niemcy i Wielka Brytania. Co ciekawe żaden z kierowców nie wskazał jako kraju niebezpiecznego Szwajcarii, minimalne wyniki na tle reszty odnotowały kraje skandynawskie, Portugalia, Grecja oraz – co ciekawe – Rosja.

Kraje, w których kierowcy czują się najmniej bezpiecznie:

 • Francja 72,4%,
 • Belgia 39%
 • Wielka Brytania 35,2%
 • Niemcy 32,4%
 • Hiszpania 21%
 • Włochy 15,2%

Kraje, w których kierowcy nie odczuwają niebezpieczeństwa:

 • Szwajcaria 0%
 • Kraje skandynawskie 1%
 • Polska 1%
 • Portugalia 1%
 • Grecja i Cypr 1,9%
 • Rosja 1,9%

Mimo czyhających niebezpieczeństw, zdecydowanej większości kierowców nigdy nie zdarzyło się odmówić wykonania przejazdu ze względu na obawę napaści lub kradzieży ładunku.

Faktem wydaje się zatem, że polskim kierowcom nie brakuje odwagi i zwykle wykonują przejazdy mimo ryzyka. Nie powinno to jednak uśpić czujności właścicieli firm transportowych, organizacji branżowych oraz prawodawców. W kwestii bezpieczeństwa na drogach i parkingach w Europie wciąż zostaje bardzo dużo do poprawienia.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!