Systemy Scanii monitorujące wydajność kierowcy i pojazdu

19 września 2011, 14:06

Scania Driver Support jest systemem, który w czasie rzeczywistym ocenia styl jazdy kierowcy i udziela mu wskazówek. Uzupełniony o usługi Fleet Management, pozwalające na monitorowanie wydajności pojazdu i kierowcy, uświadamia mu błędy, jakie popełnia i pomaga w zwiększeniu efektywności bez rozpraszania podczas jazdy.

Podstawą działania systemu Scania Driver Support są zasady przekazywane kierowcom podczas szkolenia. System motywuje kierowcę do doskonalenia stylu jazdy, uświadamiając mu popełniane błędy i wskazując potencjalne możliwości poprawy. Koncentruje się na aspektach omawianych podczas szkolenia:

  • Jazda w górach – posługiwanie się pedałem przyspieszenia i wykorzystanie bezwładności pojazdu
  • Przewidywanie – przewidywanie sytuacji – na podstawie analizy wartości przyspieszeń i opóźnień oraz czasu pomiędzy przyspieszaniem i hamowaniem
  • Użycie hamulców – częstotliwość i intensywność hamowania hamulcami zasadniczymi oraz umiejętność efektywnego korzystania z retardera i hamulca wydechowego
  • Wybór biegów – wybór biegów i prędkości obrotowej silnika, służące oszczędności paliwa


System pobiera dane z czujników podłączonych do magistrali CAN i informuje kierowcę o skuteczności jego dokonań, jednak bez rozpraszania jego uwagi. Na koniec generuje podsumowanie z oceną stylu jazdy. Zaprojektowano go po to, by utrwalał umiejętności nabyte podczas szkoleń.


Dane dotyczące pojazdu zbierane są także przez Scania Fleet Management, a następnie mogą być przedstawione na kilka sposobów:

  • W pakiecie Monitor – jako raport dotyczący wydajności pojazdu, przesyłany pocztą elektroniczną
  • W pakiecie Analysis – dodatkowo: dostęp do danych dotyczących pojazdu i kierowcy za pośrednictwem strony internetowej oraz narzędzia analityczne, umożliwiające ocenę oddziaływania na środowisko naturalne
  • W pakiecie Control – funkcjonalności poprzednich pakietów wzbogacone o funkcje monitorowania tras i pojazdów, a także alarmy stref Geofence


Scania Driver Support należy do standardowego wyposażenia większości długodystansowych pojazdów Scania. Obecnie może być stosowany również w pojazdach bez układu EBS i pojazdach bez zwalniacza, przy czym wówczas nie jest dostępny parametr ‘użycie hamulców’. Podstawowymi wymogami są obecność dwuzakresowej skrzyni biegów z półbiegami i układu ABS w pojeździe. Scania Driver Support będzie stopniowo wprowadzany w pojazdach przeznaczonych dla innych segmentów transportu i zastosowań.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!