Rafako: zawarcie przedwstępnej umowy z ARP

7 sierpnia 2020, 10:21

Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła przedwstępną umowę z Rafako eBus na sprzedaż wszystkich udziałów spółki eBus. Rafako zawarło również umowę ze spółką eBus na sprzedaż oddziału Rafako w Solcu Kujawskim. Wartość transakcji wynosi 30, 985 mln zł.

Fot. Rafako

Umowa przedwstępna zakłada zawarcie docelowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w kapitale zakładowym eBus, po spełnieniu warunków zawieszających, obejmujących m.in:

  1. uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład ZCP (Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa),
  2. uzyskanie przez Emitenta oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych,
  3. uzyskanie przez Emitenta zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów eBus oraz ZCP oraz zniesienie obciążeń,
  4. uzyskanie zgód kluczowych kontrahentów Emitenta odnoszących się do ZCP na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów,
  5. zawarcie przez Emitenta oraz eBus, przy udziale ARP, umowy przyrzeczonej sprzedaży ZCP.

Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów spółki eBus ma zostać zawarta 10 września 2020 roku, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wszystkich warunków zawieszających do dnia 9 września z wyłączeniem pkt. 5 (zostanie spełniony w ramach czynności zamknięcia), a także pkt. 1 i 4 (jeśli ARP zrzeknie się konieczności ich spełnienia). Właścicielem ZCP będzie spółka eBus do momentu przejścia prawa własności 100% udziałów eBus na ARP.

O temacie negocjacji Rafako i Agencji Rozwoju Przemysłu pisaliśmy również TUTAJ.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!