Pakiet mobilności – pierwsze przepisy zaczynają obowiązywać

19 sierpnia 2020, 12:56

Zmiany w przepisach dotyczących branży transportowej nazywane powszechnie pakietem mobilności zostały opublikowane w dzienniku Unii Europejskiej ostatniego dnia lipca. Oznacza to, że już w sierpniu obowiązywać zaczynają pierwsze postanowienia pakietu. Czego dotyczą?

Pierwsze dwa rozporządzenia pakietu mobilności (561/2006 i 165/2014) zaczynają obowiązywać już od 20 sierpnia. Dotyczą one czasu pracy oraz odpoczynku kierowców.

Konkretnie, od 20 sierpnia, odbiór tygodniowego odpoczynku (czyli trwającego ponad 45 godzin) będzie możliwy tylko poza kabiną (wyjątkiem jest przebywanie z pojazdem na promie lub pociągu). Firma transportowa musi zatem zapewnić kierowcy odpowiednie zakwaterowanie z sanitarnym zapleczem oraz pokryć jego koszty.

Kierowca będzie także mógł skorzystać z dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu, a po ich zakończeniu odbyć regularny tygodniowy odpoczynek wraz z odpowiednimi rekompensatami. Musi on jednorazowo odebrać pozostałą część skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. Aby kierowca mógł skorzystać z przysługujących odpoczynków, jego pracodawca musi tak zorganizować trasę, by umożliwić mu powrót do bazy w odpowiednim czasie. Wglądu w dokumentację takiej trasy mogą żądać służby kontrolne.

Ciekawą zmianą w przepisach jest możliwość wydłużenia czasu jazdy kierowcy – w szczególnych okolicznościach – o maksymalnie dwie godziny. Dotyczy to tras powrotnych i ma rozwiązać problem sytuacji, w których to kierowca nie zdąży dotrzeć na czas do bazy, wówczas do tej pory musiał odbyć przerwę w jeździe, często znajdując się w bardzo niewielkiej odległości od domu. Według zmienionych przepisów, kierowca będzie mógł przejechać dodatkowo do dwóch godzin pod warunkiem, że po zakończeniu standardowego czasu pracy wykona 30-minutowy odpoczynek. Kierowca będzie musiał także (po powrocie do bazy lub do domu) wpisać powód skorzystania z dodatkowych godzin pracy.

Zmianą, która może być szczególnie trudna dla firm transportowych jest konieczność zapewnienia kierowcom możliwości powrotu do bazy w kraju macierzystym co 3 tygodnie lub do miejsca zamieszkania kierowcy (co 4 tygodnie). Kierowca po powrocie musi odbyć jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!