Zimowe wyposażenie ciężarówki w różnych krajach – aktualne przepisy

20 listopada 2020, 13:29

Choć w naszym kraju zimy od pewnego czasu stają się coraz łagodniejsze, za granicą trudne warunki drogowe wciąż mogą solidnie nas zaskoczyć. Zaskoczyć może także niespodziewany mandat, ponieważ w wielu państwach, zimowe wyposażenie ciężarówki jest regulowane przez prawo. Co musimy posiadać na wyposażeniu wybierając się do konkretnych krajów? O tym poniżej.

Brak jednolitych przepisów jest dla międzynarodowych przewoźników sporym wyzwaniem, szczególnie, że bez odpowiedniego wyposażenia możemy otrzymać odmowę zgody na wjazd do kraju lub zakaz prowadzenia pojazdu. Przygotowując się do zagranicznego kursu zimą, należy więc sprawdzić, jakie są wytyczne poszczególnych krajów w zakresie zimowego ekwipunku pojazdów ciężarowych. Coroczne zestawienie przepisów dotyczących tej kwestii w wielu krajach, przygotowuje firma Continental.

W Polsce i większości krajów Europy nie ma ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych, jednak warto korzystać z nich zimą ze względów bezpieczeństwa jak i w przypadku wykonywania tras do krajów, gdzie zimowe ogumienie jest obowiązkowe. Istotną kwestią przy planowaniu trasy są również przepisy dotyczące łańcuchów śniegowych czy stosowania opon z kolcami. W Europie można spotkać skrajnie różne podejścia do tych rozwiązań. Część krajów zabrania używania tego typu akcesoriów, inne dopuszczają w określonych sytuacjach, lub jak w przypadku łańcuchów obligują kierowców do ich posiadania. Dodatkowym wymogiem może być posiadanie łopaty do śniegu czy worka z piaskiem…

W poniższej tabeli, przygotowanej przez producenta opon, firmę Continental, przedstawiamy aktualne przepisy na rok 2020.
UWAGA! W przyszłym roku niektóre zamieszczone przepisy mogą ulec zmianie.

Przepisy dotyczące opon Przepisy dotyczące łańcuchów Dodatkowe informacje
Albania Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędową. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione.
Austria Opony zimowe obowiązkowe od 1 listopada do 15 kwietnia. Brak stosowania się do wymogów wiąże się z ryzykiem zakazu dalszej jazdy i wysokich mandatów (od 35 do 5000 €). Pojazdy ciężarowe > 3,5 t DMC muszą mieć przynajmniej na jednej osi napędowej opony oznaczone symbolem M+S i/lub symbolem alpejskim (3PMSF) o minimalnej głębokości bieżnika 6 mm (diagonalne) lub 5 mm (radialne). Opony zimowe są obowiązkowe dla autobusów (kategorie M2, M3) od 1 listopada do 15 marca. Od 1 listopada do 15 kwietnia należy przewozić w pojeździe łańcuchy na co najmniej dwie opony na oś napędową. Wyjątkiem są autobusy komunikacji publicznej. Do użytku na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w pojazdach > 3,5 t DMC.
Belgia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Obowiązek symetrycznego montażu opon M+S oraz ogumienia zimowego. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem. Opony z kolcami są zabronione.
Białoruś Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Użytkowanie opon z kolcami jest dozwolone.
Bośnia i Hercegowina Od 15 listopada do 15 kwietnia dostępne są dwie opcje, które są obowiązkowe do wyboru dla pojazdów posiadających więcej niż 8 siedzeń oraz dla pojazdów > 3,5 t DMC:
Opcja 1: Opony z profilem zimowym na osi napędowej, minimalna głębokość bieżnika 4 mm.
Opcja 2: Opony z profilem standardowym, minimalna głębokość bieżnika 4 mm, w przypadku warunków zimowych (np. opady śniegu, zamarzający deszcz) na osi napędowej należy zamontować łańcuchy.
Od 15 listopada do 15 kwietnia w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy. W pojeździe musi być przewożona łopata i worek z piaskiem o masie 25-50 kg. Opony z kolcami są zabronione.
Bułgaria Od 15 listopada do 1 marca używane opony letnie lub zimowe muszą mieć co najmniej 4 mm głębokości bieżnika. Od 1 listopada do 31 marca w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy. Ich wykorzystanie jest obowiązkowe na górskich drogach oznaczonych odpowiednimi znakami. Opony z kolcami są zabronione. Brak odpowiedniego wyposażenia zimowego może spowodować odmowę zgody na wjazd do kraju lub zakaz prowadzenia pojazdu.
Chorwacja Opony zimowe obowiązkowe od 15 listopada do 15 kwietnia. Opony M+S obowiązkowe na osi napędowej wszystkich pojazdów > 3,5 t DMC. W niektórych warunkach na osi napędowej konieczne jest stosowanie łańcuchów (jeśli pojazd jest wyposażony w opony SU). Łańcuchy są obowiązkowe w niektórych regionach (Lika/Gorski Kotar). Opony z kolcami są zabronione. Pojazdy użytkowe muszą mieć na wyposażeniu łopatę.
Czarnogóra Opony oznaczone symbolem M+S lub opony zimowe obowiązkowe od listopada do kwietnia na określonych drogach, wyznaczonych przez ministerstwo porządku publicznego. Wymagana głębokość bieżnika 4 mm. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędową. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione. Autobusy i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopatę do śniegu.
Czechy Opony zimowe są obowiązkowe od 1 listopada do 31 marca, w zależności od warunków drogowych w zimie oraz w miejscach oznaczonych znakiem „wyposażenie zimowe”.  Opony M+S obowiązkowe na osi napędowej pojazdów > 3,5 t DMC. Minimalna głębokość bieżnika 6 mm. Możliwe stosowanie różnych znaków drogowych. Łańcuchy są obowiązkowe w miejscach oznaczonych stosownymi znakami drogowymi, co najmniej na 2 kołach osi napędowej pojazdów o 3 lub więcej osiach. Opony z kolcami są zabronione.
Dania Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy śniegowe dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia. Opony z kolcami dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia. Jeżeli są stosowane w tym okresie, opony z kolcami powinny być zamontowane na wszystkich kołach.
Estonia Opony zimowe obowiązkowe dla pojazdów < 3,5 t DMC (opony radialne o minimalnej głębokości bieżnika 3 mm) od 1 grudnia do 1 marca (również od października do kwietnia, w zależności od warunków pogodowych). Dla cięższych pojazdów opony zimowe nie są wymagane, ale wymagana głębokość bieżnika to 3 mm. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami są dozwolone od 15 października do 31 marca.
Finlandia Pojazdy > 3,5 t DMC w okresie od grudnia do lutego na osi napędowej muszą mieć opony o głębokości bieżnika min. 5 mm a na pozostałych osiach 3 mm. Opony zimowe, rozumiane jako M+S obowiązkowe są na osiach prowadzącej i napędowej. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami są dozwolone od 1 listopada do 31 marca w zależności od warunków drogowych w zimie. Nie ma  testu najazdowego dla opon kolcowanych.
Francja Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Wyjątki – zgodnie ze znakami drogowymi. Wyposażenie zimowe jest obowiązkowe dla pojazdów poruszających się po drogach oznaczonych znakiem B26. Aktualnie obowiązujące przepisy są modyfikowane i mogą zacząć obowiązywać od sezonu 2021/2022. Stosowanie łańcuchów – zgodnie ze znakami drogowymi. Pojazdy < 3,5 t DMC: opony z kolcami dozwolone od soboty poprzedzającej 11 listopada do ostatniej niedzieli marca, maks. prędkość 90 km/h. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone stosowną naklejką. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w pojazdach > 3,5 t DMC.
Hiszpania Na drogach górskich (15/TV-87): autobusy na oponach 3PMSF na wszystkich osiach z bieżnikiem minimalnym 4 mm. W pojazdach o DMC 3,5 t – 7,5 t zbierających odpady, przewożących żywność, pomoc drogowa, opony zimowe na wszystkich osiach z bieżnikiem 4 mm. Zakaz poruszania się innych pojazdów. Stosowanie łańcuchów jest dozwolone na górskich drogach (15/TV-87): w pojazdach o DMC 3,5 t – 7,5 t oraz autobusach, jeżeli nie są wyposażone w opony zimowe. Opony z kolcami o długości do 2 mm są dozwolone na drogach pokrytych śniegiem.
Holandia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy śniegowe są zabronione na drogach publicznych. Opony z kolcami są zabronione.
Irlandia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami dozwolone, maksymalna prędkości 96/112 km/h (drogi krajowe/autostrady).
Islandia Póki co brak regulacji, które są planowane w przyszłości.
Kosowo Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędową. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione. Autobusy i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopatę do śniegu.
Lichtenstein Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Jeśli jednak w pojeździe zamontowane są niewłaściwe opony, może to powodować ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej.  Wyposażenie pojazdu musi odpowiadać warunkom pogodowym. Stosowanie łańcuchów śniegowych jest dozwolone. Nie są konieczne na obszarach nizinnych. W górach o konieczności stosowania łańcuchów informują znaki drogowe. Pojazdy > 7,5 t DMC: Opony z kolcami dozwolone od 1 listopada do 30 kwietnia, maks. prędkość 80 km/h.  Opony z kolcami powinny być zamontowane na wszystkich kołach. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone stosowną naklejką.
Litwa Opony zimowe obowiązkowe dla pojazdów < 3,5 t DMC od 1 listopada do1 kwietnia. Dla cięższych pojazdów opony zimowe nie są wymagane, ale minimalna głębokość bieżnika 1,6 mm. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami dozwolone od 1 listopada do 1 kwietnia.
Luksemburg Wszystkie osie napędowe pojazdów ciężarowych i autobusów muszą być wyposażone w opony zimowe (z oznaczeniem M+S) podczas jazdy w warunkach zimowych (śnieg, lód, czarny lód). Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami są zabronione.
Łotwa Opony zimowe (M+S) obowiązkowe dla pojazdów < 3,5 t DMC od 1 grudnia do 1 marca. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm. Dla cięższych pojazdów opony zimowe nie są wymagane, ale minimalna głębokość bieżnika 4 mm. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami dozwolone od 1 października do 30 kwietnia, dla pojazdów > 3,5 t DMC.
Macedonia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy śniegowe muszą być przewożone w pojeździe od 15 października do 15 marca, jeśli jest on wyposażony wyłącznie w opony standardowe. Autokary i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopaty śniegowe. Opony z kolcami są zabronione.
Niemcy Wymagane wyposażenie zimowe zależne od aktualnych warunków: pojazdy < 3,5 t DMC muszą być wyposażone w opony zimowe (3PMSF) na wszystkich kołach od 1 stycznia 2018. Pojazdy > 3,5 t DMC muszą być wyposażone w opony zimowe (3PMSF) na osiach napędowych oraz na przedniej osi skrętnej. W warunkach zimowych odnosi się to także do opon wyprodukowanych po 1 stycznia 2018 roku. Opony M+S produkowane do 1 stycznia 2018 są przyjęte jako właściwe zimowe wyposażenie do 30 września 2024. Stosowanie łańcuchów – zgodnie ze znakami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione. Wyjątek: Droga prowadząca przez „Kleines Deutsches Eck”. Kary: 60 € za nieodpowiednie opony, 80 € za spowodowanie przeszkód w ruchu z powodu nieodpowiednich opon, 100 € za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji z powodu nieodpowiednich opon, 120 € a spowodowanie wypadku z powodu nieodpowiednich opon. Plus 1 punkt a każde wykroczenie. (System Flensburg)
Norwegia Pojazdy >3.5 t GVW obowiązkowe minimum 5 mm głębokości bieżnika w okresie od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy (południowa Norwegia) oraz od 16 października do 30 kwietnia włącznie (północna Norwegia). Obowiązek używania opon zimowych (z symbolem alpejskim (3PMSF) na osiach napędowych i przednich osiach skrętnych oraz z oznaczeniem M+S i/lub 3PMSF na pozostałych kołach) od 15 listopada do 31 marca. Pojazdy > 3,5 t DMC muszą mieć na wyposażeniu łańcuchy w okresie, w którym dozwolone jest korzystanie z opon z kolcami. Ciągnik z przyczepą musi mieć na wyposażeniu 7 łańcuchów. Opony z kolcami (średnia długość 1,7 mm) są dozwolone od 1 listopada do pierwszej niedzieli po Wielkanocy. W regionach Nordland, Troms oraz Finnmark od 16 października do 30 kwietnia. Pojazdy ciężarowe i przyczepy – opony z kolcami na tej samej osi. W przypadku opon bliźniaczych, kolce na jednej z nich są wystarczające. Kolce mogą być zastosowane tylko dla opon z oznaczeniem M+S lub 3PMSF.
Polska Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Miejsca, w których stosowanie łańcuchów jest obowiązkowe, są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione.
Portugalia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Stosowanie łańcuchów jest dozwolone tymczasowo w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi (wyłącznie w najwyżej położonych regionach). Opony z kolcami są zabronione.
Rosja Przewidywane jest wejście w życie nowego rozporządzenia technicznego. W grudniu, styczniu oraz lutym pojazdy osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, pojazdy ciężarowe oraz autobusy muszą być wyposażone w opony z symbolem M+S lub 3PMSF (płatka śniegu na tle trzech szczytów) na wszystkich osiach. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm. Łańcuchy śniegowe są zalecane, lecz nie są obowiązkowe. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).
Rumunia W zimowych warunkach drogowych osie napędowe wszystkich pojazdów > 3,5 t DMC oraz pojazdów przewożących ludzi (o liczbie miejsc wyższej niż 9) muszą być wyposażone w opony zimowe lub noszące oznaczenie M+S. Pojazdy > 3,5 t DMS muszą mieć na wyposażeniu łańcuchy, które należy montować w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi. Pojazdy > 3,5 t DMC muszą mieć na wyposażeniu łopatę i piach. Opony z kolcami są zabronione.
Serbia Opony oznaczone symbolem M+S lub opony zimowe obowiązkowe od listopada do kwietnia. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędową. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione. Autobusy i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopatę do śniegu.
Słowacja Opony zimowe / M+S obowiązkowe dla ciężarówek > 3,5 t DMC od 15 listopada do 31 marca na osi napędowej (min. głębokość bieżnika 3 mm). Łańcuchy śniegowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Opony z kolcami są zabronione.
Słowenia Od 15 listopada do 15 marca dostępne są dwie opcje, które są obowiązkowe do wyboru dla pojazdów > 3,5 t DMC:
opcja 1: opony zimowe przynajmniej na osi napędowej (minimalna głębokość bieżnika 3 mm)
opcja 2: opony standardowe, ale w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy, które należy zamontować na kołach na osi napędowej w przypadku wystąpienia warunków zimowych.
Łańcuchy śniegowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdów > 3,5 t DMC jeśli nie posiadają one opon zimowych. Opony z kolcami są zabronione.
Szwajcaria Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych, przy zimowych warunkach drogowych mogą obowiązywać regulacje lokalne (np. drogi prowadzące przez przełęcze alpejskie). Jeżeli w wypadku, do którego doszło w warunkach zimowych, uczestniczył pojazd wyposażony w ogumienie standardowe, jego kierowca może być pociągnięty do odpowiedzialności. Tylko opony 3PMSF uznawane są za odpowiednie do warunków zimowych. Minimalna głębokość bieżnika opon zimowych 1,6 mm, 4 mm to rekomendowana wartość. Władze mogą ogłosić obowiązek stosowania łańcuchów śniegowych (pojazdy z napędem na cztery koła mogą być z niego wyłączone) Stosowanie łańcuchów zgodnie z właściwymi znakami drogowymi oraz warunkami drogowymi. Opony z kolcami są dozwolone dla pojazdów < 7,5 t DMC od 1 listopada do 30 kwietnia, na drogach pokrytych śniegiem. Prędkość maksymalna 80 km/h. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone naklejką z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.
Szwecja W warunkach zimowych minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm dla wszystkich opon poza ogumieniem przyczepy. W zależności od warunków pogodowych, od 1 grudnia do 31 marca, pojazdy GVW < 3.5 t muszą być wyposażone w opony oznaczone 3PMSF lub opony z kolcami. Pojazdy > 3.5 t GVW muszą być wyposażone w 3PMSF, POR lub opony z kolcami na prowadzącej i napędowej osi, w innych osiach opony M+S są także dozwolone. Do 30 listopada 2024 dozwolone jest użycie opon z oznaczeniem M+S (specjalnie zaprojektowane na warunki drogowe w zimie) na wszystkich osiach. Przyczepy < 3.5 t GVW, opony M+S (specjalnie zaprojektowane na warunki drogowe w zimie) są dozwolone do 30 listopada 2028. Zaleca się przewożenie w pojeździe łańcuchów śniegowych. Opony z kolcami dozwolone od 1 października do 15 kwietnia. W zależności od warunków pogodowych, okres ten może ulec przedłużeniu. Maks. 50 kolców na metr obwodu opony dla ogumienia wyprodukowanego po 1 lipca 2013 r. Na niektórych odcinkach dróg mogą obowiązywać wyjątki.
Turcja Używanie opon zimowych jest obowiązkowe przez okres 4 miesięcy począwszy od 1 grudnia do 1 kwietnia. Władze lokalne decydują czy mają egzekwować przepisy dotyczące opon zimowych, a może ogłaszać średnie temperatury. Wszelkiego rodzaju opony, które podlegają wymianie muszą być zastąpione oponami zimowymi. We wszystkich rodzajach ciężarówek, ciągników siodłowych, autobusów oraz lekkich pojazdów ciężarowych, vanów i taksówek obowiązkowe jest dopasowanie opon zimowych na osi napędowej. W wyznaczonym terminie opony zimowe powinny zawierać symbol M+S i 3PMSF lub oba symbole na bocznych ścianach opony.
Głębokość bieżnika i wzór na oponach bieżnikowanych powinien odpowiadać oponom zimowym, nawet jeśli zawierają symbol M+S. Opony zimowe powinny mieć minimum 4 mm głębokości bieżnika w ciężarówkach, ciągnikach siodłowych i autobusach oraz 1.6 mm w lekkich pojazdach ciężarowych, vanach i samochodach.
Posiadanie lub korzystanie z łańcuchów nie zwalnia z obowiązku posiadania opon zimowych. Tylko opony kolcowane do użytku na lodzie mogą zastąpić opony zimowe. Głębokość bieżnika należy mierzyć od środka bieżnika.
Ukraina Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami dozwolone.
Węgry Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Stosowanie łańcuchów śniegowych może być obowiązkowe w określonych warunkach pogodowych (prędkość maksymalna 50 km/h). W warunkach zimowych pojazdy zagraniczne mogą nie być wpuszczone na teren kraju jeżeli nie mają na wyposażeniu łańcuchów. Opony z kolcami są zabronione.
Wielka Brytania Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opony z kolcami dozwolone, ale tylko na ośnieżonych i oblodzonych drogach, jeśli nie powodują uszkodzeń nawierzchni. W przeciwnym razie możliwość wystąpienia z regresem o zwrot kosztów naprawy nawierzchni.
Włochy Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Wyjątki – zgodnie ze znakami drogowymi. Urządzenia antypoślizgowe (np. łańcuchy) muszą być przewożone w pojeździe. Rozporządzenie zimowe RU/158 dotyczy wyłącznie pojazdów następujących kategorii: M1, N1 oraz O1. W przypadku wystąpienia śniegu lokalna policja może zakazać ruchu na wybranych odcinkach autostrad.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!