Wykorzystanie potencjału magazynu

2 stycznia 2012, 10:51

Coraz wyższe ceny energii, wynajmu przestrzeni magazynowej i utrzymania kadry są źródłem niepokojów w branży. Jednym ze sposobów na uniknięcie wzrostu kosztów utrzymania magazynu jest właściwe zarządzanie procesami logistycznymi.

Niewydajny i źle zarządzany transport wewnętrzny przynosi straty w postaci wyższych kosztów utrzymania magazynu i braku terminowości dostaw. Optymalizacja pracy jest dobrą metodą na obniżenie wydatków, zmniejszenie floty wózków widłowych i zwiększenie efektywności załogi. Racjonalne zaplanowanie procesów logistycznych oznacza także wkład firmy w ochronę środowiska naturalnego. Dzięki zmniejszeniu zużycia energii w skali globalnej – zmniejsza się także jej produkcja, konsekwencją jest także niższa emisja CO2 do atmosfery. Jakie są dostępne rozwiązania pozwalające na zwiększenie efektywności pracy magazynu i jakie korzyści mogą nam przynieść?

Zyski z automatyzacji

Planując optymalizację należy pamiętać, że zakup urządzeń to tylko pewna część całkowitych wydatków związanych z eksploatacją magazynu i floty. – Na wysokość utrzymania składają się głównie płaca operatora, serwisowanie i naprawy oraz codzienne użytkowanie wózków widłowych. Dobrze zorganizowany transport wewnętrzny pozwala generować oszczędności właśnie w tym zakresie – mówi Przemysław Wlazeł, National Account Manager w firmie STILL Polska. Takie działania jak automatyzacja procesów logistycznych oraz wprowadzenie softwareowych rozwiązań do zarządzania flotą, przyczyniają się do oszczędności czasu pracy operatorów i redukcji liczby popełnianych błędów. Samobieżne wózki widłowe, które precyzyjnie poruszają się po magazynie przy pomocy lasera, zmniejszają ryzyko wypadków, eliminują błędy podczas prac przeładunkowych, a także sprawiają, że wszystkie procesy stają się transparentne. Dzięki optymalizacji ścieżek i dystansów, które pokonuje pojazd – można zaoszczędzić także na zużyciu paliwa oraz czasie pracy.

Wdrożenie automatyzacji niekoniecznie wymaga dokonywania zmian architektonicznych w magazynie. Nowoczesne wózki widłowe skutecznie analizują bowiem otoczenie na podstawie skanowania jego struktury. Palety wykrywane są za pomocą czujników, a ich automatyczne chwytanie odbywa się z wysoką tolerancją błędów w ich położeniu.

Rozwiązaniem, które wspomaga pracę operatorów podczas komisjonowania towarów na systemowych wózkach widłowych jest sterowanie głosowe. Technologia ta opiera się na łączności pracownika z systemem sterującym pracą magazynu przy użyciu zestawu słuchawkowego. Otrzymuje on na bieżąco informacje na temat miejsca składowania oraz ilości towaru, który należy pobrać. Operator nie musi być więc wyposażony w skaner, tylko w wygodne słuchawki, dzięki czemu ma wolne obie ręce. Oznacza to, że jego koncentracja na wykonywanym zadaniu jest wyższa, co jest szczególnie istotne w przypadku preparacji towarów. Według szacunków tego typu system zwiększa wydajność pracy o 15 – 25 %.

 


Technologia w służbie pracy

Wysoką skuteczność w optymalizacji procesów logistyki wewnętrznej posiadają także zaawansowane technologie sterujące pracą magazynu, przepływem materiałów lub flotą wózków widłowych. Dużym zainteresowaniem branży cieszą się zwłaszcza nowe metody automatycznej identyfikacji towarów. Kody kreskowe, będące do tej pory najpopularniejszą technologią, okazują się przestarzałe i nieefektywne. Praktycy przyszłość magazynów upatrują w systemach RFID, które przekazują dane za pomocą fal radiowych.

W przypadku intralogistyki, technologia ta jest wykorzystywana do lokalizacji wózków widłowych oraz składowanych towarów. Informacje odczytywane są dzięki czujnikom, które mogą być umieszczone zarówno na masztach wózków widłowych, w podłodze lub bramkach w magazynie i w przewożonych paletach. W zależności od zastosowania, RFID może służyć do generowania informacji na temat eksploatacji floty, rewizji towarów w magazynie czy powierzchni wykorzystanego miejsca na regałach.

Z punktu widzenia branży istotne są także szersze zastosowania. Wdrażane są obecnie technologie, zwiększające bezpieczeństwo pracowników poprzez ingerencję w sterowanie pojazdem podczas przejazdu przez newralgiczne węzły, minimalizując tym samym ryzyko kolizji. Technologia RFID może posłużyć także do obliczania śladu węglowego produktów, czyli ilości emitowanego CO2 w procesach transportu i produkcji. Dzięki temu konsumenci decydując się na wybór konkretnego towaru, będą mogli dokonywać bardziej racjonalnych wyborów w trosce o środowisko naturalne.  

W branży logistycznej coraz częściej stosowane są także systemy IT, które dzięki udostępnianiu precyzyjnych informacji na temat floty, pozwalają optymalnie zarządzać pracą magazynu. Pozwalają bowiem na ewidencję eksploatacji poszczególnych wózków widłowych, analizują ich stan techniczny i informują o koniecznych pracach serwisowych. Dzięki temu zarządzanie magazynem jest szybsze i skuteczniejsze.

Z kolei w celu usprawnienia ewidencji towarów warto rozważyć wdrożenie systemów typu MMS. Dodatkowo pozwalają one na automatyczne wprowadzenie optymalnej strategii magazynowania dzięki bieżącej kontroli stanu magazynowego i precyzyjnej lokalizacji towaru. W ramach systemu MMS można wdrożyć także technologię pozwalającą na sterowanie flotą, przydzielając zadania konkretnym wózkom widłowym oraz zarządzając zleceniami transportowymi. Uzyskiwane w ramach systemu statystyki mogą być wykorzystywane jako źródło informacji służących opracowywaniu strategii optymalizacji pracy magazynu. Dzięki temu możliwe staje się precyzyjne dopasowanie floty, produktów oraz rozwiązań wewnątrzmagazynowych do potrzeb firmy.

Decydując się na wdrożenie nowej technologii warto zwrócić uwagę nie tylko na oszczędności finansowe, jakie w dłuższej perspektywie czasu będą generowane, ale także na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, komfort pracowników oraz troskę o środowisko naturalne.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!