Wyniki UPS z IV kwartału 2011 r.

9 lutego 2012, 10:35

UPS podał wyniki z IV kwartału 2011 roku. Skorygowany zysk na akcję rozwodnioną wyniósł 1,28 dol. (o 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). W całym 2011 roku firma dostarczyła 1,13 mld przesyłek. Całkowite przychody wzrosły o 6 proc. do poziomu 14,2 mld dolarów, zaś skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 17 proc.

Pojazd w barwach UPSW IV kwartale UPS zrealizował dostawę 1,13 mld przesyłek (wzrost o 3,6 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku). Skorygowana marża operacyjna wzrosła o 140 punktów bazowych do 14,3 proc. W oparciu o sprawozdania marża operacyjna wyniosła 8,4 proc. W okresie świątecznym globalna dzienna liczba przesyłek była wyższa niż oczekiwano i przekroczyła w pięciu różnych dniach liczbę 25 mln przesyłek, zaś w dwa dni osiągając aż 27 mln. UPS w szczytowym okresie zrealizował dostawę 480 mln przesyłek. Źródłem wzrostu był sektor e-handlu.

Pod koniec stycznia firma poinformowała o przejściu w rachunkowości emerytalnej na metodologię wyceny do wartości rynkowej. Przyjęcie nowej metody (w IV kw. 2011 r.) i zastosowania jej wstecz wymusiło uwzględnienie opłat po opodatkowaniu za 2011 i 2010 rok w wysokości odpowiednio 527 mln i 75 mln dolarów. W oparciu o sprawozdania, zysk na akcję rozwodnioną w IV kw. 2011 r. wyniósł 0,74 dolarów (spadek o 28 proc. w stosunku do tego samego kwartału 2010).

W całym 2011 r. UPS osiągnął poziom zysków na akcję rozwodnioną w wysokości 4,35 dolarów. Zysk na akcję rozwodnioną (oparciu o sprawozdania) wyniósł 3,84 dolarów.

Przejście z metodologii rachunkowości emerytalnej na wycenę do wartości rynkowej poprawiło skorygowane wyniki za IV kwartał 2011 r. o 0,03 dol. i obniżyło skorygowane wyniki za IV kwartał 2010 r. o 0,02 dol..

– „UPS zrealizował rekordowy poziom zysku na akcję w zmiennym globalnym otoczeniu operacyjnym przy różnych trendach w poszczególnych regionach” – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS – „Było to możliwe dzięki zrównoważonej obecności na całym świecie, szerokiemu portfelowi rozwiązań oraz najlepszym pracownikom w branży. W 2012 roku spodziewamy się różnych poziomów wzrostu gospodarczego na świecie przy umiarkowanej poprawie sytuacji w USA. Jednak oczekujemy, że będzie to kolejny rok wysokich zysków” – dodał – „Według naszych prognoz, zysk na akcję rozwodnioną powinien wynieść 4,75-5,00 dol., co oznaczałoby wzrost o 9-15 proc. w stosunku do skorygowanych wyników za 2011 roku. Przepływy pieniężne nadal pozostaną stabilne, co umożliwi nam znaczne transfery na rzecz właścicieli akcji” – wyjaśniał Kuehn.

Firma przewiduje w tym roku odkup akcji o wartości 2,7 mld dolarów.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!