Producenci ciężarówek i ekolodzy łączą siły…

14 kwietnia 2021, 9:19

Organizacje związane z transportem oraz ochroną środowiska apelują o rozmieszczenie 11 000 punktów ładowania dla ciężarówek elektrycznych w całej Unii Europejskiej do 2025 roku, i 42 000 do do 2030 roku. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) oraz organizacja pozarządowa Transport and Environment (T&E) przekazały w tej sprawie wspólny list do Komisji Europejskiej.

Biorąc pod uwagę, że obecnie prawie nie ma publicznie dostępnych stacji ładowania przeznaczonych dla ciężarówek, przedstawione powyżej postulaty są ambitne. Są jednak, zdaniem stowarzyszeń, niezbędne do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Oprócz tego apel dotyczy budowy 300 stacji tankowania wodoru dla pojazdów ciężarowych nie później niż w 2025 roku, a najpóźniej w 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 1000.

Wspólny wniosek producentów i ekologów pojawił się nieprzypadkowo przed spodziewanym w tym roku przeglądem europejskiej dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID). W swoim liście ACEA i T&E wzywają Komisję do dostosowania dyrektywy AFID do potrzeb bezemisyjnych ciężarówek i autobusów, włącznie z wyznaczeniem wiążących celów dla infrastruktury we wszystkich państwach członkowskich UE, aby zapewnić płynny ruch transgraniczny. Wprowadzenie zachęt dla przewoźników do szybkiego przejścia na pojazdy zeromisyjne jest kluczowe i jest potrzebne jak najszybciej.

Ciężarówki napędzane energią elektryczną i wodorem wymagają oddzielnej od innych samochodów infrastruktury do ładowania i uzupełniania paliwa ze względu na duże zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, a także ze względu na potrzebę większych miejsc postojowych i wiążącej się z tym infrastruktury dojazdowej. Komisja Europejska musi uwzględnić te szczególne potrzeby w przeglądzie AFID, zapewniając możliwość ładowania i uzupełniania paliwa w bazach transportowych, na węzłach logistycznych (podczas załadunku i rozładunku), w miejscach publicznych na obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg.

– Nasza branża jest w pełni zaangażowana w realizację Zielonego Ładu, a tym samym w rozwój neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla transportu drogowego najpóźniej do 2050 roku. W tym celu inwestujemy w rozwój samochodów ciężarowych, które są neutralne pod względem emisji CO2 – powiedział Martin Daum, prezes zarządu ds. pojazdów użytkowych w ACEA i dyrektor generalny Daimler Truck AG. – Jednak nasi klienci nie będą inwestować w te pojazdy, dopóki nie będą mogli ich łatwo ładować i tankować, podczas dostarczania towarów z jednego kraju do drugiego. Zbliżający się przegląd AFID to doskonała okazja, aby zapewnić, że rozwój infrastruktury i popularyzacja pojazdów bezemisyjnych idą w parze.

– Przyszłość jest elektryczna, nawet dla ciężarówek – powiedział William Todts, dyrektor wykonawczy Transport & Environment. – Następuje przejście na zeroemisyjne ciężarówki i nadszedł czas, aby Komisja Europejska się obudziła. W ciągu najbliższych czterech lat musimy zbudować 10 000 punktów ładowania dla ciężarówek, w bazach, na węzłach logistycznych i wzdłuż wszystkich głównych autostrad w Europie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!