Floty sceptyczne wobec planów oszczędności paliwa

23 lutego 2012, 14:10

Floty, by osiągnąć cele unijnego programu 20-20-20, potrzebują wsparcia w rozwoju, a nie kolejnych regulacji. Takie są wnioski z nowego raportu Goodyear Dunlop “Road to 2020”.

Jeden na siedmiu europejskich przewoźników drogowych przewiduje wycofanie się z rynku w najbliższych ośmiu latach, o ile nie zostaną wprowadzone radykalne zmiany w dziedzinie metod osiągania dalszych oszczędności paliwa – to wniosek z nowego raportu opublikowanego przez Goodyear Dunlop. Podczas sympozjum, które odbyło się w Brukseli, firma Goodyear Dunlop przedstawiła zalecenia, których wdrożenie pomoże branży transportu drogowego zwiększyć efektywność paliwową.

Ciężarówka z okładki raportu GoodyearDalsze regulacje już w planach – co na to branża?

Zużycie paliwa ma bezpośrednie przełożenie na wielkość emisji dwutlenku węgla. W związku z tym, w najnowszym dokumencie z propozycjami zmian dla sektora przewozowego (Transportation White Paper), Komisja Europejska wskazuje, że w najbliższych dziesięciu latach będzie dalej wprowadzać regulacje i zwiększać opodatkowanie zarówno paliw, jak i emisji CO2. Tymczasem, jak pokazuje raport „Road to 2020”, opracowany przez Goodyear Dunlop, aż jedna trzecia (30%) europejskich flot nie planuje podjęcia dalszych działań w związku z zapowiadanymi ogólnoeuropejskimi regulacjami.

Jednocześnie floty transportowe zwracają się do branży i ustawodawców z apelem o pomoc w osiąganiu wyższej ekonomiki paliwowej:

 • 1/3 chce, by Unia Europejska inwestowała w technologie oszczędzające paliwo i programy rozwoju;
 • 1/4 oczekuje narzędzia umożliwiającego kształtowanie oraz prognozowanie kosztów i redukcji emisji CO2, a w efekcie – inwestycji w „zielony” sprzęt i szkolenia;
 • 1/4 postuluje więcej informacji na temat czynników wpływających na efektywność paliwową;
 • 1/5 wymaga europejskich uregulowań prawnych, wprowadzających zachęty dla efektywnych flot.

Scania z raportu GoodyearNa sektor transportu drogowego wywierane są ogromne naciski w oczekiwaniu, że pomoże on zrealizować ambitne europejskie cele w zakresie zmian klimatycznych.  Badania potwierdziły, że zdecydowana większość flot wprowadziła już szeroko zakrojone rozwiązania oszczędnościowe oraz zmaga się z wyzwaniem dalszego zwiększania efektywności paliwowej i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, by osiągnąć jeszcze ambitniejsze cele” – powiedział Michel Rzonzef, Wiceprezes, Pion Opon Ciężarowych Goodyear Dunlop Europe, Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. „Jednak pomimo dużego zaangażowania całej branży w zwiększanie efektywności paliwowej są jeszcze floty, które mogłyby być lepiej przygotowane do rozwiązywania problemów operacyjnych i kosztowych, związanych z potencjalnymi regulacjami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów umożliwiających poprawę wymaganych wskaźników jest wybór opon o niskim oporze toczenia. Inne to szkolenia z eko-jazdy dla kierowców, udoskonalenia w zakresie logistyki, planowania tras czy aerodynamiki pojazdów“– dodał M.Rzonzef.

Priorytetem jest efektywność paliwowa

Dwie na pięć flot podaje, że klienci oczekują od nich zwiększenia wydajności operacyjnej. W tej sytuacji nie dziwi, że więcej niż 90% flot już teraz podejmuje działania na rzecz poprawy efektywności paliwowej:

 • 7 na 10 zainwestowało w szkolenia z ekologicznej jazdy;
 • 6 na 10 nabyło bardziej wydajne pojazdy;
 • 2 na 5 usprawniły logistykę i planowanie tras;
 • 2 na 5 przeszłoby na bardziej wydajne opony.

Celem rok 2020

W sytuacji, gdy zaledwie 8% flot nie podjęło żadnych działań w celu zmniejszenia zużycia paliwa, europejscy przewoźnicy drogowi sceptycznie podchodzą do możliwości dalszego zwiększenia efektywności paliwowej i ograniczenia emisji. Aż 7 na 10 europejskich flot podejmuje już działania w kierunku samodzielnie określonego celu, jakim jest oszczędność paliwa lub zmniejszenie emisji CO2. Wobec istotnej skali podejmowanych już dziś wysiłków, floty ostrożnie podchodzą do możliwości dalszych oszczędności:

 • 52% flot uważa, że nie zmniejszy zużycia paliwa o więcej niż 10%;
 • Zaledwie 1 na 10 wyraża przekonanie, że branża jest w stanie osiągnąć 20-procentowy wzrost wydajności określony w planie Unii Europejskiej 20-20-20 dotyczącym zmniejszania emisji dwutlenku węgla (do 2020 r.);
 • 1 na 5 nie jest pewna, czy możliwe są jakiekolwiek dalsze oszczędności.

Co ciekawe, floty z krajów o niższych cenach paliw wykazują większy optymizm. W Polsce i Hiszpanii, gdzie ceny paliwa są poniżej unijnej średniej, jedna piąta flot jest przekonana, że osiągnie kolejne 20% oszczędności na paliwie do 2020 roku. Natomiast w Wielkiej Brytanii, gdzie ceny są wyższe od europejskiej średniej, jedna trzecia flot twierdzi, że zrobiła wszystko co możliwe dla zwiększenia efektywności paliwowej i dalsze oszczędności nie są możliwe.

Goodyear Dunlop apeluje

W oparciu o te wyniki, Goodyear Dunlop apeluje do ustawodawców o wzięcie pod uwagę następujących zaleceń, których realizacja pomoże sektorowi transportu drogowego ograniczyć emisje i poprawić efektywność:

 • Ciężarówka z raportu GoodyearWprowadzenie obowiązku stosowania systemów monitorowania ciśnienia w oponach we wszystkich nowych wysokotonażowych pojazdach ciężarowych;
 • Inwestycje w ulepszanie technologii monitorowania ciśnienia w oponach w wysokotonażowych pojazdach ciężarowych;
 • Stworzenie programu motywacyjnego dla operatorów flot, którzy inwestują w udoskonalanie aerodynamiki pojazdów lub kupują opony klasy A, B i C – według nowego unijnego systemu etykietowania opon – zarówno pod względem oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni;
 • Dostosowanie unijnych ograniczeń dotyczących ciężaru i wysokości wysokotonażowych pojazdów ciężarowych w celu zwiększania wydajności.

Pełną treść raportu można pobrać z e strony: www.fleet-fuel-efficiency.eu

Raport został przedstawiony 25 stycznia br. na konferencji Zmniejszanie zużycia paliwa w europejskim transporcie drogowym – Sympozjum Flotowe Goodyear Dunlop.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!