Współpraca niezbędna dla skutecznej redukcji zużycia paliwa

12 marca 2012, 15:42

Instytucje publiczne, branża motoryzacyjna oraz transportowa muszą współpracować, aby zredukować zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla – to wnioski z dyskusji nad najnowszą Białą Księgą (Transportation White Paper) Unii Europejskiej, która miała miejsce podczas sympozjum Goodyear Dunlop w Brukseli.

W ramach sympozjum „Zmniejszanie zużycia paliwa w europejskim transporcie drogowym” grupa ekspertów związanych z tą branżą omawiała Białą Księgę UE. Wśród prelegentów znaleźli się Remi Mayet – Wiceszef Jednostki ds. Transportu Naziemnego, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Mobilności i Transportu, Marc Billiet – Szef ds. Transportu Towarów w Unii Europejskiej i Ochrony Środowiska, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) oraz Tom Antonissen – Menedżer ds. Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Europejskiej Logistyki Pojazdów (ECG). W spotkaniu wzięło udział ogółem około 70 przedstawicieli agend rządowych i branży transportowej.

Wszyscy prelegenci zgodzili się, że priorytetem jest doprecyzowanie wewnętrznych regulacji unijnego rynku transportowego. Podstawą wszystkich działań UE w tym zakresie jest walka ze skutkami zmian
klimatycznych – stąd konieczność inwestycji w „zielone” technologie i rozwiązania, które umożliwią zmniejszanie zużycia paliwa.

Sympozjum Goodyear Dunlop Europe

Do 2050 roku Komisja Europejska wdroży działania w dwóch etapach. W pierwszym nacisk będzie położony na usunięcie barier dla jednolitego obszaru transportowego (takich jak kabotaż), a także na harmonizację niektórych standardów technicznych, np. elektrycznych pojazdów dostawczych. W drugim etapie UE skoncentruje się na szerszym wdrożeniu inteligentnych systemów transportowych. Wysztkie działania mają spotkać się z niezbędnym wsparciem finansowym Komisji Europejskiej.

 


 

Branża transportowa przychyla się do celów, które stawia Biała Księga, lecz sceptycznie odnosi się do możliwości ich realizacji. Jak podkreśla Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), koszty wdrożenia dyrektyw, szacowane na 2,5 tryliona euro, mogą okazać się znacznym obciążeniem dla unijnego podatnika. Operatorzy transportu drogowego są przekonani o konieczności podjęcia działań przez wszystkie formy transportu, w tym: kolej, żeglugę śródlądową i morską. Podczas sympozjum podkreślano również, że aby unijny sektor transportu drogowego mógł zredukować zużycie paliwa, a tym samym emisję CO2, powinna istnieć uznana na poziomie unijnym metoda mierzenia i raportowania zużycia paliwa, której wciąż brakuje.

Stowarzyszenie Europejskiej Logistyki Samochodowej (ECG) poparło inicjatywę łączenia różnych form transportu. ECG opowiada się również za potrzebą ponownego przeanalizowania aktualnych przepisów dotyczących wymiarów i ciężaru pojazdów komercyjnych.

Paneliści przyznali, że aby udało się skutecznie zmniejszyć szkodliwy wpływ transportu na środowisko naturalne, niezbędna jest kooperacja wszystkich zaangażowanych stron: producentów pojazdów, operatorów transportowych, klientów, dostawców infrastruktury oraz decydentów. Transport drogowy wymaga takiego samego nakładu działań jak inne formy transportu.

Była to bardzo ważna dyskusja, ponieważ Biała Księga określa przyszłość sektora transportu drogowego. Goodyear Dunlop jest ważnym graczem w tej branży, dlatego musimy dokładać starań, aby nasze produkty i usługi pomagały klientom osiągać zarówno cele finansowe, jak i proekologiczne” – powiedział Michel Rzonzef, Wiceprezes Pionu opon przemysłowych Goodyear Dunlop Europe.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!