Scania na czele efektywności paliwowej według UE

10 czerwca 2021, 12:06

Według danych Komisji Europejskiej, Scania jest producentem pojazdów ciężkich o najwyższym współczynniku redukcji emisji CO2.

Pojazdy ciężarowe i autobusy są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2 z transportu drogowego w UE i za około 6% całkowitej emisji CO2 w UE. Pomimo pewnej poprawy efektywności zużycia paliwa w ostatnich latach, emisje te nadal rosną, głównie z powodu wzrostu intensywności drogowego transport towarów.

Pierwsze w historii normy emisji

W 2019 r. UE przyjęła pierwsze przepisy dotyczące norm emisji CO2 w UE dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności i wyznaczyła cele w zakresie redukcji średnich emisji na 2025 i 2030 r. Zgodnie z nowymi przepisami producenci muszą zmniejszyć emisję CO2 z nowych pojazdów ciężarowych średnio o 15% od 2025 r. i o 30% od 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r.

Niedawno Komisja Europejska opublikowała statystyki dotyczące emisji CO2 z nowych pojazdów ciężarowych dla każdego producenta zarejestrowanego w Unii obejmujące okres od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Wartości te stanowią podstawę limitów w przepisach dotyczących emisji CO2 i będą podstawą do naliczania opłat drogowych.

Jak wynika z raportu Scania jest najlepsza w swojej klasie pod względem efektywności energetycznej i niskiej emisji CO2, z wynikiem 4,7% poniżej limitu CO2 ustalonego przez UE. Scania jest jedynym producentem ciężkich pojazdów ciężarowych, który wyraźnie plasuje się poniżej limitu UE.

– Dane dotyczące emisji CO2 opublikowane przez UE pokazują, że istnieje zdecydowany lider rynku pod względem poziomu zużycia paliwa, jest to Scania. Liczby te są oparte na testach komponentów i pojazdów i odzwierciedlają długoterminową pracę Scania w zakresie usprawnień aerodynamiki i układu napędowego. Zaletą certyfikowanych wartości CO2 publikowanych przez UE jest to, że wszyscy muszą próbować je obliczać w ten sam sposób – jest to najuczciwszy dostępny sposób porównywania emisji między producentami – mówi Henrik Wentzel, starszy doradca ds. planowania produktów w Scania.

Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Scania, twierdzi, że dane Komisji Europejskiej pokazują również, że Scania jest na dobrej drodze, aby osiągnąć swój oparty na nauce cel klimatyczny – ograniczenie emisji CO2 z pojazdów o 20% do 2025 r., w porównaniu do poziomów emisji z 2015 r.

Prawodawstwo UE, a długofalowe cele klimatyczne

Scania jest jedynym europejskim producentem ciężkich pojazdów, który posiada zatwierdzone oparte na nauce cele klimatyczne (Science Based Target – SBT).

– Naszą ambicją jest zmniejszenie wpływu na klimat w krótkim i średnim okresie zarówno w przypadku SBT, jak i prawodawstwa UE. Główna różnica polega na tym, że prawodawstwo UE dotyczące CO2 obejmuje tylko emisje typu „od złoża do koła” (ang. tank-to-wheel). Nasze SBT są mierzone od „od zbiornika do koła” (ang. well-to-wheel). Jeśli spojrzymy tylko na emisje z rury wydechowej, nie ma znaczenia, czy pojazd jest napędzany w 100% HVO, czy w 100% olejem napędowym, czy biogazem lub gazem ziemnym. Ale dla naszego celu opartego na nauce, dla naszych klientów i dla planety ma to duże znaczenie – mówi Andreas Follér.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!