Wyniki finansowe UPS za I kwartał 2012

7 maja 2012, 13:19

UPS przedstawiło wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. Firma odnotowaao dwucyfrowe stopy wzrostu zysku operacyjnego w segmencie przesyłek krajowych w USA oraz w segmencie łańcucha dostaw i spedycji.

Firma UPS poinformowała, że zysk na akcję rozwodnioną w I kw. 2012 r. wyniósł 1,00 USD, co oznacza 10-procentowy wzrost w stosunku do tego samego okresu ub. r. Skonsolidowane przychody wzrosły o 4,4% do 13,1 mld USD. Zysk operacyjny dla segmentów przesyłek krajowych w USA oraz łańcucha dostaw i spedycji wzrósł odpowiednio o 13% i 19%.

Zamierzamy dalej inwestować i rozwijać innowacyjne usługi usprawniające handel międzynarodowy, które zapewnią nam długofalowy sukces”. – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS

Skonsolidowane wyniki I kw. 2012 I kw. 2011
Przychody $13,14 mld $12,58 mld 
Zysk operacyjny $1,57 mld $1,47 mld
Marża operacyjna 11,9 % 11,7 %
Średnia dzienna liczba przesyłek 15,6 mln 15,0 mln
Zysk na akcję rozwodnioną  $1,00 $0,91


W okresie tym firma UPS dostarczyła blisko 1 mld przesyłek (wzrost o 4,3%). Źródłem wzrostu był szybki rozwój e-handlu, połączony z rosnącym popytem na rozwiązania w obszarze przesyłek o niskiej wadze.

W marcu UPS poinformowało o zamiarze przejęcia TNT Express. Zakup ten rozszerzy dodatkowo portfolio rozwiązań i zwiększy zasięg geograficzny firmy.

Pozycja gotówkowa

W kwartale zakończonym 31 marca, UPS wygenerowało przepływy pieniężne w wysokości 1,8 mld USD. Wydatki kapitałowe wyniosły 417 mln USD (w tym wydatki na trzy samoloty B-767). Firma dokonała odkupu 7,1 mln akcji za kwotę ok. 550 mln USD oraz wypłaciła dywidendy o łącznej wartości 534 mln USD.

W lutym UPS poinformowało rónież o podniesieniu o 10 proc. regularnie wypłacanej dywidendy kwartalnej do 0,57 USD na akcję.

Przesyłki krajowe w USA I kw. 2012 I kw. 2011
Przychody $8,00 mld $7,54 mld
Zysk operacyjny $995 mln $880 mln
Marża operacyjna 12,4 % 11,7 %
Średnia dzienna liczba przesyłek 13,24 mln 12,67 mln

 

W I kwartale przychody w segmencie przesyłek krajowych w USA wzrosły o 6,1% dzięki wzrostowi dziennej liczby przesyłek o 4,5%. Zysk operacyjny wzrósł o 13% w stosunku do poziomu z tego samego okresu ubiegłego roku, zaś marża wzrosła o 70 punktów bazowych.

Przesyłki międzynarodowe I kw. 2012  I kw. 2011
Przychody $2,97 mld $2,90 mld
Zysk operacyjny $408 mln $453 mln
Marża operacyjna 13,8 % 15,6 %
Średnia dzienna liczba przesyłek 2,35 mln 2,29 mln

 

Przychody w segmencie przesyłek międzynarodowych wyniosły 2,97 mld USD, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Przychody na przesyłkę nieco spadły, choć po uwzględnieniu kursów walut wzrosły o 2%. Dodatkowo negatywny wpływ na wzrost rentowności wywarła dalsza słabość rynku azjatyckiego oraz wzrost liczby przesyłek wewnątrz regionu.

Segment usług eksportowych UPS rósł szybciej niż rynek, osiągając tempo 5,4%. Solidne wyniki odnotowano w Europie i Meksyku oraz w obrocie wewnątrzazjatyckim. Marża operacyjna spadła do 13,8% wskutek wzrostu kosztów paliwa, zmianom w mieszance produktowej oraz w strukturze obrotów handlowych.

Perspektywy

Firma UPS osiągnęła wzrost zysków zgodny z naszymi oczekiwaniami, głównie dzięki wynikom w segmentach przesyłek krajowych w USA oraz łańcucha dostaw i spedycji. (…) nadal z optymizmem spodziewamy się, że zysk na akcję rozwodnioną za 2012 r. wyniesie 4,75-5,00 USD, co oznaczałoby wzrost o 9-15% w stosunku do wyników skorygowanych z 2011 r.” – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!