Jak usprawnić pracę kierowców zawodowych?

29 czerwca 2012, 13:22

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i przewożonego towaru, nieprzestrzeganie norm czasu pracy oraz brak skutecznej wymiany informacji z przełożonymi – to główne problemy, z jakimi transportowcy zmagają się codziennie. Ewidencja kierowców i zarządzanie komunikacją przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa i efektywności. To także korzystne rozwiązanie dla samych pracowników.

Komunikacja

Sprawna komunikacja wspiera pracę zawodowych kierowców i usprawnia procesy logistyczne w firmie. Menadżer zarządzający flotą pojazdów może na bieżąco przekazywać informacje dotyczące transportu towarów i zleceń, a kierowca – o postępach swojej pracy. Wbrew powszechnym przekonaniom, telefony komórkowe nie są najbardziej optymalnym kanałem komunikacji. Jednym z bardziej opłacalnych sposobów na zapewnienie stałego kontaktu kierowcy z centralą jest lokalizator GPS z dostępem do platformy lokalizacyjnej (on-line) – Po uprzedniej synchronizacji urządzenia, kierowca pozostanie w stałym kontakcie z operatorem systemu porozumiewając się za pomocą terminalu komunikacyjnego – tłumaczy Piotr Majewski z firmy Rikaline, twórcy platformy GpsGuardian. – Dwustronna wymiana informacji odbywa się w czasie rzeczywistym za pomocą wiadomości tekstowych. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas transportu zagranicznego. Pozwala zoptymalizować koszty połączeń telefonicznych.

Innym sposobem komunikacji jest popularne CB radio (Citizen-Band – radiostacja pasma obywatelskiego). Odpowiednio wykorzystana może stanowić system wczesnego ostrzegania i zapobiegania sytuacjom niepożądanym na drodze, dzięki stałej łączności ze środowiskiem transportowców. Specjalnie przeznaczony dla nich kanał 19, tzw. kanał drogowy (częstotliwość 27.180 MHz) służy do wymiany informacji o aktualnym stanie dróg czy utrudnieniach w ruchu (wypadki, kolizje, korki).

Kontrola

Każdy pracodawca zajmujący się transportem ma obowiązek stworzenia jasnej i czytelnej ewidencji czasu pracy, przestrzegając polskich i unijnych norm. Biorąc pod uwagę, że przepisy dotyczące branży transportowej zmieniają się często, dostosowanie się do nich w praktyce może okazać się problematyczne. Patrząc z perspektywy dostawcy, najważniejsze jest przetransportowanie towaru do wyznaczonego celu w jak najkrótszym terminie, dlatego często zdarzają się niedopatrzenia związane z przestrzeganiem norm czasu pracy. Dlatego przedsiębiorstwa transportowe mogą działać prewencyjnie, instalując np. specjalne skanery służące do zdalnego monitoringu ewidencji pracy swoich pojazdów. Skutecznym i prostym w obsłudze rozwiązaniem jest również funkcja alarmu w urządzeniach lokalizujących. – Synchronizując telefon komórkowy z platformą lokalizacyjną kierowca otrzyma powiadomienie w postaci wiadomości SMS o konieczności zatrzymania pojazdu w celu postoju, jeśli praca silnika przekroczy dopuszczalny czas – wyjaśnia Piotr Majewski. Przypomnienie wspomoże pracę przewoźników, którzy w łatwy sposób będą mogli kontrolować godziny jazdy, a w konsekwencji uchroni ich od poniesienia wysokich kar.

Bezpieczeństwo

Parkingi dla samochodów dostawczych często nie są odpowiednio przystosowane do dłuższego postoju. Infrastruktura nadal nie gwarantuje bezpieczeństwa, choć w całej Europie powstaje coraz więcej strzeżonych miejsc przeznaczonych do postoju. Kierowcy często zmuszeni są do pozostawienia pojazdu na terenie narażonym na kradzieże co może spowodować bezpowrotną utratę towaru. Istnieje także dodatkowe ryzyko: odmówienia wypłaty odszkodowania z polisy przez firmę ubezpieczeniową. Powodem może być miejsce postojowe, które nie jest przez nią zaakceptowane. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Czynny udział w procesie przemieszczenia towaru wymusza na kierowcach obowiązek zadbania o jego bezpieczeństwo. Dlatego pierwszym krokiem powinno być przeanalizowanie i oszacowanie ryzyka możliwych strat wynikającego z miejsca zatrzymania. Kolejnym sposobem uniknięcia uszkodzenia lub kradzieży towaru jest postój w większych skupiskach samochodów dostawczych. Natłok przewoźników w jednym miejscu może skutecznie odstraszyć potencjalnych złodziei. Należy stronić też od nocnego parkowania przy mniej uczęszczanych trasach dojazdowych, wybierając te przy głównych szlakach komunikacyjnych, oświetlonych i wyposażonych w monitoring otoczenia. Najczęściej jednak kierowca nie ma wpływu na to, gdzie nastąpi postój. Wybór miejsca uzależniony jest od obowiązkowej przerwy w prowadzeniu pojazdu. Aby uniknąć tego typu sytuacji, należy wcześniej zaplanować trasę podróży, jak również usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie. Kierowcy mogą wspólnie opracować mapę sprawdzonych i bezpiecznych parkingów, np. zaznaczając je na platformie służącej do monitoringu za pomocą punktów POI (Point of Interest). Ułatwi to gromadzenie informacji i sprawne dotarcie do wyznaczonej lokalizacji. Dodatkowo zarządzający flotą operator systemu za pomocą przeglądarki internetowej bez problemu będzie mógł monitorować pojazd.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!