O kosztach w transporcie

12 lipca 2012, 9:22

Partnerzy i klienci PKS Gdańsk-Oliwa SA spotkali się na dorocznej konferencji w Gdańsku – Sobieszewo.

Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Wpływ zmian w ustawodawstwie na koszty prowadzenia działalności transportowej”. Część konferencyjna rozpoczęła się od prelekcji profesora Włodzimierza Rydzkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, który mówił o ewolucji polskich firm transportowych w przewozach międzynarodowych.

– Kryzys z 2008 roku nastąpił na skutek zmniejszenia podaży usług transportowych, ale w Polsce mieliśmy do czynienia z dwoma innymi czynnikami, jakimi był silny złoty oraz wysokie ceny paliw – tłumaczył profesor Rydzkowski.  – Natomiast w 2009 obserwowaliśmy osłabienie złotego wobec euro i spadek cen paliw, dzięki czemu firmy „otrzymały dwie poduszki”, które zamortyzowały upadek, a w konsekwencji ich pozycja finansowa nie była najgorsza i czas kryzysu polskie firmy wykorzystały na to, by stać się liderem europejskiego transportu międzynarodowego z udziałem rynkowym na poziomie 15%.

Struktura naszego transportu drogowego jest podobna do innych krajów UE takich jak Włochy, czy Francja, gdzie wyraźnie dominują małe firmy transportowe. W Polsce 11.000 firm posiada 2-4 pojazdów, a 7.000 podmiotów transportowych – jeden pojazd. Jest to zdaniem profesora Rydzkowskiego argument za tym, by mali przewoźnicy gromadzili się wokół dużego operatora logistycznego.

Wśród zagrożeń dla transportu drogowego profesor Rydzkowski wymienił problemy z zezwoleniami rosyjskimi i ukraińskimi, nowe przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika, zmiany w wykonywaniu przewozów kabotażowych oraz e-myto.

Natomiast szanse prelegent dostrzega w rozbudowie infrastruktury drogowej oraz nadal słabej konkurencyjności transportu kolejowego.

Interesująca była druga część prezentacji zaprezentowana przez Marię Matusiewicz z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego.  Przeprowadziła ona wśród firm transportowych ankietę dotyczącą ich aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz perspektyw rozwoju.

Trzy czwarte respondentów twierdziło, że wysokie ceny paliw znacznie wpłyną na koszty prowadzenia firmy transportowej, a 13% ankietowanych zapowiadało, że przy tak gwałtownie rosnących cenach paliw będą musieli zakończyć działalność. I nie jest to dziwne, gdyż z wyliczeń zarówno profesora Rydzkowskiego oraz profesora Kordela wynika, że koszty paliwa stanowią 40% wszystkich kosztów prowadzenia działalności transportowej…

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!