Adaptować nowe trendy

16 lipca 2012, 15:10

Postępująca globalizacja wymusza zmiany, co najlepiej widać w podejściu do biznesu. Wymusza to również zmiany także w logistyce kontraktowej. Nowe trendy pojawiające się na rynku logistycznym wynikają z m.in. wciąż rosnącej kompleksowości procesów oraz postępującego wydłużania łańcucha dostaw. Dostawca logistyczny powinien podążać za zmieniającym się światem, adaptować nowe trendy rynkowe, a nawet je wyprzedzać, by zapewnić klientom maksymalne wsparcie.

Jednym z zauważalnych na rynku logistycznym trendów jest rozdrobnienie przesyłek, które dodatkowo podnosi złożoność procesów. Klienci oczekują obecnie coraz mniejszych, częstszych i bardziej skomplikowanych dostaw. Wymaga to od operatorów dużej elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków.

Kolejnym trendem jest dywersyfikacja oraz rozszerzenie portfolio usług dodanych oferowanych przez operatorów. Jest to w dużej mierze związane ze wspomnianym wcześniej rozdrobnieniem przesyłek. Jest także efektem wciąż rosnących oczekiwań klientów dotyczących jakości oferowanych usług oraz ich efektywności kosztowej. Przykładem może tu być kompletacja zamówień za pomocą technologii głosowej – Pick-by-Voice. Rozwiązanie to może zwiększyć wydajność przy kompletowaniu zamówień nawet o kilkanaście procent.

Dachser nie tylko podąża za widocznymi na rynku logistycznym trendami, ale również sam je kreuje. Podczas gdy standardem wśród firm logistycznych jest praca na osobnych systemach zarządzania transportem i magazynowanie, które często nie są kompatybilne
i wyglądają inaczej w różnych oddziałach firmy, Dachser korzysta z samodzielnie opracowanych systemów zarządzania, takich samych dla wszystkich oddziałów.

Operator na całym świecie pracuje na tych samych systemach – Domino, Mikado i Othello. Oznacza to, że np. status wydania przesyłki jest jednakowy we wszystkich platformach operacyjnych, w każdym z oddziałów na świecie. Wszystkie systemy IT zaprojektowane przez firmę, włączając w to zarządzanie transportem i magazynami, jak również eLogistics (program dla klientów) i ActiveReport (wewnętrzny system kontroli jakości), są cotygodniowo aktualizowane.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!