Jak uniknąć kar od ITD?

, 17 sierpnia 2012, 12:55

W 2011 roku pracownicy ITD skontrolowali 2472 firmy transportowe lub wykonujące przewozy na własne potrzeby. Po kontrolach w siedzibach tych przedsiębiorstw wydano 1893 decyzje o nałożeniu kar pieniężnych, stwierdzono również 220 tys. naruszeń przepisów wynikających z załącznika do ustawy o transporcie drogowym.

Dane pochodzące z magazynu „Ciężarówki” (lipiec-sierpień 2012) pokazują też, że ponad połowa naruszeń wiązała się z nieprawidłowym używaniem urządzeń rejestrujących, 41 proc. dotyczyła nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków, a 1 proc. było zlekceważeniem wymogów posiadania licencji i zaświadczeń. Wydano 123 decyzje o cofnięciu licencji na transport drogowy oraz 172 o wygaśnięciu takowej licencji.

Częste problemy

Dla przedsiębiorców i kierowców dużym problemem jest rozliczanie godzin pracy kierowcy. Dzieje się tak, ponieważ inaczej rozlicza się godziny jazdy nocnej, inaczej godziny jazdy dziennej, do tego przedsiębiorca może wybrać spośród trzech różnych sposobów systemów pracy (podstawowy, równoważny, zadaniowy) i każdy z nich wymusza inny system zliczania czasu pracy. Do tego należy cały czas pamiętać o odpoczynku tygodniowym, o tygodniowym czasie jazdy, o dziennym odpoczynku oraz okresie jazdy dziennej. Dochodzą jeszcze czasy jazdy kombinowanej (samochód-prom), czas jazdy dziennej w załodze, czas jazdy ciągłej, itp. Jak więc widać jest wiele rzeczy związanych tylko z rozliczaniem czasu, o których pamiętać i wiedzieć powinien nie tylko przedsiębiorca, ale także zatrudniony przez niego pracownik (należy pamiętać, że taryfikator dla osoby zarządzającej oraz dla przedsiębiorcy przewiduje znacznie wyższe kary niż dla kierowcy).

Problematyczna jest także sprawa dokumentacji. Porównując taryfikator dla kierowców oraz osób zarządzających i przedsiębiorców, widać wyraźnie, że przykładowo za „nieokazanie wypisu z licencji , wypisu z zezwolenia lub innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87”, kierowcy grozi grzywna w wysokości 500zł, z kolei za tego typu przewinienie (czyli niewyposażenie kierowcy w wypis z licencji, wypis z zezwolenia) na osobę zarządzającą zostanie nałożona kara w wysokości 2000zł, dodatkowo za „niewyposażenie kierowcy w inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagane w związku z realizowanym przewozem” nakładana jest kara w wysokości 500zł za każdy dokument.

Jak uniknąć kar finansowych?

By nie narażać się na kary finansowe, należy przede wszystkim prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, ujętymi w:

 • Kodeksie Pracy
 • Ustawie o Czasie Pracy Kierowców
 • Ustawie o Transporcie Drogowym
 • Rozporządzeniu WE/561/2006
 • Rozporządzeniu Ministra Transportu (…) w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych
 • Dyrektywie 2002/15/WE
 • Dyrektywie 2006/22/WE
 • Rozporządzeniu WE/3821/85
 • Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych
 • Umowie AETR
 • Ustawie o systemie tachografów cyfrowych
 • Wytycznych Głównego Inspektoratu Pracy i Transportu Drogowego
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujący przewóz – – Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawie o Drogach publicznych

oraz innych regulacjach.

Ustawy, rozporządzenia, dyrektywy i wytyczne to ponad 700 stron prawniczego języka, które należy znać, by profesjonalnie zajmować się tematyką czasu pracy kierowców. Można również skorzystać z usług firmy outsourcingowej, jak OCRK, która ma za zadanie wspomaganie przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym, bądź wykonujących transport na własny użytek. Firma OCRK to specjaliści rozliczający czas pracy kierowców oraz eksperci ITD i PIP, którzy:

 • wskażą nieprawidłowości związane z czasem pracy kierowcy oraz wytłumaczą jak uniknąć ich w przyszłości,
 • powiedzą jak uchylić  się odpowiedzialności za wykroczenie powstałe na skutek nieprzewidzianych okoliczności,
 • pomogą w stworzeniu regulaminu pracy kierowców,
 • przeprowadzą szkolenia kierowców,
 • przygotują odwołania od kar nałożonych przez ITD,
 • reprezentują firmę podczas kontroli przez Inspektorów PIP czy ITD.
   

Więcej informacji o wsparciu udzielanym przez OCRK można znaleźć na stronie www.ocrk.pl.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

37.225.37.*, 21 sierpnia 2012, 19:46 0 0

A przepisów Świętego Oficjum (= Inkwizycja) to nie trzeba znać i przestrzegać???
Toż to wieeelkie przeoczenie ze strony "szajki trzymającej władzę"...

Odpowiedz

85.219.168.*, 28 sierpnia 2012, 17:33 0 0

Poje...ło ich niech się wezmą za inne działalności tylko transport kontrolować i doić z każdej złotówki czas pracy to można będzie przestrzegać jak wybudują autostrady darmowe z naszych haraczy

Odpowiedz

83.8.238.*, 31 maja 2013, 16:47 0 0

Z...ny kraj kontrolerów - kierowcy nie łamią praw bo tak lubią oni czasami muszą , rozumiecie -zielone gady z ITD które to tak skrupulatnie pracują w systemie i dla systemu!!!!!!!!!!! Wam ,przydałby się taki wyzysko wycisk jaki mają kierowcy i dodatkowo non stop jakieś kontrole i kary , wtedy to byście zobaczyli jak w tej Polskiej h..ni ciężko zarobić na chleb !

Odpowiedz