Większy zysk UPS w 2012 roku

5 listopada 2012, 14:42

UPS opublikował aktualizację prognoz dla zysku na akcję na 2012 r. Najlepsze wyniki firma odnotowała w segmencie przesyłek międzynarodowych.

Zysk UPS w 2012 roku

UPS wyniki finansoweFirma UPS ogłosiła wielkość skorygowanego zysku na akcję rozwodnioną w III kwartale 2012 r. w wysokości 1,06 USD. W segmencie przesyłek międzynarodowych uzyskano 449 mln USD zysku operacyjnego (wzrost o 7,7% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku). UPS dokonało aktualizacji całorocznej prognozy na 2012 r. dla skorygowanego zysku na akcję rozwodnioną do 4,55-4,65 USD. Korekta odzwierciedla większą pewność wydajności przyjętej na IV kwartał.

W oparciu o sprawozdania, zysk na akcję w III kwartale 2012 r. wyniósł 0,48 USD. W sierpniu firma poinformowała o decyzji o restrukturyzacji zobowiązań emerytalnych wobec niektórych pracowników. W rezultacie UPS odnotowało w tamtym kwartale obciążenie niegotówkowe (po opodatkowaniu) w wysokości 559 mln USD.

Skonsolidowane wyniki III kw. 2012 III kw. 2012-skorygowany III kw. 2011
Przychody $13,07 mld $13,17 mld
Zysk operacyjny $0,77 mld $1,66 mld $1,67 mld
Marża operacyjna 5,90% 12,70% 12,70%
Średnia dzienna liczba przesyłek 15,5 mln  15,1 mln
Zysk na akcję rozwodnioną  $0,48   $1,06   $1,09

 

W III kwartale firma UPS dostarczała 15,5 mln przesyłek dziennie. Oznacza to wzrost o 2,9% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku.

W okresie dziewięciu miesięcy, zakończonym 30 września, UPS wygenerowało przepływy pieniężne w wysokości powyżej 3,6 mld USD. Firma nabyła 18,5 mln akcji za kwotę ok. 1,4 mld USD oraz wypłaciła dywidendy w całkowitej wysokości 1,6 mld USD (wzrost na akcję o 9,6% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku).  Firma zakończyła okres z kwotą 9,0 mld USD w gotówce i papierach wartościowych. Fundusze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na przejęcie TNT Express oraz spłatę zadłużenia.

Przesyłki międzynarodowe

Zysk operacyjny w segmencie międzynarodowym wyniósł 449 mln USD – był to rekordowy III kwartał w historii firmy. Marża operacyjna wzrosła o 170 punktów bazowych w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, co daje obecnie wynik 15,3%. Do takiego rezultatu przyczyniły się: wzrost liczby przesyłek eksportowych, zmiany w sieci oraz korzystne kursy walutowe.

Przesyłki międzynarodowe III kw. 2012 III kw. 2011
Przychody $2,94 mld $3,06 mld
Zysk operacyjny $449 mln $417 mln
Marża operacyjna 15,3 % 13,6 %
Średnia dzienna liczba przesyłek 2,3 mln 2,3 mln

 

Przychody spadły o 3,7% wskutek faktu wpływu niższych dopłat paliwowych oraz słabej waluty, przekraczając zysk o 1,2% dziennej liczby przesyłek eksportowych.

Po raz pierwszy od kilku kwartałów odnotowano wzrost liczby przesyłek eksportowych w Azji, głównie dzięki wprowadzeniu nowych produktów oraz łatwiejszym porównaniom cen. Choć stopa wzrostu w Europie spadła, jest ona  nadal dodatnia.

Dyrektor finansowy UPS, Kurt Kuehn, uważa że choć wciąż utrzymuje się niepewność co do rozmiarów świątecznego sezonu zakupowego UPS będzie w stanie sprostać doręczeniom, co w rezultacie jeszcze poprawi prognozę. Firma przewiduje, że za 2012 rok zysk na akcję rozwodnioną wyniesie 4,55-4,65 USD, co oznacza wzrost o 5-7% w stosunku do skorygowanych wyników za 2011 rok.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!