Brak odzewu na postulaty pracowników ITD – wywiad

22 sierpnia 2022, 9:16

W lutym tego roku prezentowaliśmy naszym Czytelnikom artykuł na temat żądań pracowników ITD dotyczących podwyżek oraz zmian w zasadach ich zatrudnienia. Do Ministerstwa Infrastruktury kierowane były kolejne pisma. Jak rozwinęła się sytuacja – rozmawiamy z Urszulą Cyprowską, przewodniczącą Związku Zawodowego ITD.

Wspominany artykuł można przeczytać klikając w następujący link.

Agnieszka Wraga-Marciniak: Czy ktokolwiek z Ministerstwa odpowiedział na Wasze postulaty, czy otrzymaliście Państwo jakiś komunikat od rządzących?

Urszula Cyprowska: Pisemnej odpowiedzi na nasze pisma kierowane do Ministerstwa Infrastruktury nie dostaliśmy do dzisiaj. Natomiast dnia 18 maja 2022 r. odbyła się videokonferencja, na której poza przedstawicielami Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego obecni byli pan Rafał Weber Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MI oraz m.in. Główny Inspektor Transportu Drogowego pan Alvin Gajadhur. Na ww. spotkaniu zostaliśmy poinformowani, że trwają prace nt. zmian w przepisach dotyczących badań lekarskich i psychologicznych Inspektorów, podejmowane są kroki celem znalezienia środków na wzrost wynagrodzenia Inspektorów i przygotowywana jest nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym. Do dzisiaj jednak żaden z naszych postulatów nie został spełniony. Obecnie wszystko jest w sferze obietnic.

Jak potoczyły się dalsze działania ZZITD? Na stronie internetowej zamieszczone zostało pismo z czerwca br. – czy był wówczas jakiś odzew?

Po wspomnianym wyżej spotkaniu, w dniach 25-26 maja odbyło się Walne Zebranie Delegatów ZZITD, na którym również obecni byli pani Renata Rychter (zdalnie) i pan Michał Mostowski Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Na spotkaniu tym, po raz kolejny zwrócono nam uwagę, iż Ministerstwo Infrastruktury zauważa problemy Inspektorów, nie lekceważy ich i podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy inspektorów. Jednakże po raz kolejny skończyło się na dialogu i przekonaniu, że MI jest aktywne, ale efekty przyjdą później. W czerwcu wysłaliśmy pismo podsumowujące nasze wcześniejsze postulaty, jednakże po raz kolejny pozostało ono bez pisemnej odpowiedzi. RK ZZITD, z inicjatywy Inspektorów, zadecydowała tym samym, iż należy podjąć kroki ostrzegawcze i 11 lipca 2022, jako „żółta karta dla Ministra” została zorganizowana akcja „KREWni Krokodyle. Nie bądź bierny oddaj krew”.

Jak wówczas, w związku ze wspomnianą wyżej akcją, wyglądała praca inspektorów? W jaki sposób ograniczone zostały obowiązki służbowe pracowników i czy wpłynęło to na bezpieczeństwo na polskich drogach?

Akcja oddawania krwi spotkała się z bardzo dużym odzewem Inspektorów, szczególnie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Osoby, które z różnych przyczyn dnia 11 lipca 2022 r. nie mogły oddać krwi, swoje poparcie zaznaczyły nieobecnością w pracy – urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, itp. Dla przykładu możemy podać, iż absencja w pracy w tym dniu inspektorów z GITD wyniosła ok. 90%, w WITD Poznań 75% czy w WITD Białystok 92%. Jednodniowa akcja nie miała znaczącego wpływu na bezpieczeństwo, jednakże w przypadku długotrwałej akcji protestacyjnej ukierunkowanej na kontrole np. jednej gałęzi transportu bezpieczeństwo ulegnie znacznemu pogorszeniu. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że w dniach kiedy na drogi wyjeżdża mniej patroli ITD, kierowcy pozwalają sobie częściej na łamanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz na manipulacje w urządzeniach rejestrujących. Nietrudno sobie wyobrazić jak nieuczciwi pracodawcy i kierowcy wykorzystają informację podaną do publicznej wiadomości, że pewne przewozy nie będą kontrolowane. Należy również dodać, że ITD to nie tylko kontrola transportu, ale również automatyczny system nadzoru nad ruchem drogowym, który nie tylko wspiera działalności policji, ale często jest od niej bardziej skuteczny. Fotoradar, czy odcinkowy pomiar prędkości, czy też rejestracja przejazdu na czerwonym świetle jest o wiele bardziej efektywna niż patrol drogówki

OPZZ  ogłosiło akcje protestacyjne w lipcu, które odbyły się przed urzędami wojewódzkimi. Czy inspektorzy ITD brali w tych pikietach udział?

Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego jest zrzeszony w OPZZ i podejmuje działania wspierające akcje organizowane przez OPZZ, szczególnie te w zakresie poprawy wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej. 23 lipca akcja protestacyjna była organizowana przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim i tak – przedstawiciele ZZITD byli na niej obecni.

Jakie dalsze działania planowane są ze strony ZZITD?

Na początku należy podkreślić, iż Inspekcja Transportu Drogowego to taka dziwna formacja, gdzie mamy 17 pracodawców i inspektorzy zatrudniani są w części przez Główny Inspektorat (inspektorzy zajmujący się fotoradarami i e-Toll) oraz 16 odrębnych Wojewódzkich Inspektoratów (inspektorzy zajmujący się tzw. „dużym transportem”, w tym czasem pracy kierowców). To powoduje, iż nie mamy jednolitych zasad wynagradzania, procedur przyznawania dodatków czy nagród, a tym samym rozbieżności w zarobkach w poszczególnych województwach i GITD są różne. To z kolej powoduje, że część inspektorów nie może narzekać na warunki pracy albo co najmniej są dla nich odpowiadające, a część zgłasza liczne dysproporcje i niezadowolenie z pogarszających się wobec zaistniałej sytuacji gospodarczej warunków. Dlatego też zdecydowaliśmy, iż ze względu na brak odzewu Ministerstwa Infrastruktury na nasze problemy, należy tych rozwiązań szukać u swojego pracodawcy. To spowodowało, iż już w lipcu organizacje związkowe w GITD wystąpiły z żądaniami do Dyrektor Generalnej, a tym samym rozpoczął się w GITD spór zbiorowy. Następnie w sierpniu z żądaniami wystąpiła Zakładowa Organizacja Związkowa działająca przy WITD Poznań, a znacznie wcześniej spór zbiorowy o poprawę warunków pracy inspektorów rozpoczął ZOZ ZZITD WITD Lublin czy ZOZ ZZITD WITD Łódź.

Na bieżąco śledzimy sytuacje w poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratach i GITD i działania będziemy podejmować adekwatnie do zaistniałych wydarzeń. Jeśli nadal nasze postulaty chociaż w części nie zostaną spełnione zastanawiamy się m.in. nad akcją protestacyjną dnia 27 września w Warszawie, kiedy to planowane są obchody XX-lecia istnienia inspekcji organizowane przez Głównego Inspektora w obecności przedstawicieli rządu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!