UOKiK przygląda się zatorom płatniczym. Wśród ukaranych firma transportowa.

8 lutego 2023, 10:44

Od 8 grudnia 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wszystko wskazuje na to, że nie będą to kolejne “martwe”, nieegzekwowane zasady. W ostatnim czasie prezes UOKiK wydał bowiem dziewięć decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Jedną z ukaranych jest firma transportowa.

Kary finansowe na prawie milion złotych za zatory płatnicze

Każde z ukaranych przedsiębiorstw w ciągu trzech badanych miesięcy opóźniało się z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów na ponad 5 mln zł. Na trzy spółki Prezes UOKiK nałożył kary finansowe, a w przypadku sześciu podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej.

W gronie ukaranych znalazły się firmy Agata (właściciel sieci salonów meblowych), Bricoman Polska (sieć hurtowni budowlano-remontowych) oraz Silvan Transport & Logistics. Na firmę transportową nałożono karę w wysokości 200 tys. zł. Od lutego do kwietnia 2020 r. nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz ponad 3 tys. kontrahentów, a największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 62 faktur opłaconych po terminie.

W przypadku pozostałych firm, w których stwierdzono zatory płatnicze, zrezygnowano z kar, gdyż ustalono, że w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez spółki po terminie była wyższa niż wygenerowany przez nie zator płatniczy.

Nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych

Opisane decyzje zostały wydane na mocy przepisów obowiązujących do początku grudnia 2022 r. Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W 2023 r. na podstawie zmienionych przepisów Prezes UOKiK podejmie kolejne działania w obszarze walki z zatorami płatniczymi.

– Znowelizowane przepisy pozwolą usprawnić prowadzenie kolejnych postępowań oraz – poprzez nowy mechanizm sankcyjny – zwiększyć presję na terminowe i uczciwe rozliczanie się dużych przedsiębiorców z ich kontrahentami – powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W ramach nowych kompetencji Prezes Urzędu będzie mógł również podejmować tzw. działania miękkie, kierując do przedsiębiorców wezwania do zmiany praktyk płatniczych. Dostając tego rodzaju sygnał, przedsiębiorca będzie miał możliwość niezwłocznej poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów, unikając w ten sposób postępowania i sankcji finansowej za generowanie zatorów płatniczych.

źródło: UOKiK

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!