Wyniki finansowe MANa w 2012 r.

11 lutego 2013, 14:37

Grupa MAN zakończyła rok finansowy 2012 wynikiem operacyjnym na poziomie 964 milionów euro. Nie udało się powtórzyć bardzo dobrego wyniku z roku poprzedniego wynoszącego 1 483 milionów euro.

Wyniki MAN słabsze niż w 2011 r.

MANSytuacja MANa w 2012 r. została uwarunkowana przede wszystkim zdecydowanym spadkiem sprzedaży w zakresie pojazdów użytkowych, którego wynik operacyjny obniżył się do poziomu 454 milionów euro. Wynik działu napędów utrzymał się natomiast na dotychczasowym poziomie 503 milionów euro, wnosząc istotny wkład do ogólnego wyniku całej grupy. Mimo zdecydowanie niższego popytu, obrót na ważnych dla MANa europejskich i brazylijskich rynkach pojazdów użytkowych obniżył się tylko nieznacznie – do poziomu 15,8 miliarda euro, czyli zaledwie o 4% w stosunku do rekordowego obrotu roku ubiegłego. Stopa rentowności ROS wyniosła 6,1% – nieznacznie poniżej założonej wartości docelowej.

Zdaniem dra Georga Pachta-Reyhofena, prezesa zarządu spółki MAN SE, wynik operacyjny na poziomie niemal miliarda euro to dobry rezultat, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania zewnętrzne:

-,,Europejski kryzys zadłużenia państw i wejście w życie w Brazylii normy emisji spalin Euro 5 przyczyniły się – poza kilkoma innymi czynnikami – do wyraźnej destabilizacji rynków o istotnym znaczeniu dla MAN. Skutkiem tej sytuacji była większa powściągliwość w podejmowaniu decyzji o realizacji zakupów oraz silniejsza konkurencja. Wydarzenia te pozostawiły swój ślad także w zakresie nowych zleceń wpływających do Grupy MAN – w roku 2012 wartość nowych zleceń zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 7% – do poziomu 15,9 miliardów euro."

Branża pojazdów użytkowych boleśnie odczuła spadek koniunktury w 2012 roku. Również w spółce MAN Truck & Bus zamówienia spadły o 4% – do poziomu 9,2 miliarda, a w spółce MAN Latin America spadek ten wyniósł nawet 20% – wartość zamówień wyniosła tam 2,9 miliarda euro. Obrót wygenerowany przez MAN Truck & Bus wynosi 8,8 miliarda euro i jest niższy od obrotu wypracowanego w roku ubiegłym (9,0 miliarda euro w 2011). Wynik operacyjny obniżył się do 225 milionów euro (565 milionów euro, 2011). Spółce MAN Truck & Bus AG udało się częściowo zrekompensować tę sytuację pozytywnymi efektami jej działalności poza rynkiem europejskim. Jednak w wyniku zmiany dotychczasowej struktury krajów i produktów marża uległa zmniejszeniu.

W roku 2012 firma MAN dostarczyła swoim klientom łącznie 134 245 pojazdów.

Napędy MANa wciąż na plusie

Wartość nowych zleceń działu napędów wyniosła…czytaj dalej


Napędy MANa wciąż na plusie

Wartość nowych zleceń działu napędów wyniosła 4,0 miliardy euro, kształtując się w przybliżeniu na poziomie roku ubiegłego (4,1 miliardy euro). Zdecydowana większość tych obrotów – 3,5 miliarda euro – przypadła na MAN Diesel & Turbo, zaś spółka Renk zwiększyła wartość swoich nowych zleceń o 15% – do poziomu 525 milionów euro. Obrót MAN Diesel & Turbo wzrósł natomiast nieznacznie w stosunku do roku ubiegłego do poziomu 3,8 miliardów euro. Wynik operacyjny spadł jednak o 5%, osiągając poziom 437 milionów euro. Sytuacja ta była uwarunkowana między innymi nadwyżką mocy przerobowej w zakresie statków handlowych i związanym z tym osłabieniem rynku silników okrętowych. Pozostałe piony, takie jak After Sales i Maszyny wirnikowe uzyskały pozytywny wynik. Rentowność obrotów wynosząca 11,6% nadal utrzymała się na wysokim poziomie.

Bardzo pozytywnie wypadł rok finansowy w pionie Renk. Oprócz wartości nowych zleceń istotnie wzrosły także obroty i wynik operacyjny. Obrót wzrósł do 476 milionów euro (389 milionów euro), a wynik operacyjny do 66 milionów euro (53 miliony euro), co odpowiada ROS na poziomie 13,8%. Dobre wyniki zapewniły w szczególności wymagające rozwiązania dotyczące przekładni przeznaczonych do okrętów.

Generalnie dzięki transakcjom przemysłowym Grupie MAN udało się zrównoważyć skutki stagnacji na rynku pojazdów użytkowych. Nawet w obliczu generalnie trudnej dla całej branży pojazdów użytkowych sytuacji ekonomicznej zarząd spółki MAN SE nie jest zadowolony z wyniku roku obrotowego i w związku z tym podjął odpowiednie środki. Przyjęte działania koncentrują się przede wszystkim na obniżeniu kosztów i wzroście efektywności zarówno w produkcji, jak i w działach administracji, sprzedaży i projektowania. Poza tym zwiększenie elastyczności produkcji umożliwia odpowiednie jej dostosowanie do zmniejszonego poziomu sprzedaży.

Prognozy na rok 2013

Prognozy MAN na rok 2013, zwłaszcza na pierwsze półrocze, przewidują spadek koniunktury na europejskim rynku pojazdów użytkowych. Na ważnym rynku brazylijskim zarząd przewiduje natomiast wzrost sprzedaży. Obroty w zakresie pojazdów użytkowych przypuszczalnie będą nieco niższe niż przed rokiem, zaś rentowność utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Ze względu na niższy poziom nowych zleceń otrzymanych w roku 2012 należy oczekiwać, że obroty i rentowność pionu Napędów będą niższe. Z tego względu obroty Grupy MAN w roku 2013 przypuszczalnie nieznacznie się obniżą, a wynik operacyjny uzyska nieproporcjonalnie niski poziom. Powyższe stwierdzenia bazują na założeniu, że zadłużenie państw europejskich nie będzie się dalej zaostrzać, a w krajach rozwijających zadziałają impulsy koniunkturalne. Możliwość oszczędności firma upatruje w nowych procedurach zaopatrzenia, w szczególności poprzez stworzenie jednej centralnej organizacji odpowiedzialnej za realizację zakupów.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!