Scania Fleet Management – stały dostęp do danych pojazdu

28 marca 2013, 8:02

Scania Communicator daje klientowi i pracownikom serwisu wygodny dostęp do danych pojazdu. Dostarcza również informacji dla systemów znajdujących się w pojeździe, takich jak Scania Active Prediction. Obecnie wprowadzone zostały wygodne narzędzia, które usprawniają komunikację między kierowcą i biurem oraz między użytkownikiem pojazdu, a serwisem Scania.

Więcej informacji i wygodne zarządzanie pojazdem

Blisko 30 tys. pojazdów jest już podłączonych za pośrednictwem Scania Communicator do systemu Scania Fleet Management. Scania Communicator oddaje również wygodną drogę do przesyłu informacji między pojazdem a serwisem. Nowa funkcja zdalnego diagnozowania ciężarówki Scania Remote znacznie zwiększa dyspozycyjność pojazdu. System Scania Driver Support jest innowacyjnym
urządzeniem, które ocenia styl jazdy w czasie rzeczywistym i pomaga kierowcy systematycznie trenować oszczędną jazdę. Scania Opticruise, Scania Retarder, Scania Active Prediction i inne urządzenia zamontowane w pojeździe aktywnie wspierają bezpieczną i ekonomiczną jazdę.

Scania proponuje rozwiązanie oparte na miesięcznych raportach, które zawierają informacje odnoszące się do stylu jazdy. Scania Driver Coaching jest również częścią pakietu Ecolution by Scania. Klienci zainteresowani szkoleniem dla kierowców, mogą skorzystać z pomocy trenera. Będzie przeprowadzał comiesięczne rozmowy z kierowcami na temat zużycia paliwa, sposobu jazdy itp. Coaching odbywa się z myślą o długotrwałym podtrzymywaniu wpływu szkolenia na styl prowadzenia pojazdu.

Codzienne raporty dla kierowcy

Nowe aplikacje Scania to m.in.

  • Scania Dealer Locator – używa danych GPS aby zlokalizować najbliższy serwis Scania i automatycznie dostarcza jego dane teleadresowe i instrukcje dla nawigacji.
  • Scania Service Planning – otwiera możliwość bezpośredniego kontaktu z portalem Scania Fleet Management za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Kierowca może przesłać swoje uwagi dotyczące funkcjonowania pojazdu, które zostaną uwzględnione przy najbliższej wizycie w serwisie. Informacje te są przechowywane na portalu w zakładce Service Planning, do której może zajrzeć menedżer floty.
  • Aplikacja Scania Fleet Management pozwala menedżerowi zdalnie obserwować flotę w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona lub tabletu. Umożliwia zapoznanie się z danymi wchodzącymi w skład pakietu „Kontrola”, np. informacjami o poszczególnych pojazdach i kierowcach, aktualnej aktywności oraz dokładnej pozycji. Aplikacja ta podaje również komunikaty o przebiegu jazdy w ostatnim czasie, będące wyciągiem z danych zgromadzonych na portalu.
  • Scania Service Planning – dostępne na portalu Scania Fleet Management narzędzie Service Planning dostarcza danych przydatnych do planowania obsługi i komunikacji z warsztatem.

 

Automatyczne zbieranie i analiza danych z tachografu

Usługa zbierania, przechowywania i analizy danych z tachografu może być dołączona do każdego z trzech pakietów Scania Fleet Management. Dane o pojeździe i kierowcy są gromadzone automatycznie, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Analiza danych zawiera unikalną funkcję wychwytywania wykroczeń. Dokumentowane są wszystkie komunikaty wyświetlane na tachografie. Pełny dostęp do systemu jest możliwy z portalu Scania Fleet Management, a niektóre dane można odczytywać również za pośrednictwem wprowadzonych właśnie aplikacji na smartfon lub tablet.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!