Globalne porozumienie gazowe firm Volvo i Shell

2 kwietnia 2013, 13:35

Volvo Trucks i Shell zawarły porozumienie o globalnej współpracy w sprawie wprowadzania na rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności.

Paliwo LNG istotne dla Volvo i Shella

Volvo FM MethaneDiesel LNGBazując na opracowanym przez Volvo nowym systemie spalania MethaneDiesel, w którym LNG jest stosowany do zasilania silników wysokoprężnych, oraz na wiedzy i inwestycjach infrastrukturalnych Shell w LNG, obydwie firmy postanowiły skoordynować swoje działania i aktywnie działać na rzecz popularyzacji LNG w sektorze transportowym.

Umowa o współpracy już obowiązuje i rozpoczęto konkretne działania, które w pierwszej fazie koncentrują się na wybranych rynkach w środkowej Europie i Stanach Zjednoczonych. Umowa nie zawiera klauzuli wyłączności po żadnej ze stron. Tym samym nie ogranicza trwającej lub przyszłej współpracy i dialogu z innymi partnerami.

Obecnie gaz ziemny w postaci sprężonej (CNG) jest stosowany w autobusach miejskich i pojazdach ciężarowych o małej ładowności. Jednak transport długodystansowy wiąże się z koniecznością przewozu w pojeździe dużych ilości paliwa. W przypadku gazu jest to możliwe pod warunkiem zasilania silnika LNG, ponieważ, w porównaniu z gazem sprężonym, gaz w postaci skroplonej zajmuje mniejszą objętość. 

W Volvo FM MethaneDiesel zastosowano nowy system spalania mieszanki metanu i oleju napędowego, w którym paliwem głównym jest gaz. Model ten jest już dostępny w Szwecji, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Trwa proces jego wprowadzania na rynki Włoch i Francji. Upowszechnieniu się LNG będzie sprzyjać także dystrybucja skroplonego biogazu (LBG), pozyskiwanego z surowców odnawialnych.

Składnikiem zarówno gazu ziemnego, jak i biogazu, jest metan. Podczas spalania gazu ziemnego powstaje mniej CO2, niż ma to miejsce w przypadku oleju napędowego. Do atmosfery nie jest uwalniana siarka, metale ciężkie ani popioły. Według prognoz, zasoby gazu ziemnego wystarczą na dłużej niż złoża ropy naftowej. Neutralny dla klimatu biogaz można produkować z odpadów i innych surowców organicznych. Skroplony gaz ziemny (LNG) to gaz ziemny schłodzony do punktu, w którym przechodzi w ciekły stan skupienia. Jest wykorzystywany głównie w produkcji ciepła i energii elektrycznej, przez co jest szeroko dostępny. Na ogół jest tańszy od oleju napędowego.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!