Oferta firmy Scania dla przemysłu wydobywczego

16 kwietnia 2013, 16:20

Scania dostarcza firmom wydobywczym rozwiązania, które mogą pełnić funkcję kluczowych ogniw procesów produkcji. Scania przygotowuje indywidualną ofertę dla każdej kopalni, wypracowując rozwiązania wspólnie z operatorem kopalni, bez względu na to, czy jest to operator lokalny, czy globalny.

Scania dla kopalni

Scania Oprócz specjalistycznych samochodów ciężarowych, oferta Scanii obejmuje autobusy do przewozu pracowników, silniki przemysłowe i zespoły prądotwórcze, a także kontenerowe mobilne stacje obsługi oraz szkolenia kierowców i personelu serwisowego.

Rentowność działalności wydobywczej zależy w dużym stopniu od kontroli nad kosztami kapitału i eksploatacji. Na transport przypada zwykle 30–60% całkowitych kosztów eksploatacji, zaś rosnące ceny paliw powodują, że wszyscy zwracają baczna uwagę na zużycie paliwa. W obliczu nieprzewidywalności cen surowców i wyczerpywania się ich głównych złóż coraz częściej bada się i eksploatuje złoża rezerwowe. Tworzenie takich, mniejszych kopalni lub kolejnych wyrobisk często wiąże się z wydłużeniem dróg transportowych z miejsca wydobycia do zakładu przerabiającego urobek. Sytuacja ta premiuje mniejsze, tańsze „drogowe samochody ciężarowe”, charakteryzujące się znacznie lepszą ekonomiką paliwową, w porównaniu z większymi maszynami transportowymi (wozidłami), które zużywają nawet 50–60 litrów paliwa na godzinę. W przypadku samochodu ciężarowego Scania wartość ta jest na ogół ponad dwukrotnie mniejsza.

Zaletami mniejszych pojazdów w transporcie wewnętrznym jest możliwość poruszania się po wąskich drogach transportowych, tańszych w budowie i utrzymaniu. Pojazdy te są również bardziej elastyczne pod względem zdolności przewozowych. W razie potrzeby mogą być wykorzystywane do transportu zewnętrznego, po drogach publicznych.

Scania oferuje rozwiązania dla każdego etapu procesu wydobycia, od poszukiwań surowca po rekultywację terenu, począwszy od wywrotek o ładowności nawet 46 ton do transportu wewnętrznego lub 120-tonowych zestawów drogowych do transportu zewnętrznego. W celu optymalizacji logistyki, Scania może dostarczyć na miejsce całe odpowiednie wyposażenie. Oferuje też polowe stacje obsługi, zaopatrywane w części przez ponad 20 regionalnych centrów dystrybucji i 1600 stacji obsługi na całym świecie. Mobilne stacje obsługi Scania składają się z kontenerowych modułów. Można je oddać do
użytku po tygodniu lub dwóch od chwili wylania betonowego fundamentu.

ScaniaPojazdy i podzespoły Scania mają budowę modułową. Wykorzystują około 30% mniej unikatowych części niż wynosi średnia w tej branży. Przekłada się to na ułatwienie obsługi serwisowej i dostaw części. Części wchodzące w skład silników napędzających samochody ciężarowe są również stosowane w silnikach do zespołów prądotwórczych i autobusów. Tym samym, łatwiejsza staje się rekrutacja i szkolenie mechaników.

W zakres oferty Scania wchodzi także szkolenie kierowców. Szkolenie takie może zostać dostosowane do lokalnych warunków i poziomu umiejętności kierowców. Scania dostarcza także rozwiązania w zakresie kredytowania, leasingu i wynajmu, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Scania oferuje także usługi doradcze w zakresie logistyki, planowania transportu, ekonomiki transportu i monitorowania procesów.

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!