Wyniki finansowe PACCAR w trzecim kwartale roku

5 listopada 2013, 15:13

PACCAR odnotował dobre wyniki kwartalne w zakresie przychodów i zysków za trzeci kwartał 2013 r. Do wzrostu zysków przyczyniły się wyższe dostawy ciężarówek, rekordowa sprzedaż części zamiennych i wynik brutto działalności w zakresie usług finansowych.

Wzrost przychodów i zysków PACCAR

W trzecim kwartale 2013 r. PACCAR odnotował zysk netto w wysokości 309,4 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,87 USD), co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z zyskiem w wysokości 233,6 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,66 USD) wypracowanym w trzecim kwartale ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych wyniosły 4,30 mld USD w porównaniu z 3,82 mld USD w 2012 r., co stanowi wzrost o 13%. Za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. PACCAR wykazał zysk netto w kwocie 837,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,36 USD) w porównaniu do 858,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,41 USD) wypracowanych w pierwszych 9 miesiącach 2012 r. Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 12,52 mld USD w porównaniu do 13,05 mld w ubiegłym roku.

Ron Armstrong, prezes PACCAR, powiedział:

– „Doskonały bilans PACCAR, w tym 2,83 mld USD środków pieniężnych z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych, wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i najwyższa w branży marża operacyjna umożliwiły nam kontynuację inwestycji, które poszerzyły zasięg geograficzny PACCAR, zwiększyły wydajność operacyjną i wspomogły prace rozwojowe dotyczące nowej linii ciężarówek i silników. PACCAR zainwestował 320 mln USD w nową montownię ciężarówek DAF w Ponta Grossa w Brazylii, gdzie produkcja rozpoczęła się 2 października 2013 r."

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za 9 miesięcy 2013 r.:

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 12,52 mld USD;
  • Zysk netto – 837,1 mln USD;
  • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 1,70 mld USD;
  • Rekordowa sprzedaż części zamiennych – 2,09 mld USD;
  • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 249,8 mln USD;
  • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 190,5 mln USD;
  • Inwestycje w środki trwałe – 296,5 mln USD;
  • Wyemitowane średnioterminowe dłużne papiery wartościowe – 1,85 mld USD.

 

Wzrost w Ameryce Południowej

W październiku 2013 r. PACCAR rozpoczął produkcję samochodów ciężarowych DAF w nowej montowni w Ponta Grossa w Brazylii. Nowa montownia, o powierzchni 300,000 stóp kwadratowych, zlokalizowana na 569 akrach, to zakład o zaawansowanej technologii i przyjazny środowisku, przeznaczony do montowania pojazdów DAF XF, CF i LF z segmentu „premium”. Zakład będzie produkować ciężarówki DAF przeznaczone na rynek brazylijski i południowoamerykański. Prognozy szacują rynek samochodów ciężarowych w kategorii powyżej 6 ton w Brazylii na ponad 145 000 pojazdów w 2013 r. i przewidują stabilny wzrost w kolejnych latach. Największym i najszybciej rosnącym segmentem rynku samochodów ciężarowych w Brazylii jest segment „premium”, w którym DAF wprowadził swój flagowy model XF-105.

Rekordowe wyniki PACCAR Parts

W trzecim kwartale 2013 r. działalność PACCAR w zakresie części zamiennych odnotowała rekordowe wyniki. Trwający obecnie wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej do przyczep/naczep, autobusów i pojazdów konkurencji.

Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do wysokich wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. 16 centrów dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2 000 placówek dilerów pojazdów DAF, Kenworth i Peterbilt.

Rekordowe wyniki spółek oferujących usługi finansowe

PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem ponad 158 000 samochodów ciężarowych i naczep, przy łącznej wartości aktywów w wysokości 11,37 mld USD. Do segmentu tego należy PacLease, duża firma leasingowa oferująca pełen zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, posiadająca w swojej flocie 34 000 pojazdów. W drugim i trzecim kwartale oraz w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. zysk PFS wzrósł dzięki rozwojowi portfela firmy.

Zysk PFS przed opodatkowaniem wyniósł rekordowe 88,2 mln USD w porównaniu z 80,4 mln USD wypracowanymi w trzecim kwartale ubiegłego roku. Przychody za trzeci kwartał wyniosły 293,5 mln USD w porównaniu do 273,5 mln w analogicznym kwartale 2012 r. Za okres 9 miesięcy przychody wyniosły 875,4 mln USD w porównaniu do 801,0 mln USD w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto za pierwsze trzy kwartały wyniósł 249,8 mln USD w porównaniu z 229,1 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!