Goodyear Dunlop popiera unijne propozycje w sprawie pojazdów ciężarowych

27 listopada 2013, 12:02

Komisja Europejska przygotowała propozycję ustawy, która da większą swobodę w określaniu wymiarów pojazdów. Pozwoli to producentom ciągników i naczep projektować bardziej aerodynamiczne rozwiązania – przyczyniające się do oszczędności paliwa i zwiększenia bezpieczeństwa. Goodyear Dunlop popiera stanowisko unijne w tej sprawie.

Nowe propozycje unijne w zakresie przyjaznych dla środowiska pojazdów ciężarowych

Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, nowa generacja pojazdów ciężarowych może pojawić się na europejskich drogach już w 2018 roku. Goodyear Dunlop popiera wprowadzenie tych zmian przez krajowych ustawodawców w państwach członkowskich Unii.

Choć propozycje dotyczą pojazdów ciężarowych jako całości, warto pamiętać, że ogumienie odgrywa kluczową rolę w ogólnej konstrukcji i zachowaniu aut. Opony są jedynym punktem styku pojazdu z nawierzchnią, dlatego mają istotny wpływ na bezpieczeństwo. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę ochronę środowiska, niski opór toczenia zmniejsza zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji do środowiska. Ponadto rozmiary opon i ich maksymalna nośność wpływają na ładowność pojazdów i ich ogólną wysokość. To pozwala na większą swobodę w projektowaniu konstrukcji pojazdów i daje możliwość zwiększania ich ładowności.

Obecne przepisy, określające specyfikacje pojazdów ciężarowych, pochodzą z 1996 r. (Dyrektywa 96/53/EC), a propozycje uaktualnień biorą pod uwagę postęp technologiczny, jaki dokonał się od tamtego czasu. Inne propozycje ustawodawcze, przedłożone przez Komisję Europejską, zmierzają do zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu. Ma to na celu uwzględnienie wykorzystania cięższych akumulatorów, wymaganych przez systemy alternatywnego zasilania stosowane w hybrydowych i elektrycznych pojazdach dostawczych. Pokładowe systemy ważenia, połączone z cyfrowymi tachografami i stacjami automatycznego ważenia podczas jazdy na drogach głównych, mają pozwolić na lepszą kontrolę masy pojazdów. Obecnie szacuje się, że nawet jedna trzecia pojazdów jest przeciążona, dlatego zwiększenie kontroli w tym zakresie powinno przełożyć się na większe bezpieczeństwo i zmniejszenie zużycia nawierzchni dróg: przeciążenia kosztują obecnie podatników około 950 milionów euro rocznie. Propozycje powinny również usprawnić transport intermodalny, co dodatkowo ograniczy emisję dwutlenku węgla, ponieważ poluzowanie biurokratycznych ograniczeń pozwoli na łatwiejsze przewożenie kontenerów o długości 45 stóp (13,5 m) transportem mieszanym: drogą morską, lądową i kolejową. 

W czerwcu 2012 r. Siim Kallas – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Komisarz ds. Transportu przedstawił wytyczne dotyczące warunków, na jakich dłuższe pojazdy ciężarowe mogą przekraczać granice. Komisja sprecyzowała, że dopuszczanie do ruchu dłuższych pojazdów leży w gestii państw członkowskich. Innymi słowy kraje członkowskie nie są zobligowane do dopuszczania tego typu pojazdów ciężarowych do ruchu po drogach. Jednakże jeżeli dłuższe auta byłyby dopuszczone do ruchu w krajach sąsiednich, tranzyt pomiędzy takimi krajami powinien być dopuszczalny. Taka była dotychczasowa praktyka, a obecnie została ona zawarta jako wytyczne w propozycjach.

Zanim wyżej wymienione propozycje staną się obowiązującym prawem, muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i kraje członkowskie. W przypadku wejścia w życie propozycji, nowe pojazdy ciężarowe spełniające ich wymogi mogą zacząć pojawiać się na drogach w latach 2018-2020. Komisja UE szacuje, że proponowane rozwiązania prawne pozwolą zaoszczędzić około 5000 euro rocznie na kosztach paliwa dla typowego długodystansowego pojazdu ciężarowego, pokonującego 100 tys. km. Przełożyłoby się to na obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 7-10%, czyli 7,8 tony dwutlenku węgla. Komisja uważa ponadto, że zwiększenie pola widzenia kierowców, dopuszczone przez proponowane zmiany, pomogłoby ocalić rocznie życie 300-500 użytkownikom dróg, szczególnie pieszych i rowerzystów.

Goodyear Dunlop od pewnego czasu współpracuje z ustawodawcami, zachęcając do wprowadzania niektórych zmian technicznych, takich jak możliwość poprawy aerodynamiki i innych usprawnień dla bezpieczeństwa, ekonomi i ekologii. Korzyści z potencjalnej poprawy aerodynamiki zilustrowano w styczniu 2012 r. podczas Sympozjum Flotowego Goodyear Dunlop zatytułowanego „Efektywność paliwowa w europejskim transporcie drogowym”, które odbyło się w Brukseli.  

Podczas sympozjum Goodyear Dunlop uruchomił internetowy kalkulator, który pomaga operatorom flot optymalizować zużycie paliwa przez ich pojazdy. Dokonuje się tego wprowadzając konfigurację pojazdu ciężarowego i informacje operacyjne właściwe dla danej floty, a następnie wybierając stosowne opcje. Należy do nich szereg usprawnień aerodynamiki, dobór opon według klasyfikacji z unijnej etykiety oraz poziom wyszkolenia kierowców. Wyniki prezentowane są jako ogólny roczny koszt operacyjny z wyszczególnieniem oszczędności. Kalkulator jest dostępny pod adresem www.fleet-fuel-efficiency.eu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!