Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe – część 1.

10 grudnia 2013, 10:38

Ochrona środowiska naturalnego to obecnie jeden z ważniejszych tematów w przemyśle motoryzacyjnym. Restrykcyjne przepisy dotyczą nie tylko producentów samochodów i części zamiennych ale również hurtowni i sklepów motoryzacyjnych, warsztatów samochodowych oraz użytkowników końcowych, czyli każdego z nas.

 palox, czyli pojemnik na zuzyte akumulatoryW ostatnim okresie pojawiło się kilka nowych ustaw i rozporządzeń w kwestii gospodarowania odpadami związanymi z przemysłem motoryzacyjnym, które mają na celu dostosowanie przepisów krajowych do wymagań Unii Europejskiej. Najbardziej rygorystyczne rozporządzenia regulują odpady powstające w branży oponiarskiej, olejarskiej oraz akumulatorowej.

Ustawa o akumulatorach i bateriach z dnia 24 kwietnia 2009 roku reguluje prawa i obowiązki wszystkich podmiotów rynku akumulatorowego: wprowadzających do obrotu (czyli producentów oraz importerów), sprzedawców (hurtownie, sklepy, warsztaty) oraz użytkowników końcowych. Producenci wszystkich typów akumulatorów zobligowani są do przejęcia odpowiedzialności za swoje produkty. Zabronione jest niekontrolowane, nieprawidłowe i szkodliwe dla środowiska pozbywanie się akumulatorów, które zgodnie z ustawą muszą być we właściwy sposób zbierane, przetwarzane i poddawane utylizacji.

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do budowy akumulatora jest ołów, który jest pierwiastkiem silnie trującym ale jednocześnie w pełni przetwarzalnym. Związki ołowiu wpływają negatywnie na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin oraz na wszelkie procesy zachodzące w środowisku wodnym. Ponadto w sposób negatywny na środowisko naturalne wpływa kwas siarkowy o silnym stężeniu, który wypełnia akumulator oraz tworzywa sztuczne stanowiące obudowę akumulatora.

Niestety w Polsce wciąż jeszcze duża ilość niebezpiecznych dla środowiska akumulatorów kończy swój żywot w piwnicy, garażu lub na śmietniku. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami oraz braku świadomości o szkodliwości zużytych akumulatorów. Dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa oraz pełne zaangażowanie każdego z podmiotów uczestniczących w obrocie akumulatorami w proces zbiórki złomu akumulatorowego. Najważniejsze zadanie spoczywa na sprzedawcach detalicznych, którzy powinni informować użytkownika końcowego, że przy zakupie nowego akumulatora jest on zobowiązany oddać zużyty akumulator sprzedawcy detalicznemu w miejscu zakupu. Jeżeli tego nie uczyni powinien zapłacić tzw. opłatę depozytową, która obecnie wynosi 30 PLN. Ponadto sprzedawca detaliczny zobowiązany jest do przekazania zużytych akumulatorów podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów lub też wprowadzającemu akumulatory na rynek.

W tym momencie sprzedawca detaliczny staje się z mocy ustawy zbierającym złom akumulatorowy, co również wiąże się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami. Sprzedawca detaliczny zbierający złom akumulatorowy powinien poinformować właściwego Starostę Powiatowego o tym fakcie przedstawić miejsce i sposób składowania zużytych akumulatorów oraz wskazać podmiot, z którym została podpisana umowa na transport i odbiór złomu akumulatorowego.

Miejsce składowania powinno znajdować się na terenie punktu detalicznego, w miejscu niedostępnym dla osób trzecich i powinno być wyposażone w specjalny pojemnik z pokrywą np. typu palox, na którego pokrywie powinna znaleźć się informacja o kodzie składowanych odpadów. W przypadku akumulatorów właściwy kod odpadu to 16 06 01. W tym miejscu należy zaznaczyć, że niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów na palecie, w metalowych pojemnikach lub na ziemi, ponieważ w tych przypadkach często dochodzi do wycieku elektrolitu (roztworu kwasu siarkowego) na podłoże i tym sam następuje narażenie osób trzecich na niebezpieczeństwo oraz zanieczyszczenie środowiska.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

77.45.40.*, 17 grudnia 2013, 7:12 0 0

Czy to ma być reklama pojemników do składowania akumulatorów? Jeżeli akumulatory nie są uszkodzone mechanicznie (wyciekający elektrolit itp.) to mogą być składowane na europaletach. Dozwolone jest układanie ich warstwami, przełożonymi przekładką tekturową, lub podobną. To samo dotyczy transportu zużytych akumulatorów.
Poza tym nie sposób zgodzić się z błędną opinią, że w Polsce prawie wszystkie zużyte akumulatory, kończą w punktach skupu złomu, skąd przewożone są do recyklerów. Jest to spowodowane opłata depozytową, którą uiścić musi finalny nabywca.
Może wystarczy sprawdzić temat zanim zacznie się go drążyć. Tego typu artykuły stanowią wyłącznie dezinformację.

Odpowiedz