Ogólnopolskie Badanie Firm Transportowych „TSLometr 2013”

10 grudnia 2013, 14:15

Branża TSL jest perspektywiczna i rozwojowa. Wynika to między innymi z usytuowania Polski, które sprawia, że jesteśmy ważnym krajem tranzytowym. Równocześnie słyszy się, że funkcjonowanie w tym sektorze rynku jest także wielkim wyzwaniem, szczególnie dla tych najmniejszych.

Jak specyfika rozliczeń wpływa na działalność mikro i małych firm w branży transportowej?

Liczne zmiany dotyczące przepisów, spowolnienie gospodarcze, duża konkurencja oraz specyfika rozliczeń (terminy płatności odroczone nawet o 2–3 miesiące lub dłużej) to największe trudności branży. Często się o nich słyszy, ale czy są na pewno aż tak doskwierające?

Sektor TSL to blisko 80 tys. firm, w tym znacząca część to mikro i mali przedsiębiorcy. Choć konkurują ze sobą, często się spotykają i wymieniają poglądy. Trudno dziś bowiem funkcjonować w rzeczywistości gospodarczej, nie czerpiąc od siebie know-how i nie nawiązując relacji. Pretekstem do spotkań są na przykład liczne konferencje i szkolenia branżowe. Jednak czy tak naprawdę rozmawiają ze sobą o kulisach funkcjonowania przedsiębiorstw? Czy opowiadają, jakie podejmuje się działania dla wsparcia płynności finansowej? Zapewne nie. A przecież ludzie z branży codziennie stają przed wyzwaniami w działalności biznesowej. Niektórzy z większymi, inni mniejszymi. Najczęściej z zatorami płatniczymi i długimi terminami płatności.

EGB Finanse sp. z o.o. specjalizująca się w dostarczaniu bieżącego finansowania podmiotom sektora TSL (szczególnie mikro i małym firmom) postanowiła zbadać, jaki jest stan faktyczny ich kondycji finansowej. Wspólnie z jednym z największych dwumiesięczników transportowych Transport Manager zainicjowała Ogólnopolskie Badanie Firm Transportowych "TSLometr 2013". Krótka, anonimowa ankieta dostępna jest pod adresem http://tslometr.transport-manager.pl/. Celem badania TSLometr 2013 jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, z jakich źródeł finansowania bieżącej działalności korzystają mikro i małe firmy z sektora TSL oraz jak na ich płynność finansową wpływa wystawianie kontrahentom faktur z długim terminem płatności. Wnioski z TSLometru 2013 zaprezentowane zostaną w raporcie, który udostępniony zostanie w pierwszym kwartale 2014 r. Organizatorzy są przekonani, że może stać się on podstawą do wielu refleksji na temat stanu tego jakże istotnego sektora naszej gospodarki.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!