Oszczędności w firmie dzięki telematyce

8 grudnia 2014, 10:00

W dobie wciąż rosnącej konkurencji na rynku TSL firmy transportowe tną koszty operacyjne oraz podnoszą efektywność pracy kierowców. Aby prawidłowo zdefiniować obszary, które mogą wygenerować pożądane oszczędności oraz skutecznie przeprowadzić redukcję kosztów, konieczne są odpowiednie narzędzia. Tych z kolei dostarcza telematyka.

O korzyściach, jakie niesie ze sobą implementacja systemu do zarządzania flotą FMS (Fleet Management System), mówi się dużo. Jakie mogą być jednak konkretne, mierzalne efekty instalacji urządzeń telematycznych? Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A., jedno z najprężniejszych przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych na rynku, chcąc podnieść efektywność oraz jeszcze bardziej ograniczyć koszty zużycia paliwa, zdecydowało się na implementację rozwiązania do zarządzania flotą Transics. Efekty okazały się więcej niż zadowalające.

Wybór odpowiednich narządzi telematycznych wymaga dużej świadomości prowadzenia biznesu ze strony przedsiębiorstwa. Enterprise Logistics zapewnia serwis LTL i FTL z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej do najdalszych zakątków Skandynawii. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w transporcie towarów drobnicowych i częściowych, w tym także materiałów niebezpiecznych oraz towarów w temperaturze kontrolowanej. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa zdecydował o konieczności zainstalowania systemu FMS. Firma zdecydowała się w 2011 roku skorzystać z  rozwiązań do zarządzania flotą Transics. Flota została zaopatrzona w komputery pokładowe, a w biurze zainstalowano oprogramowanie back-office TX-CONNECT. Całość procesu realizacji usług jest wspierana przez oprogramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning).

– „Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa spowodował konieczność ustandaryzowania komunikacji na linii kierowca – spedytor. Nie jest tajemnicą, że sprawny przepływ informacji odgrywa w firmie transportowej jedną z kluczowych ról. Telematyka dostarcza narzędzi, które eliminują ewentualne błędy spedytora bądź prowadzącego pojazd. Kierowca dostaje jasny, prosty komunikat dotyczący trasy, ładunku oraz innych, specyficznych informacji dotyczących klienta oraz zlecenia. Następnie, dzięki monitorowaniu jego działań oraz przesyłaniu danych w czasie rzeczywistym do biura, spedytor ma pełny dostęp do informacji oraz może niemalże natychmiastowo reagować na ewentualne sytuacje kryzysowe." – wyjaśnia Maciej Gonerko, prezes zarządu Enterprise Logistics.

Zwiększenie efektywności pracy kierowców i spedytorów osiągnięto dzięki uproszczeniu komunikacji, która odbywa się za pośrednictwem systemu do zarządzania flotą Transics. Zintegrowanie telematyki z funkcjonującym w firmie Enterprise systemem klasy ERP umożliwiło zautomatyzowanie procesu realizacji usługi na każdym z jej etapów: od wprowadzenia zlecenia transportowego, poprzez przekazanie dyspozycji przez oprogramowanie biurowe TX-CONNECT firmy Transics do kierowcy, kończąc na przekazaniu danych do analizy stosownym działom. Szybki i prawidłowy przepływ informacji sprzyja zwiększaniu rentowności firmy. Dzięki weryfikacji ilości zajętego miejsca na naczepie istnieje możliwość ewentualnego podjęcia dodatkowego towaru lub, w przypadku kiedy miejsca zostało mniej niż zakładał spedytor, poinformowania o tym fakcie klienta oraz korekty ceny frachtu.

Istotnym i mierzalnym efektem wdrożenia technologii Transics jest uzyskanie znaczącej poprawy w kwestii zużycia paliwa.

– „Od momentu rozpoczęcia współpracy do 2014 roku osiągnęliśmy zmniejszenie zużycia paliwa średnio o 2,08 l na 100 km zestawu typu ciągnik z naczepą. Obecne średnie zużycie paliwa wszystkich naszych ciągników siodłowych wynosi 29,76 l na 100 km, przy czym pewna część naszej floty to pojazdy starsze niż 5 lat. Jest to wynik bardzo satysfakcjonujący, szczególnie wziąwszy pod uwagę specyfikę tras obsługiwanych przez Enterprise, Skandynawia bowiem charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, jak i stosunkowo surowym klimatem. Rozwiązanie do zarządzania flotą Transics, oprócz zmniejszenia zużycia paliwa, generuje dodatkowe oszczędności.Dzięki wydajniejszej eksploatacji okładzin hamulcowych możemy zaoszczędzić nawet do 10 tys. złotych w ciągu roku użytkowania jednego zestawu transportowego." – tłumaczy Maciej Gonerko.

Osiągnięcie tak dużej redukcji zużycia paliwa nie następuje automatycznie po implementacji urządzeń telematycznych.

– „Potrzebna jest wytężona, ustawiczna praca nad zmianą niektórych niekorzystnych nawyków kierowców oraz eliminacja innych zjawisk wpływających na zwiększenie zużycia paliwa. Telematyka umożliwia zebranie danych, które stanowią punkt wyjścia do pracy nad redukcją spalania. To od determinacji inwestora oraz konsekwencji w szkoleniu kierowców zależą osiągane wyniki. Dlatego Transics kładzie duży nacisk na szkolenie załogi. Mamy świadomość, że chociaż to proces żmudny i niełatwy, jednak właśnie prawidłowe wdrożenie często przesądza o sukcesie całej inwestycji. Technologia przychodzi z pomocą, natomiast nie jest w stanie zastąpić póki co roli trenera i kontrolującego." – mówi Tomasz Łotocki, Senior Sales Executive, Transics International.

Nieoczkiwane zlecenia, zmieniające się prawo, zmienne ceny paliwa – to tylko niektóre z wyzwań czyhających na firmy transportowe. Labilne warunki biznesowe poniekąd „wymuszają” na dostawcach telematyki umiejętność szybkiego dostosowania się do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Owocem jest szersze spectrum funkcjonalności. Kompletna i szeroka oferta produktowa urządzeń tak stacjonarnych, jak i mobilnych, zapewnia większe możliwości dostosowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb firmy.

– „Przy wyborze telematyki kierowaliśmy się między innymi elastycznością i możliwością integracji narzędzi telematycznych z innymi systemami, na przykład klasy ERP. Ich współpraca przebiega bez zarzutu. Jest też wiele przykładów świadczących o przydatności poszczególnych funkcjonalności rozwiązania Transics. Warto wspomnieć chociażby o możliwości natychmiastowego otrzymania dowolnego dokumentu od kierowcy, co realizowane jest dzięki mobilnemu skanerowi dokumentów TX-DOCSCAN. Zespół funkcjonalności oferowanych przez rozwiązaniaTransics, jak również ich elastyczność, przybliżają nas zdecydowanie do osiągnięcia celów jakościowych, które z kolei stają się bezpośrednim źródłem satysfakcji naszych klientów." – stwierdza Maciej Gonerko.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!