Wiek samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w Polsce

19 września 2005, 0:00

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2004 roku liczba samochodów ciężarowych wynosiła nieco ponad 2 260 tys., natomiast liczba ciągników siodłowych była około 17 razy mniejsza. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące liczby samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W wieku lat Samochody ciężarowe Ciągniki siodłowe
do 2 385207 9695
3 do 5 402699 19061
6 do 10 390954 34362
11 do 15 309024 33963
16 do 20 260261 14426
21 do 30 402002 15559
31 i starsze 112776 1616
ogółem 2262923 128682

Jak łatwo zauważyć największą grupę stanowią ciągniki siodłowe w wieku od 6 do 10 lat (26,7%), liczba ta nieznacznie różni się od liczby ciągników siodłowych zaszeregowanych do kategorii od 11-15 lat (26,4%). W śród samochodów ciężarowych największą liczbę stanowią samochody w wieku 15 lat, do tej kategorii zalicza się 52% samochodów ciężarowych. Znikomy procent stanowią samochody posiadające więcej niż 31 lat (5%), w przypadku ciągników siodłowych grupa ta jest ponad trzy razy mniejsza (1,3%). Szczegółowe rozkłady liczby samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych ze względu na wiek wyrażone w procentach zaprezentowane są na poniższych wykresach.


Struktura samochodów ciężarowych wg wieku w 2004r. w procentach
(Stan w dniu 31 XII)Struktura ciągników siodłowych wg grup wieku w 2004 r. w procentach
(Stan w dniu 31 XII)

]2[Źródło: Główny Urząd Statystyczny „Transport -Wyniki działalności w 2004 roku”.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!