Samochody ciężarowe wg rodzajów nadwozia w 2004

3 października 2005, 0:00

Zgodnie z ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 XII 2004 liczba samochodów ciężarowych przekroczyła 2260 000. Ponad 80 procent tej wartości stanowią furgony, natomiast najmniejszą liczbę, bo nie więcej niż 1 procent stanowią samochody ciężarowe o nadwoziach do przewozu kontenerów.
Rozkład liczby samochodów ciężarowych wg rodzaju nadwozia został przedstawiony na poniższym wykresie.

Samochody ciężarowe wg rodzaju nadwozia w 2004
Stan w dniu 31 XII 2004


Na kolejnym wykresie przedstawiono strukturę samochodów ciężarowych w poszczególnych województwach.


Samochody ciężarowe w poszczególnych województwach w 2004
Stan w dniu 31 XII 2004

]2[


Analizując powyższe wykresy można zauważyć, że największa liczba samochodów ciężarowych znajduje się w województwie mazowieckim, zaś najmniejsza w województwie opolskim.
Należy w tym miejscu podkreślić, że w poszczególnych województwach odnotowuje się bardzo zbliżony rozkład samochodów ciężarowych według rodzajów nadwozia do tego, który traktuje łącznie wszystkie województwa. Przedstawia się on następująco: największą grupę stanowią furgony (85,80%), drugą samowyładowcze (12,74%), następną cysterny (1,07%) i najmniejszą grupę samochody ciężarowe do przewozu kontenerów (0,39%). Potwierdzają to szczegółowe statystyki dotyczące tego zagadnienia zgromadzone w poniższej tabeli.

Samochody ciężarowe wg rodzajów nadwozia w 2004 r.
Stan w dniu 31 XII 2004Województwa


Ogółem


W tym o nadwoziach

furgony


samowyładowcze


cysterny


do przewozu
kontenerów


razem

w tym izotermiczne


chłodnie i lodownie


Polska


2262923


547587


39366


81322


6840


2474


Dolnośląskie


158187

34228


1925


6220


589


134


Kujawsko-pomorskie


104970


21599


1703


3407


425


157


Lubelskie


106070


36083


5910


4136

346


82


Lubuski


50021


11072


492


2207


117


64


Łódzkie


162323

30826


2737


5194


782


188


Małopolskie


179980


60104


3199


7409


409


176


Mazowieckie


466734


85776


5666


9571

1493


704


Opolskie


49108


11154


749


2471


135


32


Podkrpackie


92137

15876


2941


5207


174


37


Podlaskie


55012


28445


1465


1910


298


72


Pomorskie


144725


19337


1169


3277

178


74


Śląskie


223180


51560


4118


11480


552


363


Świętokrzyskie


78555

12912


808


3173


160


21


Warmińsko-mazurskie


67241


11723


1567


2790


308


88


Wielkopolskie


237195


91394


3118


8850

590


111


Zachodniopomorskie


87485


25488


1799


4019


284


171


Dane źródłowe: GUS

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!