Liczba przyczep i naczep wg ładowności oraz rozkład regionalny

24 października 2005, 0:00

Tym razem przedstawiamy statystyki dotyczące liczby naczep i przyczep o określonej masie ładowności do samochodów ciężarowych według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2004r. Dane te w postaci rozkładów regionalnych przedstawione na poniższych wykresach wskazują, że największa liczba przyczep występuje w województwie wielkopolskim (77 870), natomiast naczep w województwie mazowieckim (29 149). Największy udział procentowy w przypadku przyczep, bo aż 71,84% stanowią przyczepy o ładowności do 4999 kg, najmniejszą (1,61%) przyczepy o ładowności ponad 15000 kg. W przypadku naczep sytuacja jest odwrotna, najliczniejszą grupę (56.24%) stanowią naczepy o ładowności powyżej 25 tys. kg ładowności.

Przyczepy ciężarowe w 2004 r.
Stan w dniu 31XIINaczepy ciężarowe 2004 r.
Stan w dniu 31XII


]2[


Przyczepy ciężarowe w 2004 r.
Stan w dniu 31XIIWojewództwa


Ogółem


O ładowności


do 4999

5000 -9999


10000 -14999


15000 i więcej


Dolnośląskie


46225


35304


8109


2396


416


Kujawsko-pomorskie


42402

32093


7774


2039


495


Lubelskie


33722


23453


6934


2784


552


Lubuskie

12726


8728


2896


878


223


Łódzkie


45097


31380


9837


3008


872

Małopolskie


14902


10339


2683


1541


339


Mazowieckie


75956


58229


11257


5184

1285


Opolskie


19694


14191


4256


1007


241


Podkarpackie


21398


14281


4736

1972


409


Podlaskie


11618


7445


2810


1133


230


Pomorskie


45655


33786

8078


2979


811


Śląskie


27545


17245


6264


3104


841


Świętokrzyskie


9241

5721


2334


987


198


Warmińsko-mazurskie


20939


14154


4824


1580


381


Wielkopolskie

77870


56117


16185


4603


965


Zachodniopomorskie


30599


22243


6443


1528


385

Polska


535496


384710


105421


36722


8643


Naczepy ciężarowe 2004 r.
Stan w dniu 31XII

Województwa


Ogółem


O ładowności


do 4999


5000 -14999


15000 -19999


20000 -24999


25000 i więcej


Dolnośląskie


8024


356


886


1060


1137


4585


Kujawsko-pomorskie


7066


749


747

879


1354


3336


Lubelskie


6543


990


462


753


1304


3034


Lubuskie

3535


147


502


493


563


1829


Łódzkie


8220


309


691


997

1669


4554


Małopolskie


8356


1254


311


827


1120


4844


Mazowieckie


29149

779


1520


2041


4842


19967


Opolskie


3580


284


418


515


428


1934


Podkarpackie


4841


270


328


569

858


2816


Podlaskie


3413


105


271


439


981


1616


Pomorskie


9443

2261


548


887


1792


3956


Śląskie


13266


316


696


1497


1985


8771


Świętokrzyskie


4258


306


354


508

825


2266


Warmińsko-mazurskie


3972


148


495


596


894


1840


Wielkopolskie


16640

2988


1340


1489


2429


8396


Zachodniopomorskie


5552


357


720


789


1023


2664


Polska


135859


11617


10289


14339

23204


76409


Dane źródłowe: GUS

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!