Raport: Badanie reprezentantów handlowych

15 lipca 2009, 0:00

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania związanego z reprezentantami działów handlowych w motoryzacji. Jak często potocznie się uważa, do pracy handlowca należy posiadać pewne predyspozycje wrodzone, jak otwartość, samodyscyplina, odporność na stres. Czy rzeczywiści handlowcem należy się urodzić?

Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2009 roku na próbie 250 respondentów zajmujących się sprzedażą w firmach motoryzacyjnych. Wszystkie przypadki głosowań nieobiektywnych zostały wyeliminowane.

Cel raportu
Celem niniejszego badania było przedstawienie informacji na temat przedstawicieli działów handlowych w motoryzacji, czynników, które motywują handlowców, ale również demotywują do pracy, ogólnych zasad wynagradzania, wyposażenie w narzędzia do pracy takie jak samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, poznanie najistotniejszych problemów związanych w wykonywaną pracą handlowca.

Do kogo skierowany jest raport ?
Niniejsze opracowanie jest adresowane przede wszystkim do osób zarządzających bezpośrednio działami handlowymi, ale również do zarządów firm. Taka analiza z pewnością będzie bardzo przydatna przy wszelkich pracach zwianych z organizacją działów handlowych.

Poniższy spis treści przedstawia zawartość raportu. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą:

Alfred Franke
Dyrektor działu analiz rynku

e-mail: alfred.franke@motofocus.pl
Tel. +48 607 670 977

Marcin Nowak
Dyrektor ds. badań rynku
e-mail: marcin.nowak@motofocus.pl
Tel. +48 609 186 810

Spis treści

1. Struktura próby
1.1 Struktura próby ze względu na płeć
1.2 Struktura próby ze względu na wielkość firmy
1.3 Struktura próby ze względu na wiek respondentów
1.4 Struktura próby ze względu na rodzaj firmy
1.5 Struktura próby ze względu na pracę w centrali lub filii firmy

2. Kim jest reprezentant handlowy w motoryzacji?
2.1 Średni staż pracy w charakterze reprezentanta handlowego
2.2 Która to praca w charakterze reprezentanta handlowego
2.3 Jaki % czasu pracy handlowcy poświęcają na pracę w terenie, biurze

3. Ogólne zasady wynagradzania przedstawicieli handlowych w motoryzacji
4. Czynniki motywujące reprezentantów handlowych

5. Czynniki demotywujące reprezentantów handlowych

6. Reprezentanci handlowi o swojej pracy, problemach i klientach
6.1 Kobieta jako reprezentant handlowy w motoryzacji
6.2 Częstotliwość składania raportów ze swojej pracy
6.3 Stosunek reprezentantów handlowych do wiedzy technicznej, szkoleń
6.4 Najistotniejsze cechy handlowca zdaniem reprezentantów handlowych

6.5 Najczęstsze zarzuty klientów
6.6 Stosunek reprezentantów handlowych do obniżek cen, materiałów reklamowych i sprzedaży

7. Samochód służbowy
7.1 Średni wiek samochodu służbowego reprezentanta handlowego
7.2 Jakiej klasy samochody posiadają reprezentanci handlowi
7.3 Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych

8. Wykorzystanie w pracy handlowca badań rynku
9. Kryzys w branży a praca w charakterze reprezentanta handlowego
10. Wnioski z badania

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!