Raport: Warsztaty i Sklepy motoryzacyjne – skutki kryzysu, czyli co zmieniło się przez ostatni rok

19 stycznia 2010, 0:00

Miniony rok był trudny dla wielu przedsiębiorstw z powodu ogólnoświatowego kryzysu, który dosięgną również branżę motoryzacyjną. Celem niniejszego raportu jest ukazanie zmian jakie zaszły przez ostatni rok w warsztatach i sklepach motoryzacyjnych w Polsce. Nasz raport przedstawia skutki kryzysu oraz zmagania warsztatów i sklepów motoryzacyjnych z trudnościami związanymi z pogorszeniem się stanu gospodarki w kraju.

Raport składa się z czterech części:
1.Wyposażenie warsztatów

2.Funkcjonowanie warsztatów
3.Dostawcy i zaopatrzenie w części
4.Warsztaty w aspekcie ludzkim
Zawarte w raporcie informacje z pewnością będą bardzo przydatne i pomocne zarówno w planowaniu działań sprzedażowych jak i marketingowych związanych zarówno z ofertą wyposażenia warsztatów, jak również części oferowanych przez dystrybutorów.
Szczegółowy spis treści raportu poniżej:

1. STRUKTURA PRÓBY BADAWCZEJ
1.1 Struktura badanej próby wg zmiennej – rodzaj wykonywanej działalności
1.2 Struktura badanej próby wg zmiennej – forma organizacyjna
1.3 Struktura badanej próby wg zmiennej – zajmowane stanowisko
1.4 Struktura badanej próby wg zmiennej – przynależność do sieci warsztatowej

CZĘŚĆ I – WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW

1. POWIERZCHNIA WARSZTATÓW
2. POSIADANIE BIURA OBSŁUGI KLIENTA
3. PARKING PRZED WARSZTATEM
3. 1 Rodzaj parkingu
3. 2 Pojemność parkingu
4. WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW W STANOWISKA NAPRAWCZE

5. URZĄDZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W WARSZTACIE

CZĘŚĆ II – FUNKCJONOWANIE WARSZTATÓW

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1.1 Zakres świadczonych usług – porównanie do roku 2008
2. NAPRAWIANE MARKI SAMOCHODÓW – SPECJALIZACJA WARSZTATU

3. POSIADANIE SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO DLA KLIENTÓW WARSZTATU
4. ODBIÓR I DOSTARCZANIE SAMOCHODÓW KLIENTÓW WARSZTATU
5. POSIADANIE MAGAZYNU CZĘŚCI ZAMIENNYCH
6. POWIERZCHNIA MAGAZYNU
7. WARTOŚĆ ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH
8. ŚREDNIA ILOŚĆ KLIENTÓW W WARSZTACIE

9. ŚREDNI KOSZT ROBOCZOGODZINY
10. ŚREDNI KOSZT ROBOCZOGODZINY A RODZAJ FIRMY
10.1 Średni koszt roboczogodziny w warsztacie niezależnym – lata 2008/2009
10.2 Średni koszt roboczogodziny w serwisie autoryzowanym (ASO) – lata 2008/2009
11. KOMPUTER W WARSZTACIE – ZAKRES KORZYSTANIA
12. RODZAJ WYKORZYSTYWANYCH KATALOGÓW

13. DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO SIECI WARSZTATOWEJ?
14. FUNKCJONOWANIE NA RYNKU – OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
15. GODZINY PRACY WARSZTATU
15.1 Godziny otwarcia i zamknięcia warsztatu od poniedziałku do piątku
15.2 Godziny otwarcia i zamknięcia warsztatu w soboty

CZĘŚĆ III – DOSTWACY I ZAOPATRZENIE W CZĘŚCI

1.KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY CZĘŚCI
2. CZYM SIĘ KIERUJESZ PRZY ZAKUPIE CZĘŚCI EKSPOLATACYJNYCH

3. CZYM SIĘ KIERUJESZ PRZY ZAKUPIE CZĘŚCI ZAAWANASOWANYCH TECHNICZNIE
4. GDZIE DOKONYWANE SĄ ZAKUPY CZĘŚCI
5. PROCENT ZAKUPÓW W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH DYSTRYBUCJI
5.1 Procent zakupów w poszczególnych kanałach dystrybucji w latach 2008 – 2009
6. CZĘSTOTLIWOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI
6.1 Częstotliwość zaopatrzenia a rodzaj działalności
7. ŚREDNI MIESIĘCZNY OBRÓT CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

8. SPOSOBY ZAMAWIANIA CZĘŚCI
9. CZY KLIENT SAM DOSTARCZA CZĘŚCI DO WARSZTATU

CZĘŚĆ IV – WARSZTATY W ASPEKCIE LUDZKIM

1. MOTYWACJA DO ZAŁOŻENIA FIRMY
2. MOTYWACJA DO PRACY
3. ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
3.1 Ilość osób zatrudnionych a ilość klientów dziennie

4. STOSUNEK I METODY ZWIĘKSZANIA KWALIFIKACJI WŁASNYCH I PERSONELU
5. STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW I ATMOSFERY W PRACY
5.1 Stosunek do atmosfery w pracy
5.2 Stosunek do pracowników
6. KLUCZ DO SUKCESU W PROWADZENIU WARSZTATU
7. KONKURENCJA POMIĘDZY WARSZTATAMI
8. PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKONYWANYM ZAWODEM
8.1 Problemy związane z wykonywanym zawodem a zajmowane stanowisko

9. ZAINTERESOWANIE BEZPŁATNĄ POCZTĄ E-MAIL
WNIOSKI Z RAPORTU
KONTAKT
SPIS TABEL, WYKRESÓW I DIAGRAMÓW

Pobierz broszurę na temat raportu klikając tutaj.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!