Raporty

Rynek motoryzacyjny w liczbach

Po raz kolejny prezentujemy Państwu wybrane statystyki dotyczące rynku motoryzacyjnego. Oto one:18,4 % to prognozowany wzrost liczby samochodów ciężarowych w krajach Unii Europejskiej do 2015 roku, 44485 – liczba miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej, 51150 – liczba skradzionych aut w 2004 roku, 1806 – liczba skradzionych samochodów ciężarowych w 2004 roku, 40% – udział kosztów […]

Rynek motoryzacyjny w liczbach

Kolejny raz prezentujemy Państwu wybrane liczby dotyczące rynku motoryzacyjnego, które mamy nadzieję, będą dla Państwa interesujące: 23%– udział w sprzedaży pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6 ton firmy MAN- Star Trucks w 2004 roku, 1655 – liczba samochodów ciężarowych , którą udało się sprzedać w 2004 roku w Polsce firmie Renault Trucks, 62 […]

Struktura kar nakładanych na przewoźników

W 2004 roku inspektorzy transportu drogowego, których głównym zadaniem jest kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, kontrola dokumentów przewozowych, kontrole ruchu drogowego w ramach uprawnień nadawanych ustawą Prawo o ruchu drogowym, a także kontrola czasu pracy kierowców przeprowadzili 140 989 kontroli drogowych, wydając przy tym 42 956 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na […]

Wyniki sondażu – opony bieżnikowane

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy sondaż, w którym zadaliśmy następujące pytanie: Jaki procent sprzedawanych/eksploatowanych w Państwa firmie opon ciężarowych stanowią opony bieżnikowane/ regenerowane? Głosujący mieli możliwość wyboru jednego spośród czterech przedziałów procentowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki naszego sondażu. Największą ilość głosów (57%) uzyskała odpowiedź 20 do 30 procent. Kolejną liczbę wskazań otrzymał przedział do 10%, bo […]

Główne przyczyny zużycia oleju

Do głównych przyczyn zużycia oleju należą: zaniedbania obsługowe, zużycie pompy wtryskowej, uszkodzenie turbosprężarki, zakłócenia spalania/zalewanie paliwem, błędy przy regulacji i inne. Według Motor Service International GmbH, organizacji dostarczającej części Kolbenschmidt i Pierburg na rynek wtórny powyżej wymienione przyczyny zużycia oleju mają następujący rozkład procentowy:   Poniżej prezentujemy również wielkości zużycia oleju, które według Motor Service […]

Rynek motoryzacyjny w liczbach

41% wycieku oleju – to wyciek poprzez pierścień uszczelniający wału 18,8% – to udział Volvo Trucks w sprzedaży pojazdów powyżej 16 ton w Polsce 44 mld euro – to kwota, jaką wydają Europejczycy na zakup części w ciągu roku 75% – to udział transportu drogowego w ogólnym transporcie UE 1069,3 tys. PLN – to przychody […]

Co najbardziej przeszkadza Ci w pracy? – wyniki sondy

Na podstawie otrzymanych wyników sondażu, który dotyczył firm logistycznych wynika, że największym (61,3 proc.) utrudnieniem w pracy jest ciągle niedostateczny przepływ informacji wewnątrz firmy. Brak odpowiedniej organizacji stanowi problem dla 28,6 proc. respondentów. Często w firmach dział logistyki traktowany jest nie jako spójny element systemu, ale jako moduł narzędziowy, przy którego wykorzystaniu można poprawić wyniki […]

Wyniki sondażu- procent pustych przebiegów

Tym razem prezentujemy Państwu wyniki sondażu, którego pytanie brzmiało: Jaki procent powrotnych tras stanowią tzw. puste przebiegi? Wiadomo, że puste przebiegi powrotnych tras stanowią jeden z głównych problemów operacyjnych firm. Na podstawie otrzymanych wyników możemy stwierdzić, że większość firm w efektywny sposób stara się zmniejszyć ich udział . Aż 74% ankietowanych twierdzi, że puste przebiegi […]

Znajomość angielskiego, a wynagrodzenie

Tak jak już wspomniano przy publikacji poprzednich informacji dotyczących wynagrodzeń, jest wiele czynników które wpływają na wartość wynagrodzenia. Jednym z nich jest znajomość języka obcego, a w szczególności języka angielskiego.Poniżej prezentujemy wykres przedstawiający rozkład miesięcznych wynagrodzeń brutto ze względy na znajomość języka angielskiego. Wykres przestawia miesięczne wartości wynagrodzeń brutto (podane wartości to mediany/wartości środkowe) Na […]

Rynek w liczbach-główne przyczyny niesprawności pojazdów użytkowych

Głównymi przyczynami niesprawności pojazdów użytkowych są przede wszystkim: uszkodzenie silnika (36%), ogumienia (26%) i układu elektrycznego (17%) Szczegółowy rozkład procentowy poszczególnych przyczyn awarii przedstawiony jest poniżej. Znacznej części awarii można stosunkowo łatwo uniknąć, dbając o regularne serwisowanie pojazdu, regulacje, wymianę materiałów eksploatacyjnych etc. Można się o tym szczególnie wyraźnie przekonać na przykładzie tak banalnej, a […]