Kolejne szkolenia w firmie B&O Navigator

3 października 2005, 0:00

Firma B&O Navigator zaprasza na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:
Szkolenie I Planowanie produkcji
Szkolenie II Gospodarka magazynowa
Szkolenie III Obsługa trudnego klienta
Szczegóły dotyczące programów i terminów proponowanych szkoleń poniżej.

Szkolenie I Planowanie produkcji


Termin: 6 października 2005 – 7 października 2005
Trener: Jerzy Bieniak
Ośrodek: Centrum Szkolenia Geovita w Jadwisinie
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat sposobów planowania produkcji oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami sterowania produkcją. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie istniejących już umiejętności i wprowadzenie do codziennej praktyki nowych narzędzi z zakresu planowania produkcji.
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych lub zajmujących się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych procesami sterowania i planowania produkcji.
Program szkolenia
1. Wprowadzenie do sterowania produkcją.
– Planowanie i sterowanie produkcją jako proces.
– Projektowanie systemów produkcyjnych a proces sterowania produkcją.
2. Tradycyjne podejście do zagadnień sterowania produkcją.
-Funkcje i istota sterowania przepływem produkcji.
– Złożoność systemu sterowania przepływem produkcji.
– Sprawność sterowania przepływem produkcji.
– Podstawowe zasady sterowania przepływem produkcji.
– Normatywy sterowania przepływem produkcji.
3. Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji.
– Metoda sterowania według taktu produkcji.
– Metoda sterowania według okresu powtarzalności produkcji.
– Metoda sterowania według programu i zapasów.
– Metoda sterowania według stanów maksimum-minimum zapasów magazynowych.
– Metoda sterowania według stanu zamówieniowego zapasów magazynowych.
– Metoda sterowania według wyprzedzeń.
– Metoda sterowania według cyklu produkcyjnego.
4. Metody wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji.
– Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych stałych zsynchronizowanych.
– Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych stałych niezsynchronizowanych.
– Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych zmiennych.
– Sterowanie przepływem produkcji w gniazdach przedmiotowych o produkcji powtarzalnej.
– Sterowanie przepływem produkcji w gniazdach o produkcji niepowtarzalnej. Wykresy Gantta. Ustalanie pilności robót. Reguła priorytetu.
– Zasada rozdzielni i zasady rozdzielnictwa robót.
5. Nowoczesne metody sterowania produkcją. Najnowsze tendencje w sterowaniu produkcją.
– Nowoczesne pojmowanie przedsiębiorstwa. Integracja systemów.
– Nowoczesne koncepcje sterowania produkcją.
6. Metody z rodziny MPR.
– Planowanie potrzeb materiałowych – MRP I.
– Planowanie zasobów produkcyjnych – MRP II.
– Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – MRP III/ERP.
7. Technologia optymalizacji produkcji -OPZ.
– Wąskie gardła w procesach produkcyjnych.
– Charakterystyka metody OPT.
– Powiązanie OPT, MRP oraz JiT.
8. Japońskie systemy sterowania- Just-in-Time, KANBAN.
– Ogólna charakterystyka systemów JiT.
– Podstawowe cechy JiT.
– Korzyści płynące z zastosowania koncepcji JiT.
– Technika KANBAN.
9. Sterowanie produkcją w konkurencyjnym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
– Wprowadzenie – integracja w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
– Logistyka marketingowa w otoczeniu globalnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwa. Makrootoczenie. Mikrootoczenie. Logistyczne aspekty sterowania przedsiębiorstwem.
– Prognozowanie popytu rynkowego w aspekcie zmian cyklu życia produktu.
– Harmonogramowanie procesów logistycznych. Konkurowanie długością cyklu produkcyjnego w systemach zasysających. Harmonogramowanie obszaru logistyki zaopatrzenia. Harmonogramowanie sfery logistyki produkcji. Harmonogramowanie logistyki dystrybucji.
– Optymalizacja procesów zaopatrzenia i dystrybucji drogą outsourcingu operacyjnego. Istota i fazy outsourcingu. Lean management.
– Obsługa klienta i współkonkurencja w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. Poziom logistycznej obsługi klienta a organizacja systemu sterowania produkcją. Współkonkurencja i tworzenie wartości dodanej w odchudzonym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
– Tendencje rozwoju zintegrowanych łańcuchów dostaw.
Ceny:
Z zakwaterowaniem: 1895 PLN Bez zakwaterowania: 1765 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, handout”s), materiały piśmiennicze, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, grill z ogniskiem.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić
internetowy formularz zamówienia: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=136


Opiekun szkolenia
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44Szkolenie II Gospodarka magazynowa


Termin: 13 października 2005 – 14 października 2005
Trener: Jerzy Bieniak
Ośrodek: Centrum Szkolenia Geovita w Jadwisinie
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tradycyjnymi i nowoczesnymi koncepcjami dotyczącymi gospodarki magazynowej i na tej podstawie wskazanie dróg rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów.
Program szkolenia
1. Zapasy w systemie logistycznym.
– Znaczenie zapasów.
– Przyczyny utrzymywania zapasów.
– Koszty zapasów.
– Klasyfikacja zapasów.
– Ocena efektywności rozwiązań stosowanych przez firmy w zarządzaniu zapasami.
2. Podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zapasami.
– Podstawowe decyzje w zarządzaniu zapasami.
– Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie.
– Metoda stałej wielkości zamówienia przy niepewnym (nieokreślonym) popycie.
– Metoda stałego okresu zamawiania.
– Zapasy rozlokowane w wielu miejscach – prawo pierwiastka kwadratowego.
– Tradycyjne metody zarządzania zapasami – ocena.
– Zorientowane na czas dostawy koncepcje logistyki uzupełniania zapasów.
– Koncepcja EOQ.
3. Decyzje dotyczące magazynowania.
– Istota i znaczenie magazynowania.
– Rola magazynu w systemie logistycznym.
– Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania.
– Podstawowe czynności wykonywane w magazynie.
– Rozplanowanie i projektowanie magazynów.
– Decyzja dotycząca formy własności.
– Magazyny „obce”.
– Magazyny kontraktowe.
– Liczba magazynów.
4. Manipulacje materiałami i pakowanie.
– Manipulacje materiałami.
– Podział sprzętu do manipulacji materiałami ze względu na jego konstrukcję.
– Kryteria wyboru sprzętu do manipulacji materiałami.
– Opakowanie.
– Opakowania – wymogi projektowe.
– Kody kreskowe.
– Konteneryzacja.
– Koncepcja systemu informacji logistycznej.
– Podsumowanie.
Ceny:
Z zakwaterowaniem: 1895 PLN Bez zakwaterowania: 1765 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, ćwiczenia, handout”s), materiały piśmiennicze, mełne wyżywienie w trakcie szkolenia, mrzerwy kawowe, mertyfikat ukończenia szkolenia, grill.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić
internetowy formularz zamówienia: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=121


Opiekun szkolenia
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44Szkolenie III Obsługa trudnego klienta


Termin: 17 października 2005
Trener: Joanna Górecka
Ośrodek: Galeria Na Kole – Warszawa
Cele szkolenia
– Przećwiczenie technik skutecznie broniących przed presją i manipulacją, jaką często posługują się klienci.
– Wypracowanie spokojnego i rzeczowego podejścia do trudnych sytuacji w sprzedaży
– Pokazanie uczestnikom, w jaki sposób mogą zabezpieczyć się przed toksycznymi wypowiedziami i zachowaniami osób, z którymi rozmawiają.
– Przećwiczenie metod kierowania klientem – choćby i trudnym.
Program szkolenia
1. Klient – ja – firma. Znaczenie profesjonalnej obsługi trudnego klienta.
– Czy warto? – Korzyści z dobrej obsługi trudnego Klienta dla firmy.
– Dlaczego warto? – Korzyści z dobrej obsługi Klienta dla klienta.
– Dlaczego naprawdę warto? – Korzyści z dobrej obsługi Klienta dla sprzedawcy.
2. W jaki sposób obsługuję trudnych klientów?
– Moje nastawienie do obsługa Klienta – samoocena.
– Znaczenie osobistego zaangażowania i otwartości.
– Przeszkody zniechęcające do profesjonalnej obsługi.
3. Konkretne techniki radzenia sobie z trudnym klientem.
– Jak radzić sobie z presją Klienta i sytuacji?
– Jak załagodzić nastrój Klienta i sprawić, by poczuł się wysłuchany i zrozumiany? – Asertywne odmawianie Klientowi, który żąda zbyt wiele.
– Jak bronić siebie, kiedy Klient atakuje pracownika.
– Radzenie sobie z krytyką, agresją i roszczeniami.
– Oddzielanie z emocjonalnych wypowiedzi Klienta informacji o faktach.
– Reagowanie na aluzje, osobiste uwagi i oceny.
– Jak poradzić sobie z trudnymi pytaniami trudnych Klientów?
– Sztuka załatwiania trudnych reklamacji.
4. Skuteczne metody na klientów trudnych w różny sposób.
– Klient niezadowolony z obsługi.
– Klient rozgniewany i wrogo nastawiony.
– Klient zgłaszający reklamację.
– Klient, który chce dużo a płaci mało.
– Klient, który dużo gada a nic nie kupuje.
– Klient, który wzbudza poczucie winy i manipuluje.
– Klienci, którzy grożą i straszą.
5. Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, których źródłem są klienci?
– Szybkie metody na relaks w miejscu pracy.
– Jak do rodzaju zmęczenia dobrać sposób wypoczynku?
– Jak nie przynosić do domu złych emocji?

Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, handout”s),materiały pismiennicze, obiad w trakcie szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.


Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić
internetowy formularz zamówienia http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=138


Opiekun szkolenia
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!