Kolejne szkolenie w J.G. Training

13 marca 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenie dotyczące następującego zagadnienia:
Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe


Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem wymiany międzynarodowej zarówno w ramach Wspólnoty jak i z krajami trzecimi. Na szkoleniu przedstawione zostaną przepisy regulujące obrót międzynarodowy oraz ich praktyczne zastosowanie. Przewidziano czas na omawianie przykładów, pytania i konsultacje.


Termin: 23 – 24.03.2006, czwartek – piątek
Program szkolenia:
Dzień I, 23.03.2006, czwartek, godz. 10.00-17.00:
Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym
1. Wstęp.
2. Podstawowe definicje.
3. Zakres przedmiotowy ustawy.
4. Podatnik VAT:
– kto jest podatnikiem VAT,
– rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować.
5. Dostawa towarów – zagadnienia ogólne.
6. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.
7. Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
– pojęcie eksportu,
– pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
8. Wewnątrzwspónotowa dostawa towarów:
– miejsce świadczenia,
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
9. Eksport towarów:
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– zasady stosowania stawki 0%,
– dokumentowanie eksportu,
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
10. Sprzedaż wysyłkowa:
– sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
– sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.
11. Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
12. Usługi w obrocie międzynarodowym:
– miejsce świadczenia,
– import usług,
– „eksport”usług.
13. Transport towarów w obrocie międzynarodowym:
– transport na terenie Unii Europejskiej,
– transport poza i z obszaru wspólnoty.
14. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.
Prowadzący:
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Prowadzi liczne szkolenia i wykłady.

Dzień II, 24.03.2006, piątek, godz. 9.00-16.00:
Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty
1. Procedury i przeznaczenia celne – zastosowanie:
– warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
– procedury zawieszające i ich zakończenie,
– korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
– wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
– pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia,
– stosowanie odroczenia zapłaty należności celnych, uzyskanie pozwolenia.
2. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
– katalog zwolnień celnych,
– warunki stosowania zwolnień celnych,
– dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.
3. Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych:
– uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym Wspólnoty,
– wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
– preferencyjne stawki celne.
4. Korzystanie ze wspólnotowej taryfy celnej w formie elektronicznej – TARIC.
5. Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.
6. INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego.:
– wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
– zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
– stosowanie korekty deklaracji,
– odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
– najczęściej występujące błędy w deklaracjach.
7. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:
– zasady dokonywania obrotu,
– dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
– transakcje trójstronne,
– poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
– zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
– podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.
8. Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego:
– zmiana Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,
– uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy – warunki i kryteria,
– procedura wydawania świadectw AEO,
– dokonanie zgłoszenia celnego przed wprowadzeniem towaru lub przed jego wyprowadzeniem,
– badanie towarów i pobieranie próbek przez osobę zainteresowaną,
– stosowanie przeznaczenia powrotnego wywozu towaru.
9. Pytania, problemy, konsultacje.
Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia). Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Reytan przy ul. Rejtana w Warszawie, dla uczestników szkoleń hotel oferuje rabaty
Cena: 1180,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Cena nie obejmuje noclegu.)
Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0602obc

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!