Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia

19 czerwca 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:
I System INTRASTAT w teorii i praktyce
II Gospodarcze procedury celne
III Prawo akcyzowe – aktualne regulacje prawne i planowane zmiany w przepisach
IV Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty

Programy szkoleń:


Szkolenie I „System INTRASTAT w teorii i praktyce”


Program szkolenia:
Szkolenie System INTRASTAT w teorii i praktyce
Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu Intarstat, omówienie zmian planowanych na 2006 rok, przedstawienie zasad wypełniania deklaracji, oraz przeprowadzenie ćwiczeń w tym zakresie.
Szkolenie odbywa się w grupie – do 12 osób. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia swoich problemów i wątpliwości, związanych z tematem szkolenia, z wykładowcą. Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.


Termin: 21.06.2006, środa
Program szkolenia:
Część I, godz. 10.00 – 14.30:
I. Funkcjonowanie systemu INTRASTAT w latach 2004-2005:
1. Najczęściej pojawiające się problemy.
2. System upomnień.
II. Zmiany w polskim systemie INTRASTAT od 2006 r.:
1. Zmiana w przepisach prawnych UE w zakresie systemu INTRASTAT.
2. Dostosowanie polskich przepisów do regulacji prawnych UE.
3. Zmiany w zakresie podmiotowym.
4. System progów statystycznych.
5. Wykorzystanie danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT.
6. Zmiany w deklarowaniu towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
7. Najczęściej popełniane błędy (na bazie dotychczasowych doświadczeń).
8. Korygowanie zgłoszeń INTRASTAT.
Część II, godz. 14.30 – 16.00:
Wypełnianie deklaracji INTRASTAT po 1 stycznia 2006 r. – ćwiczenia praktyczne.
Część III, godz. 16.00 – 17.00:
Konsultacje dla chętnych.
Prowadzący: pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w tematyce związanej z Intrastatem, prowadzi liczne szkolenia na ten temat.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604iscSzkolenie II Gospodarcze procedury celne


Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki procedur gospodarczych oraz omówienie pytań, problemów i wątpliwości w tym zakresie, przedstawianych przez uczestników szkolenia. Z uwagi na kameralną grupę, każdy uczestnik, niezależnie od stopnia znajomości tematu, ma możliwość skonsultowania się z prowadzącym i omówienia interesujących go kwestii.


Termin: 22.06.2006, czwartek, godz. 10.00 – 16.00


Program szkolenia:
1. Zasady i tryb wydawania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych:
– pozwolenie pojedyncze,
– pozwolenie zintegrowane,
– terminy ważności pozwoleń,
– wzory wniosków na korzystanie z gospodarczych procedur celnych.
2. Procedura uszlachetniania czynnego:
– badanie spełnienia warunków ekonomicznych,
– zasady korzystania z procedury,
– metody rozliczenia procedury.
3. Skład celny:
– typy składów celnych,
– warunki uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie składu celnego,
– procedura składu celnego.
4. Odprawa czasowa
5. Przetwarzanie pod kontrolą celną
6. Uszlachetnianie bierne:
– średnia stawka celna,
– metoda wartości dodanej,
– zasady rozliczenia procedury.
7. Przepisy przejściowe dotyczące procedur rozpoczętych przed 1 maja 2004r.
8. Panel dyskusyjny i konsultacje z wykładowcą
Prowadzący: ekspert z renomowanej firmy doradczej specjalizujący się w zagadnieniach celnych
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 560,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604pgcSzkolenie III Prawo akcyzowe – aktualne regulacje prawne i planowane zmiany w przepisach


Termin: 29.06.2006, czwartek, godz. 10.00-16.00
Program szkolenia:
1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych).
2. Podatek akcyzowy w innych państwach członkowskich.
3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi
a) regulacje dotyczące wyrobów zharmonizowanych
b) regulacje dotyczące wyrobów nie zharmonizowanych
c) system składów podatkowych (otwarcie i prowadzenie składu podatkowego)
4. Instytucje prawne na gruncie przepisów akcyzowych
a) system zawieszenia akcyzy
b) zarejestrowany handlowiec
c) nie zarejestrowany handlowiec
d) przedstawiciel podatkowy
5. Sposób obliczania podatku akcyzowego
a) podstawa opodatkowania
b) stawki akcyzowe
6. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne)
7. Zabezpieczenia akcyzowe – formy i rodzaje zabezpieczeń. Sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.
8. Stosowanie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Obieg kart.
9. Kontrola podatkowa, w tym wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
10. Stosowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym
11. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje
Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena:
590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0603acc


 


Szkolenie IV Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty


Termin: 30.06.2006, piątek, godz. 09.30-17.00
Program szkolenia:


1. Rodzaje występujących deklaracji akcyzowych.
2. Ogólne zasady sporządzania deklaracji akcyzowych:
a) podmioty zobowiązane do składania deklaracji,
b) terminy składania deklaracji,
c) określenie ilości towaru akcyzowego w poszczególnych rodzajach deklaracji,
d) zasady stosowania zaokrągleń.
3. Szczegółowe zasady wypełniania poszczególnych rodzajów deklaracji.
4. Występowanie ubytków i naliczanie podatku akcyzowego od ubytków.
Określenie właściwej stawki podatku akcyzowego od ubytków.
5. Stosowanie zaliczek dziennych na poczet podatku akcyzowego:
a) kto musi wnosić zaliczki dzienne,
b) sposób obliczania wysokości zaliczek dziennych,
c) nadpłata i niedopłata podatku.
6. Stosowanie banderoli:
a) prowadzenie ewidencji,
b) banderole zniszczone i uszkodzone,
c) zdjęcie banderoli z wyrobu akcyzowego.
7. Zasady składania i wypełniania korekty złożonych deklaracji.
8. Wypełnianie i składanie deklaracji podsumowującej.
9. Stosowanie deklaracji AKC – S.
10. Zasady wypełniania i stosowania AKC – U.
11. Wypełnianie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Obieg kart.
12. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.
Prowadzący: Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0601adcWięcej informacji
tel. / fax 22 / 845 52 53
mail : szkolenia@jgt.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!