Szkolenia B&O Navigator we wrześniu

18 września 2006, 0:00

Firma B&O Navigator zaprasza na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:


Szkolenie I Zarządzanie Personelem dla Kierowników Punktów Handlowych
Szkolenie II Planowanie produkcji

Szczegóły dotyczące programów i terminów proponowanych szkoleń poniżej.


Szkolenie I Zarządzanie Personelem dla Kierowników Punktów Handlowych


Miejsce:
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Exploris w Serocku, 21 września 2006 – 22 września 2006.Cele szkolenia:
Kierownicy punktów handlowych po szkoleniu będą:


1. Umieli zaplanować miesiąc pracy tak, aby osiągnąć zakładane cele.
2. Wiedzieć jak prowadzić skuteczny system motywacyjny.
3. Sprawnie zarządzać budżetem punktu handlowego.
4. Umiejętnie delegować odpowiedzialność.
5. Umiejętnie prowadzić coaching podległego personelu.
6. Wiedzieć jak konsekwentnie budować wizerunek przyjaznego i zadbanego sklepu, salonu, hurtowni.

Metoda szkoleniowa:
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.


Uczestnicy podzieleni na grupy pracują nad otrzymanymi zadaniami, potem wspólnie wystawiają oceny.
Cały czas prowadzony jest ranking grup. Najlepsza otrzymuje nagrodę.


Trener:Konrad Ziembicki


Program Szkolenia:
Zadania kierownika sklepu.
a) Planowanie pracy personelu.
b) Zatowarowanie punktu handlowego.
c) Ekspozycja towaru.
d) Zarządzanie budżetem punktu.
e) Załatwianie reklamacji.

Delegowanie odpowiedzialności.
a) Podległy personel.
b) Podział kompetencji.
c) Poszukiwanie „liderów”.
d) Sposoby delegowania.
e) Kontrola zleconych zadań.


Coaching podległego personelu.
a) Co to jest Coaching?
b) Kiedy istnieje potrzeba Coachingu?
c) W jaki sposób przeprowadzić rozmowę z pracownikiem?
d) Jak umiejętnie prowadzić Coaching?


Budowanie wizerunku punktu handlowego.
a) Co to jest wizerunek sklepu / salonu / hurtowni?
b) Jak badać wizerunek?
c) Sposoby budowania wizerunku punktu w zależności od strategii konkurowania.
d) Konsekwentna budowa wizerunku.

Ceny:
1895 zł – z zakwaterowaniem
Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, Zakwaterowanie, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handouts), Materiały piśmiennicze, Pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, Uroczysta kolacja.
1765 zł – bez zakwaterowania
Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu , Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handouts), Materiały piśmiennicze , Obiady w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, Uroczysta kolacja.


Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić
internetowy formularz zamówienia: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=182


Szkolenie II Planowanie produkcji

Termin: 28 września 2006 – 29 września 2006
Trener:
Jerzy Bieniak
Ośrodek: ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Exploris w Serocku


Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat sposobów planowania produkcji oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami sterowania produkcją. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie istniejących już umiejętności i wprowadzenie do codziennej praktyki nowych narzędzi z zakresu planowania produkcji.
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych lub zajmujących się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych procesami sterowania i planowania produkcji.


Program szkolenia
1. Wprowadzenie do sterowania produkcją.
– Planowanie i sterowanie produkcją jako proces.
– Projektowanie systemów produkcyjnych a proces sterowania produkcją.
2. Tradycyjne podejście do zagadnień sterowania produkcją.
-Funkcje i istota sterowania przepływem produkcji.
– Złożoność systemu sterowania przepływem produkcji.
– Sprawność sterowania przepływem produkcji.
– Podstawowe zasady sterowania przepływem produkcji.
– Normatywy sterowania przepływem produkcji.
3. Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji.
– Metoda sterowania według taktu produkcji.
– Metoda sterowania według okresu powtarzalności produkcji.
– Metoda sterowania według programu i zapasów.
– Metoda sterowania według stanów maksimum-minimum zapasów magazynowych.
– Metoda sterowania według stanu zamówieniowego zapasów magazynowych.
– Metoda sterowania według wyprzedzeń.
– Metoda sterowania według cyklu produkcyjnego.
4. Metody wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji.
– Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych stałych zsynchronizowanych.
– Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych stałych niezsynchronizowanych.
– Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych zmiennych.
– Sterowanie przepływem produkcji w gniazdach przedmiotowych o produkcji powtarzalnej.
– Sterowanie przepływem produkcji w gniazdach o produkcji niepowtarzalnej. Wykresy Gantta. Ustalanie pilności robót. Reguła priorytetu.
– Zasada rozdzielni i zasady rozdzielnictwa robót.
5. Nowoczesne metody sterowania produkcją. Najnowsze tendencje w sterowaniu produkcją.
– Nowoczesne pojmowanie przedsiębiorstwa. Integracja systemów.
– Nowoczesne koncepcje sterowania produkcją.
6. Metody z rodziny MPR.
– Planowanie potrzeb materiałowych – MRP I.
– Planowanie zasobów produkcyjnych – MRP II.
– Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – MRP III/ERP.
7. Technologia optymalizacji produkcji -OPZ.
– Wąskie gardła w procesach produkcyjnych.
– Charakterystyka metody OPT.
– Powiązanie OPT, MRP oraz JiT.
8. Japońskie systemy sterowania- Just-in-Time, KANBAN.
– Ogólna charakterystyka systemów JiT.
– Podstawowe cechy JiT.
– Korzyści płynące z zastosowania koncepcji JiT.
– Technika KANBAN.
9. Sterowanie produkcją w konkurencyjnym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
– Wprowadzenie – integracja w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
– Logistyka marketingowa w otoczeniu globalnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwa. Makrootoczenie. Mikrootoczenie. Logistyczne aspekty sterowania przedsiębiorstwem.
– Prognozowanie popytu rynkowego w aspekcie zmian cyklu życia produktu.
– Harmonogramowanie procesów logistycznych. Konkurowanie długością cyklu produkcyjnego w systemach zasysających. Harmonogramowanie obszaru logistyki zaopatrzenia. Harmonogramowanie sfery logistyki produkcji. Harmonogramowanie logistyki dystrybucji.
– Optymalizacja procesów zaopatrzenia i dystrybucji drogą outsourcingu operacyjnego. Istota i fazy outsourcingu. Lean management.
– Obsługa klienta i współkonkurencja w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. Poziom logistycznej obsługi klienta a organizacja systemu sterowania produkcją. Współkonkurencja i tworzenie wartości dodanej w odchudzonym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
– Tendencje rozwoju zintegrowanych łańcuchów dostaw.

Ceny:
Z zakwaterowaniem: 1895 PLN Bez zakwaterowania: 1765 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, handout”s), materiały piśmiennicze, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, grill z ogniskiem.


Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić
internetowy formularz zamówienia: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=136


Opiekun szkoleń
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!