Szkolenia – transport, spedycja, logistyka

25 września 2006, 0:00

Firma CTS Sikorski zaprasza w październiku na szkolenia z zakresu transportu, spedycji oraz logistyki. Szkolenia dotyczą następujących zagadnień:
I Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarze w transporcie drogowym: krajowym i międzynarodowym – jak dochodzić roszczeń.
II Obrót towarowy we Wspólnocie Europejskiej oraz z krajami trzecimi – cło, akcyza, statystyka. Stan aktualny.


Szczegółowy program szkoleń:Szkolenie I Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarze w transporcie drogowym: krajowym i międzynarodowym

Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje aby były skuteczne? Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla: handlowców, przewoźników i spedytorów, szczególnie zalecane osobom, które w firmach są odpowiedzialne za nadanie lub odbiór przesyłki oraz załatwiające reklamacje z tytułu szkód w transporcie (transport drogowy, kolejowy i lotniczy)


Program:
1. Umowa przewozu a umowa spedycji – podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron.
2. Ustawa Prawo przewozowe – zakres stosowania.
3. Konwencja CMR – zakres stosowania.
4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki.
5. Przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie.
6. System domniemań prawnych na korzyść przewoźnika.
7. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów.
8. Strony upoważnione do składania reklamacji: kto, kiedy i na jakiej podstawie.
9. Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów.
10. Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym i Konwencji CMR.
11. Ubezpieczenia: OCP i CARGO – jak je rozumieć, podstawowe „chwyty” zakładów ubezpieczeń.
12. Dyskusja – odpowiedzi na pytania

Termin szkolenia: 02.10.2006 r. godz. 10.00 – 16.00
 
Koszt: 560 zł + VAT i obejmuje: wykłady, certyfikat ukończenia, materiały szkoleniowe, kawa / herbata


Miejsce szkolenia: sala konferencyjna hotelu Campanile Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 96, 60-541 Poznań


Prowadzący: mgr Andrzej Sikorski
Formularz zgłoszeniowy: http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=16


Szkolenie II Obrót towarowy we Wspólnocie Europejskiej oraz z krajami trzecimi – cło, akcyza, statystyka. Stan aktualny.

Szkolenie przeznaczone jest dla handlowców, agentów celnych oraz pracowników mających bezpośredni udział w towarowym obrocie międzynarodowym. Omówione zostaną obowiązujące przepisy celno-podatkowe oraz nowe uregulowania obowiązujące w 2006 roku i przewidywane, kolejne zmiany.


1. Obrót towarowy krajów członkowskich Wspólnot Europejskich z krajami trzecimi:
1.1. Stosowanie przepisów prawa celnego.
1.2. Zasada dokonywania przewozu i wywozu towarów.
1.3. Zgłoszenie celne towarów do procedur celnych w przywozie.
1.4. Zgłoszenie celne towarów do procedur celnych w wywozie.
1.5. Zwolnienie towarów do wywozu.
1.6. Eksport i import towarów – wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.


2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
2.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
2.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.


3. Podatek akcyzowy:
3.1. Wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane.
3.2. Procedura zawieszenia oboru akcyzy.
3.3. Administracyjny dokument towarzyszący ADT.
3.4. Uproszczony dokument towarzyszący UDT.
3.5. Zabezpieczenie akcyzowe.
3.6. Obrót wyrobami akcyzowymi.
3.7. Transakcje dokonywane w składzie podatkowym.

4. Ewidencja i statystyka handlu towarami INTRASTAT.
4.1. Towary podlegające zgłoszeniu w systemie INTRASTAT.
4.2. Zgłoszenie INTRASTAT w przywozie towarów.
4.3. Zgłoszenie INTRASTAT w wywozie towarów.


5. Odpowiedzi na indywidualne zapytania słuchaczy.


Termin szkolenia: 04.10.2006 r. godz. 10.00 – 16.00


Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa ZEFIR, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15


Koszt: 560 zł + VAT obejmuje: wykłady i ćwiczenia, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, kawa/herbata.

Wykładowca – mgr Witold Dwernicki
Formularz zgłoszeniowy: http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=28

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!